Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat Farmàcia i Ciències de l'Alimentació Imatge de diagramació
EnsenyamentInici FacultatInici UB   
imatge de diagramació
FARMÀCIA Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2007-2008     Assignatures - Horaris

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Primer CICLE
ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
Codi Assignatura Crèdits totals Crèdits teòrics Crèdits pràctics Sigles --
Primer CURS
Primer SEMESTRE
243010
BIOLOGIA CEL·LULAR
6
4.5
1.5

 
243005
FÍSICA APLICADA I FISICOQUÍMICA I
6
4.5
1.5

 
243040
INICIACIÓ AL TREBALL DE LABORATORI
4.5
0
4.5

 
243007
MATEMÀTICA APLICADA
5
4
1

 
243015
QUÍMICA INORGÀNICA
7
4.5
2.5

 
243016
QUÍMICA ORGÀNICA I
6
4.5
1.5

 
243017
QUÍMICA ORGÀNICA II
6
4.5
1.5

 
Segon SEMESTRE
243011
ANATOMIA I FISIOLOGIA HUMANA I
6.5
4.5
2

 
243003
BIOQUÍMICA
6
4.5
1.5

 
243000
BOTÀNICA FARMACÈUTICA
6
3
3

 
243006
FISICOQUÍMICA II
6
3
3

 
243014
PARASITOLOGIA
6
3
3

 
243017
QUÍMICA ORGÀNICA II
6
4.5
1.5

 
Segon CURS
Primer SEMESTRE
243012
ANATOMIA I FISIOLOGIA HUMANA II
6.5
4.5
2

 
243004
BIOLOGIA MOLECULAR I GENÒMICA
6
3
3

 
243002
FISIOLOGIA VEGETAL
4.5
3
1.5

 
243008
MICROBIOLOGIA I
6
4.5
1.5

 
243021
QUÍMICA ANALÍTICA
6
3
3

 
243019
QUÍMICA FARMACÈUTICA
6
4.5
1.5

 
Segon SEMESTRE
243018
EXPERIMENTACIÓ EN QUÍMICA ORGÀNICA I FARMACÈUTICA
4.5
0
4.5

 
243001
FARMACOGNÒSIA
6
4.5
1.5

 
243013
FISIOPATOLOGIA
7
6
1

 
243009
MICROBIOLOGIA II
6
3
3

 
243020
SÍNTESI DE FÀRMACS
6
3
3

 
243022
TÈCNIQUES INSTRUMENTALS
6
3
3

 
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ
Codi Assignatura Crèdits totals Crèdits teòrics Crèdits pràctics Sigles --
Primer SEMESTRE
264049
CONEIXEMENTS BÀSICS DE FÍSICA PER A ESTUDIANTS DE FARMÀCIA
4.5
4.5
0

 
164080
EFECTE DE LES RADIACIONS SOLARS SOBRE ELS ÉSSERS HUMANS: FOTOPROTECCIÓ
3
3
0

 
164047
HISTÒRIA I USOS DE LES PLANTES
3
0
3

 
264051
INTRODUCCIÓ A LA NUTRICIÓ
6
6
0

 
164066
ÒPTICA FISIOLÒGICA
6
4
2

 
Segon SEMESTRE
164045
LES REVOLUCIONS CIENTÍFIQUES
3
0
3

 
164048
PLANTES MEDICINALS I ALTRES D'ÚTILS DEL PIRINEU
4
1
3

 
Inici Anar inici fitxa
Segon CICLE
ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
Codi Assignatura Crèdits totals Crèdits teòrics Crèdits pràctics Sigles --
Tercer CURS
Primer SEMESTRE
243026
FARMACOLOGIA I
7
6
1

 
243043
GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
4.5
3
1.5

 
243031
IMMUNOLOGIA
5
3
2

 
243033
NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
8.5
6
2.5

 
243035
TECNOLOGIA FARMACÈUTICA I
7.5
4.5
3

 
Segon SEMESTRE
243041
BIOESTADÍSTICA
4.5
0
4.5

 
243023
BIOQUÍMICA CLÍNICA I HEMATOLOGIA
7.5
4.5
3

 
243027
FARMACOLOGIA II
7
6
1

 
243024
MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA CLÍNIQUES
7.5
4.5
3

 
243036
TECNOLOGIA FARMACÈUTICA II
7.5
4.5
3

 
Quart CURS
Primer SEMESTRE
243025
BIOFARMÀCIA I FARMACOCINÈTICA
10
6
4

 
243042
BIOTECNOLOGIA FARMACÈUTICA
4.5
3
1.5

 
243032
LEGISLACIÓ I DEONTOLOGIA
6
4.5
1.5

 
243038
TOXICOLOGIA
6
4.5
1.5

 
Segon SEMESTRE
243029
FARMACOLOGIA I TOXICOLOGIA PRÀCTIQUES
4.5
0
4.5

 
243028
FARMÀCIA CLÍNICA I FARMACOTERÀPIA
8.5
5
3.5

 
243034
SALUT PÚBLICA
8
6
2

 
243037
TECNOLOGIA FARMACÈUTICA III I GESTIÓ DE QUALITAT
7
4.5
2.5

 
Cinquè CURS
Primer SEMESTRE
243039
ESTADES
15
0
15

 
243030
GESTIÓ I PLANIFICACIÓ
4.5
3
1.5

 
Segon SEMESTRE
243039
ESTADES
15
0
15

 
ASSIGNATURES OPTATIVES
Codi Assignatura Crèdits totals Crèdits teòrics Crèdits pràctics Sigles --
Primer SEMESTRE
243051
ABSORCIÓ INTESTINAL DE NUTRIENTS
6
4.5
1.5

