Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat Biblioteconomia i Documentació Imatge de diagramació
Inici UB   
imatge de diagramació
INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2016-2017     Exàmens - Horaris

Imatge de diagramació

Exàmens Docència Primer Semestre

Primer Curs
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360042 - FONAMENTS DE TECNOLOGIA
Exàmens Avaluació Continuada
M0
13 de gener de 2017.
12.00-14.00
Aula 210
 
S0
13 de gener de 2017.
19.00-21.00
Aula 208
 
Exàmens Avaluació Unica
M0
13 de gener de 2017.
12.00-14.00
Aula 210
 
S0
13 de gener de 2017.
19.00-21.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació única
M0
30 de gener de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
S0
30 de gener de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
Exàmens Reavalució Avaluació Continuada
M0
30 de gener de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
S0
30 de gener de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
360041 - HISTÒRIA SOCIAL DEL CONEIXEMENT
Exàmens Avaluació Unica
M1
18 de gener de 2017.
12.00-14.00
Aula 309
 
M2
18 de gener de 2017.
12.00-14.00
Aula 307
 
S0
18 de gener de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Avaluació continuada
M1
18 de gener de 2017.
12.00-14.00
Aula 309
 
M2
18 de gener de 2017.
12.00-14.00
Aula 307
 
S0
18 de gener de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M1
6 de febrer de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
M2
6 de febrer de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
S0
6 de febrer de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M1
6 de febrer de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
M2
6 de febrer de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
S0
6 de febrer de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
360043 - INFORMACIÓ I FORMATS DIGITALS
Exàmens Avaluació Continuada
S1
  
 
Exàmens Avaluació Única
S1
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
S1
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació continuada
S1
  
 
360034 - TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
Exàmens Avaluació Unica
M1
9 de gener de 2017.
08.00-12.00
Aula 309
 
M2
9 de gener de 2017.
08.00-12.00
Aula 307
 
S0
9 de gener de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Avaluació continuada
M1
9 de gener de 2017.
08.00-12.00
Aula 309
 
M2
9 de gener de 2017.
08.00-12.00
Aula 307
 
S0
9 de gener de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M1
1 de febrer de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
M2
1 de febrer de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
S0
1 de febrer de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
Exàmens Reavalució avaluació única
M1
1 de febrer de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
M2
1 de febrer de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
S0
1 de febrer de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360035 - CERCA I ÚS D'INFORMACIÓ
Exàmens Avaluació Continuada
M1
16 de gener de 2017.
12.00-14.00
Aula 303-PC
 
M2
16 de gener de 2017.
12.00-14.00
Aula 113-PC
 
S0
16 de gener de 2017.
15.00-17.00
Aula 303-PC
 
S1
16 de gener de 2017.
15.00-17.00
Aula 303-PC
 
Exàmens Avaluació Unica
M1
16 de gener de 2017.
12.00-14.00
Aula 303-PC
 
M2
16 de gener de 2017.
12.00-14.00
Aula 113-PC
 
S0
16 de gener de 2017.
15.00-17.00
Aula 303-PC
 
S1
16 de gener de 2017.
15.00-17.00
Aula 303-PC
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M1
7 de febrer de 2017.
12.00-14.00
Aula 307
 
M2
7 de febrer de 2017.
12.00-14.00
Aula 307
 
S0
7 de febrer de 2017.
12.00-14.00
Aula 307
 
S1
14 de febrer de 2017.
16.00-18.00
Aula 312-PC
 
Exàmens Reavaluació Avaluació única
M1
7 de febrer de 2017.
12.00-14.00
Aula 307
 
M2
7 de febrer de 2017.
12.00-14.00
Aula 307
 
S0
7 de febrer de 2017.
12.00-14.00
Aula 307
 
S1
14 de febrer de 2017.
16.00-18.00
Aula 312-PC
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360044 - INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
Exàmens Avaluació Continuada
M1
2 de juny de 2017.
08.00-10.00
Aula 307
 
