Inici

Early Olive Jar de Sevilla

L’ARQ|UB és una unitat de recerca orientada a promoure els estudis sobre cultura material, preferentment sobre ceràmiques arqueològiques, que incorporin els treballs arqueomètrics.

L’ARQ|UB desenvolupa els seus propis projectes de recerca, però desenvolupa també projectes de transferència de coneixement, realitzant estudis per a altres investigadors o per a centres de recerca, museus, etc.

ARQ|UB is a research unit focused on promoting studies of material culture, and especially on archaeological ceramics, incorporating archaeometric approaches.

ARQ|UB develops its own research projects, but it also develops knowledge transfer projects, conducting studies for other researchers, research centres, museums, etc.