Gracmon

MENU
Gracmon - Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporanis

Lligams entre tradició i modernitat. Noves interpretacions al voltant del món clàssic

Autors: Irene Gras i Núria Aragonès (coords.)

Data: 2013

ISBN: 978 84 697 1824 7

Descarrega

En el marc del tricentenari (1714-2014), tot prenent la imatge de Santa Eulàlia i l’emblema del pendó com a símbol icònic de la ciutat de Barcelona, l’exposició Martyrium Sanctae Eulaliae mostrava una selecció d’obres artístiques, escollides entorn del procés físic i conceptual del martiri. Aquestes obres ens convidaven a qüestionar les nostres relacions amb la iconografia tradicional referenciada en la figura històrica de Santa Eulàlia, tot oferint-nos una pluralitat de visions que partien, compartien i dialogaven a partir d’una doble perspectiva: d’una banda la iconodulia o adoració de la icona martiritzada, la seva corporeïtat i presència; i, d’altra banda, la iconoclàstia o rebuig i maltractament de la imatge, la seva destrucció i desmaterialització. Com a resultat, tot efectuant un recorregut que cronològicament s’estén des de finals segle XVIII fins a començaments del segle XX, i que aplega diferents àmbits o disciplines (música, arts plàstiques, moda i literatura) aquest estudi ens ofereix una nova mirada al voltant del fenomen clàssic amb l’objectiu de fomentar la seva reinterpretació.