M2
2 de juny de 2017.
08.00-10.00
Aula 309
 
S0
2 de juny de 2017.
19.00-21.00
Aula 208
 
Exàmens Avaluació Unica
M1
2 de juny de 2017.
08.00-10.00
Aula 307
 
M2
2 de juny de 2017.
08.00-10.00
Aula 309
 
S0
2 de juny de 2017.
19.00-21.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M1
28 de juny de 2017.
19.00-21.00
Aula 2F4
 
M2
28 de juny de 2017.
19.00-21.00
Aula 2F4
 
S0
28 de juny de 2017.
19.00-21.00
Aula 2F4
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M1
28 de juny de 2017.
19.00-21.00
Aula 2F4
 
M2
28 de juny de 2017.
19.00-21.00
Aula 2F4
 
S0
28 de juny de 2017.
19.00-21.00
Aula 2F4
 
Segon Curs
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360038 - ESTADÍSTICA APLICADA
Exàmens Avaluació Continuada
M0
10 de gener de 2017.
10.00-12.00
Aula 307
 
S0
10 de gener de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Avaluació Unica
M0
10 de gener de 2017.
10.00-12.00
Aula 307
 
S0
10 de gener de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M0
2 de febrer de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
S0
2 de febrer de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M0
2 de febrer de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
S0
2 de febrer de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
360037 - TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
Exàmens Avaluació Continuada
M0
12 de gener de 2017.
10.00-12.00
Aula 307
 
S0
12 de gener de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Avaluació Unica
M0
12 de gener de 2017.
10.00-12.00
Aula 307
 
S0
12 de gener de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M0
31 de gener de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
S0
31 de gener de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació avaluació única
M0
31 de gener de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
S0
31 de gener de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360048 - ANÀLISI DE NECESSITATS D'INFORMACIÓ
Exàmens Avaluació Continuada
M0
16 de gener de 2017.
10.00-12.00
Aula 307
 
S0
16 de gener de 2017.
19.00-21.00
Aula 208
 
Exàmens Avaluació Unica
M0
16 de gener de 2017.
10.00-12.00
Aula 307
 
S0
16 de gener de 2017.
19.00-21.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M0
3 de febrer de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
S0
3 de febrer de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació única
M0
3 de febrer de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
S0
3 de febrer de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
360053 - DISSENY DE SISTEMES DE RECUPERACIÓ
Exàmens Avaluació Unica
M0
2 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 113-PC
 
S0
2 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Avaluació continuada
M0
2 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 113-PC
 
S0
2 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació continuada
M0
27 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 113-PC
 
S0
27 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació avaluació Única
M0
27 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 113-PC
 
S0
27 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
360046 - RECURSOS I SERVEIS DE REFERÈNCIA
Exàmens Avaluació Continuada
M0
20 de gener de 2017.
08.30-10.30
Aula 307
 
S0
20 de gener de 2017.
15.00-17.00
Aula 113-PC
 
Exàmens Avaluació Única
M0
20 de gener de 2017.
08.30-10.30
Aula 307
 
S0
20 de gener de 2017.
15.00-17.00
Aula 113-PC
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M0
7 de febrer de 2017.
17.00-19.00
Aula 208
 
S0
7 de febrer de 2017.
17.00-19.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació avaluació única
M0
7 de febrer de 2017.
17.00-19.00
Aula 208
 
S0
7 de febrer de 2017.
17.00-19.00
Aula 208
 
Tercer Curs
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360054 - CATALOGACIÓ I INDEXACIÓ
Exàmens Avaluació Continuada
M0
1 de juny de 2017.
09.00-12.00
Aula 307
 
S0
1 de juny de 2017.
17.00-20.00
Aula 209
 
Exàmens Avaluació Única
M0
1 de juny de 2017.
09.00-12.00
Aula 307
 
S0
31 de maig de 2017.
16.00-20.30
Aula 3F3-PC
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M0
29 de juny de 2017.
15.00-19.00
Aula 303-PC
 
S0
29 de juny de 2017.
15.00-19.00
Aula 303-PC
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M0
29 de juny de 2017.
15.00-19.00
Aula 303-PC
 
S0
29 de juny de 2017.
15.00-19.00
Aula 303-PC
 
360056 - DESENVOLUPAMENT DE COL·LECCIONS
Exàmens Avaluació Continuada
M0
13 de gener de 2017.
08.30-10.30
Aula 307
 
