Gracmon

MENU
Gracmon - Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporanis

En un principi era… Dibuix, figura i màscara en l’obra d’Eugeni d’Ors

Autora: Laura Mercader

Directora: Mireia Freixa

Any de defensa: 2017

Consulta

Eugeni d’Ors va escriure que el dibuix, com l’escriptura, permet pensar la realitat. Ors va ser un escriptor que dibuixava. En aquest treball analitzo la figura del dibuixant i les màscares heterònimes que es va inventar per diferenciar el dibuixant de l’escriptor. Ambdues pràctiques aporten una altra dimensió al perfil intel·lectual de l’escriptor, filòsof, periodista, crític d’art, promotor i reformador cultural. Les situo en relació a dos fenòmens de la modernitat literària occidental: la figura del poeta-artista i la mistificació autoral. I interpreto el seu sentit a partir de les tesis del mateix Ors sobre el dibuix i la subjectivitat literària.