Grup de Recerca d'Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i EgípciaGrup de Recerca d'Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia

Decoracio

Presentació

El Grup de Recerca d’Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia de la Universitat de Barcelona es va constituir l’any 1994, i des d’aquesta data ha obtingut regularment la renovació com a grup de recerca reconegut i finançat per la Generalitat de Catalunya.

Els objectius de recerca del GRACPE se centren en la comprensió dels processos de canvi sociocultural que condueixen a la formació dels estats arcaics i al seu desenvolupament històric, dins d’un marc teòric que s’inspira essencialment en el materialisme cultural i en la perspectiva del sistema mundial.

El GRACPE s’estructura en tres grups de treball, que centren respectivament la seva activitat en l’arqueologia clàssica, la protohistòria del Mediterrani occidental i l’Egipte antic.

Notícies

Abril 2009 V REUNIÓ INTERNACIONAL D'ARQUEOLOGIA DE CALAFELL Calafell - Tarragona.

A partir de restes bioarqueològiques, s'hi parlarà de l'economia agropecuària i el canvi social durant el primer mil·leni a la Mediterrània occidental.