S0
13 de gener de 2017.
17.00-19.00
Aula 113-PC
 
Exàmens Avaluació única
M0
13 de gener de 2017.
08.30-10.30
Aula 307
 
S0
13 de gener de 2017.
17.00-19.00
Aula 113-PC
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M0
3 de febrer de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
S0
3 de febrer de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació avaluació única
M0
3 de febrer de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
S0
3 de febrer de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
360049 - METODOLOGIA DE LA RECERCA
Exàmens Avaluació Continuada
M0
11 de gener de 2017.
10.00-12.00
Aula 209
 
S0
11 de gener de 2017.
17.00-19.00
Aula 208
 
Exàmens Avaluació única
M0
11 de gener de 2017.
10.00-12.00
Aula 209
 
S0
11 de gener de 2017.
17.00-19.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M0
2 de febrer de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
S0
2 de febrer de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M0
2 de febrer de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
S0
2 de febrer de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
360058 - PRESERVACIÓ I CONSERVACIÓ
Exàmens Avaluació Continuada
M0
9 de gener de 2017.
12.00-14.00
Aula 307
 
S0
9 de gener de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Avaluació Única
M0
9 de gener de 2017.
12.00-14.00
Aula 307
 
S0
9 de gener de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M0
30 de gener de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
S0
30 de gener de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació avaluació única
M0
30 de gener de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
S0
30 de gener de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
360059 - SISTEMES DE GESTIÓ AUTOMATITZADA I
Exàmens Avaluació Continuada
M0
19 de gener de 2017.
10.00-12.00
Aula 307
 
S0
19 de gener de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Avaluació Única
M0
19 de gener de 2017.
10.00-12.00
Aula 307
 
S0
19 de gener de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M0
31 de gener de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
S0
31 de gener de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació avaluació única
M0
31 de gener de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
S0
31 de gener de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
364355 - BIBLIOTEQUES ESCOLARS
Exàmens Avaluació Continuada
S0
20 de gener de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Avaluació única
S0
20 de gener de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
S0
2 de febrer de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació única
S0
2 de febrer de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
364368 - PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Exàmens Avaluació Continuada
S0
13 de gener de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Avaluació Única
S0
13 de gener de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Continuada
S0
1 de febrer de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Única
S0
1 de febrer de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Quart Curs
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360237 - PRÀCTICUM
Exàmens Avaluació Continuada
M0
20 de gener de 2017.
08.00-10.00
[* Despatx Professor]
 
 
S0
20 de gener de 2017.
08.00-10.00
[* Despatx Professor]
 
 
Exàmens Avaluació única
M0
20 de gener de 2017.
08.00-10.00
[* Despatx Professor]
 
 
S0
20 de gener de 2017.
08.00-10.00
[* Despatx Professor]
 
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M0
14 de juny de 2017.
08.00-10.00
[* Despatx del Professor]
 
 
S0
14 de juny de 2017.
08.00-10.00
[* Despatx del Professor]
 
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360239 - TREBALL DE FI DE GRAU
Exàmens Avaluació continuada
M0
20 de gener de 2017.
08.00-10.00
[* Despatx Professor]
 
 
Exàmens Avaluació única
M0
20 de gener de 2017.
08.00-10.00
[* Despatx Professor]
 
 
Exàmens Reavaluació avaluació continuada
M0
  
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
364367 - EXPLOTACIÓ D'INFORMACIÓ EMPRESARIAL I INTEL·LIGÈNCIA COMPETITIVA
Exàmens Avaluació Continuada
S0
19 de gener de 2017.
17.00-19.00
Aula 208
 
Exàmens Avaluació única
S0
19 de gener de 2017.
17.00-19.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
S0
30 de gener de 2017.
19.00-21.00
Aula 208
 