 
243154
ABSORCIÓ PERCUTANIA DE FÀRMACS
4.5
3
1.5

 
243118
ALIMENTS: COMPOSICIÓ I CONTROL
6
4.5
1.5

 
243105
AMPLIACIÓ DE PARASITOLOGIA CLÍNICA
6
4.5
1.5

 
243147
ANÀLISI ESTRUCTURAL DE FÀRMACS
6
4.5
1.5

 
243064
ANÀLISI I CONTROL DE MEDICAMENTS
4.5
3
1.5

 
243065
ASSAIGS CLÍNICS I FARMACOVIGILÀNCIA
6
4.5
1.5

 
243058
ATENCIÓ FARMACÈUTICA I FARMÀCIA SOCIAL
6
4.5
1.5

 
243049
BIOFÍSICA
6
4.5
1.5

 
243047
BIOQUÍMICA HUMANA
6
4.5
1.5

 
243053
BIOTECNOLOGIA VEGETAL
6
4.5
1.5

 
243089
BOTÀNICA ECONÒMICA
6
4.5
1.5

 
243119
CONTROL DEL PES CORPORAL
4.5
3
1.5

 
243052
CRONOBIOLOGIA
6
4.5
1.5

 
243060
DERMOFARMÀCIA
6
3
3

 
243155
DISSENY DE FÀRMACS
6
4.5
1.5

 
243056
ENGINYERIA GENÈTICA
6
4.5
1.5

 
243156
ENTOMOLOGIA SANITÀRIA
6
1.5
4.5

 
243140
ENZIMOLOGIA
6
4.5
1.5

 
243094
FARMACOGNÒSIA APLICADA
4.5
3
1.5

 
243150
FARMACOLOGIA DE LES MALALTIES METABÒLIQUES
6
3
3

 
243159
FARMÀCIA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I SERVEIS DE SALUT
4.5
3
1.5

 
243073
FITOTERÀPIA
6
4.5
1.5

 
243061
FLUÏDOTERÀPIA I MESCLES ENDOVENOSES
4.5
3
1.5

 
243144
GARANTIA DE QUALITAT DELS MEDICAMENTS
4.5
3
1.5

 
243077
GARANTIES DE QUALITAT AL LABORATORI ANALÍTIC
6
4.5
1.5

 
243092
MICOLOGIA
6
3
3

 
243084
MICROBIOLOGIA AMBIENTAL
6
4.5
1.5

 
243055
MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL
6
4.5
1.5

 
243085
PARÀSITS I ALIMENTS
6
3
3

 
243122
PLANTES D'ÚS ALIMENTARI
6
4.5
1.5

 
243063
PRODUCTES SANITARIS
4.5
3
1.5

 
243044
QUÍMICA BIOINORGÀNICA
6
4.5
1.5

 
243146
QUÍMICA DELS PRODUCTES NATURALS MEDICINALS
6
4.5
1.5

 
243087
SEGURETAT ALIMENTÀRIA
6
4.5
1.5

 
243068
TECNOLOGIA FARMACÈUTICA INDUSTRIAL
6
4.5
1.5

 
243054
TRANSFORMACIÓ GENÈTICA VEGETAL
6
4.5
1.5

 
243126
TREBALL DIRIGIT D'ANÀLISIS CLÍNIQUES I DIAGNÒSTIC DE LABORATORI I
6
0
6

 
243132
TREBALL DIRIGIT D'INDÚSTRIA FARMACÈUTICA I QUIMICOFARMACÈUTICA I
6
0
6

 
243133
TREBALL DIRIGIT D'INDÚSTRIA FARMACÈUTICA I QUIMICOFARMACÈUTICA II
6
0
6

 
243128
TREBALL DIRIGIT DE BIOTECNOLOGIA I INNOVACIÓ FARMACOLÒGICA I
6
0
6

 
243129
TREBALL DIRIGIT DE BIOTECNOLOGIA I INNOVACIÓ FARMACOLÒGICA II
6
0
6

 
243130
TREBALL DIRIGIT DE FARMÀCIA ASSISTENCIAL I SOCIAL I
6
0
6

 
243131
TREBALL DIRIGIT DE FARMÀCIA ASSISTENCIAL I SOCIAL II
6
0
6

 
243134
TREBALL DIRIGIT DE PRODUCTES NATURALS I PLANTES MEDICINALS I
6
0
6

 
243135
TREBALL DIRIGIT DE PRODUCTES NATURALS I PLANTES MEDICINALS II
6
0
6

 
243136
TREBALL DIRIGIT DE SALUT PÚBLICA I SANITAT AMBIENTAL I
6
0
6

 
243137
TREBALL DIRIGIT DE SALUT PÚBLICA I SANITAT AMBIENTAL II
6
0
6

 
Segon SEMESTRE
243082
AMPLIACIÓ DE BIOESTADÍSTICA
