Línies de recerca

El GRACMON ha desenvolupat una trajectòria de recerca orientada tant a la investigació bàsica com a l’aplicada. És a dir, d’una banda es mantenen línies de recerca finançades per entitats públiques i, de l’altra, es duen a terme encàrrecs concrets sobre l’estudi, protecció i difusió del patrimoni artístic considerat en un sentit molt ampli, com poden ser l’organització d’exposicions, de cicles de conferències, expertissatges, etc.

Fins avui s’ha participat en les convocatòries per a grups consolidats de la Generalitat de Catalunya i les de projectes d’I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación. Els ajuts atorgats per la Generalitat han permès mantenir la identitat i la infraestructura del grup mentre que els diferents projectes de R+D ens permeten desenvolupar temes concrets de recerca, que s’especifiquen en l’apartat Projectes.

Més enllà dels projectes o encàrrecs específics, el grup manté unes línies de recerca obertes a les que s’adscriuen els seus membres i que s’orienten en dues gran línies:

Les arts en l’època del modernisme i del noucentisme
Es tracta un ampli ventall d’aspectes dintre d’aquest marc cronològic, que inclou des de l’arquitectura, l’escultura, la pintura, les arts decoratives i aplicades, a la fotografia o les arts de l’espectacle.

Història i teoria del disseny
Sobre la història i la cultura del disseny a Catalunya, l’estudi de la identitat del disseny català i la teoria, metodologia i epistemologia del disseny, estètica i fenomenologia del disseny d’una manera més àmplia. Dins de la línia vinculada al disseny, s’hi han incorporat recentment estudis sobre les arts visuals i la fotografia com a llenguatge específic.

Però, per sobre d’aquests dos grans àmbits de recerca, els investigadors del GRACMON participen en una sèrie de plantejaments de base comuns com poden ser el debat sobre centre i perifèria o local/global, i el treball a partir d’una perspectiva interdisciplinar d’aproximació a la cultura i l’art.

Com a col·lectiu universitari, la formació d’investigadors és una de les tasques prioritàries del GRACMON, i els seus membres habilitats accepten la direcció de tesis doctorals adscrites a les línies de recerca obertes sorgides dels diversos programes de màster als que GRACMON dóna suport i en els que col·labora.