Gracmon

MENU
Gracmon - Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporanis

Serveis

Més enllà del seu treball de recerca universitària, Gracmon es posiciona des de l’àmbit acadèmic com a agent obert a la societat, entenent la seva tasca com una contribució activa en la posada en valor d’un patrimoni –el llegat del Modernisme i el Noucentisme– i d’unes dinàmiques –la cultura del disseny– singularment rellevants a l’entorn català.

Aquest tarannà obert es materialitza en un conjunt de serveis que els experts del grup ofereixen en el marc de convenis amb institucions, com poder ser:

  • Comissariat d’exposicions
  • Recerca aplicada: catalogació de fons, tasques de documentació, disseny d’itineraris culturals, informes històrics.
  • Assessorament al voltant de qualsevol aspecte relacionat amb les seves àrees d’especialització.