6
4.5
1.5

 
243050
BASES MOLECULARS DE LA PROLIFERACIÓ CEL·LULAR I DEL CÀNCER
6
4.5
1.5

 
243158
CINÈTICA QUÍMICA APLICADA A FARMÀCIA
6
3
3

 
243097
CONTAMINACIÓ I SANEJAMENT DE SÒLS
6
4.5
1.5

 
243119
CONTROL DEL PES CORPORAL
4.5
3
1.5

 
243057
DROGODEPENDÈNCIES
4.5
3
1.5

 
243102
ECOLOGIA I EPIDEMIOLOGIA PARASITÀRIES
6
4.5
1.5

 
243113
EVOLUCIÓ DE LA TERÀPIA ANTITUMORAL
6
3
3

 
243160
FARMACOECONOMIA
6
3
3

 
243148
FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL
6
3
3

 
243062
FORMULACIÓ MAGISTRAL I OFICINAL
4.5
3
1.5

 
243099
HIDROLOGIA SANITÀRIA
6
4
2

 
243074
HISTÒRIA DEL MEDICAMENT
6
3
3

 
243067
INTRODUCCIÓ AL MÀRQUETING FARMACÈUTIC
6
3
3

 
243110
MODELITZACIÓ DE BIOMOLÈCULES
6
4.5
1.5

 
243149
NEUROFARMACOLOGIA
6
3
3

 
243120
NUTRICIÓ CLÍNICA I HOSPITALÀRIA
6
4.5
1.5

 
243076
PSICOLOGIA DE LA COMUNICACIÓ
6
4.5
1.5

 
243123
SÍNTESI ORGÀNICA I DE FÀRMACS
6
4.5
1.5

 
243145
TOXICOLOGIA AMBIENTAL
4.5
1.5
3

 
243126
TREBALL DIRIGIT D'ANÀLISIS CLÍNIQUES I DIAGNÒSTIC DE LABORATORI I
6
0
6

 
243132
TREBALL DIRIGIT D'INDÚSTRIA FARMACÈUTICA I QUIMICOFARMACÈUTICA I
6
0
6

 
243133
TREBALL DIRIGIT D'INDÚSTRIA FARMACÈUTICA I QUIMICOFARMACÈUTICA II
6
0
6

 
243128
TREBALL DIRIGIT DE BIOTECNOLOGIA I INNOVACIÓ FARMACOLÒGICA I
6
0
6

 
243129
TREBALL DIRIGIT DE BIOTECNOLOGIA I INNOVACIÓ FARMACOLÒGICA II
6
0
6

 
243130
TREBALL DIRIGIT DE FARMÀCIA ASSISTENCIAL I SOCIAL I
6
0
6

 
243131
TREBALL DIRIGIT DE FARMÀCIA ASSISTENCIAL I SOCIAL II
6
0
6

 
243134
TREBALL DIRIGIT DE PRODUCTES NATURALS I PLANTES MEDICINALS I
6
0
6

 
243135
TREBALL DIRIGIT DE PRODUCTES NATURALS I PLANTES MEDICINALS II
6
0
6

 
243136
TREBALL DIRIGIT DE SALUT PÚBLICA I SANITAT AMBIENTAL I
6
0
6

 
243137
TREBALL DIRIGIT DE SALUT PÚBLICA I SANITAT AMBIENTAL II
6
0
6

 
243080
TÈCNIQUES DE SEPARACIÓ
6
4.5
1.5

 
243116
VIROLOGIA
6
4.5
1.5

 
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ
Codi Assignatura Crèdits totals Crèdits teòrics Crèdits pràctics Sigles --
Primer SEMESTRE
264064
DE LA NATURA AL LABORATORI. ELS PRODUCTES SANITARIS COM A PRINCIPIS ACTIUS
4
4
0

 
264058
PROJECTE PROFESSIONAL PER A FARMÀCIA
3
3
0

 
Segon SEMESTRE
264080
INTOXICACIÓ PER PLANTES MEDICINALS
6
3
3

 
Inici Anar inici fitxa
CICLE
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ
Codi Assignatura Crèdits totals Crèdits teòrics Crèdits pràctics Sigles --
Primer SEMESTRE
264071
ASSESSORAMENT PARASITOLÒGIC A L'OFICINA DE FARMÀCIA
3
0
3

 
264072
HISTÒRIA I USOS DE LES PLANTES
4.5
3
1.5

 
Inici Anar inici fitxa

 

 

 
© Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Jul 23, 2018