Exàmens Reavalució avaluació única
S0
30 de gener de 2017.
19.00-21.00
Aula 208
 
364364 - HÀBITS LECTORS I PROMOCIÓ DE LA LECTURA
Exàmens Avaluació Continuada
S0
10 de gener de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Avaluació Única
S0
10 de gener de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
S0
31 de gener de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
S0
31 de gener de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
364360 - PATRIMONI DOCUMENTAL: INSTITUCIONS DE LA MEMÒRIA, SERVEIS I USUARIS
Exàmens Avaluació Continuada
S0
17 de gener de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Avaluació Única
S0
17 de gener de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
S0
30 de gener de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
S0
30 de gener de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
364361 - PROJECTES DE DIGITALITZACIÓ
Exàmens Avaluació Continuada
S0
16 de gener de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Avaluació Única
S0
16 de gener de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
S0
7 de febrer de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
S0
7 de febrer de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
364369 - SERVEIS PER A USUARIS AMB NECESSITATS ESPECIALS
Exàmens Avaluació Continuada
S0
9 de gener de 2017.
19.00-21.00
Aula 208
 
Exàmens Avaluació única
S0
9 de gener de 2017.
19.00-21.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
S0
6 de febrer de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació avaluació única
S0
6 de febrer de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
364362 - TRACTAMENT DEL MATERIAL AUDIOVISUAL
Exàmens Avaluació Continuada
S0
12 de gener de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Avaluació Única
S0
12 de gener de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
S0
3 de febrer de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
S0
3 de febrer de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 

Exàmens Docència Segon Semestre

Primer Curs
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360039 - FONAMENTS DE COGNICIÓ HUMANA
Exàmens Avaluació continuada
M1
13 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 210
 
M2
13 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 210
 
S0
13 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 208
 
Exàmens Avaluació Única
M1
13 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 210
 
M2
13 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 210
 
S0
13 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació continuada
M1
26 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
M2
26 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
S0
26 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M1
26 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
M2
26 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
S0
26 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
360043 - INFORMACIÓ I FORMATS DIGITALS
Exàmens Avaluació Unica
M1
9 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 307
 
M2
9 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 309
 
S0
9 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 209
 
Exàmens Avaluació continuada
M1
9 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 307
 
M2
9 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 309
 
S0
9 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M1
27 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
M2
27 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
S0
27 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M1
27 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
M2
27 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
S0
27 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
360040 - INFORMACIÓ I SOCIETAT
Exàmens Avaluació Unica
M1
7 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 307
 
M2
7 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 309
 
S0
7 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Avaluació continuada
M1
7 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 307
 
M2
7 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 309
 
S0
7 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació continuada
M1
30 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
M2
30 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
S0
30 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M1
30 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
M2
30 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
S0
30 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360045 - RECUPERACIÓ D'INFORMACIÓ
Exàmens Avaluació Unica
M1
1 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 307
 
M2
1 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 309
 
S0
1 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 113-PC
 
Exàmens Avaluació continuada
M1
1 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 307
 
M2
1 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 309
 
S0
1 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 113-PC
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M1
26 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
M2
26 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
S0
26 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M1
26 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
M2
26 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
S0
26 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Segon Curs
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360036 - ASPECTES LEGALS DE LA INFORMACIÓ
Exàmens Avaluació Unica
M0
14 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 307
 
S0
14 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Avaluació continuada
M0
14 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 307
 
S0
14 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació continuada
M0
28 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
S0
28 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M0
28 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
S0
28 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360057 - GESTIÓ DOCUMENTAL A LES ORGANITZACIONS
Exàmens Avaluació Unica
M0
12 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 307
 
S0
12 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Avaluació continuada
M0
12 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 307
 
S0
12 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació continuada
M0
29 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
S0
29 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M0
29 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
S0
29 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
360050 - MÈTODES I TÈCNIQUES DE PLANIFICACIÓ
Exàmens Avaluació continuada
M0
6 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 3F3-PC
 
S0
6 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 303-PC
 
Exàmens Avaluació Única
M0
6 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 3F3-PC
 
S0
6 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 303-PC
 
Exàmens Reavaluació Avaluació continuada
M0
30 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 3F3-PC
 
S0
30 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 303-PC
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M0
30 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 3F3-PC
 
S0
30 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 303-PC
 
360047 - SUPORT I FORMACIÓ D'USUARIS
Exàmens Avaluació Continuada
M0
8 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 307
 
S0
8 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Avaluació Unica
M0
8 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 307
 
S0
8 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M0
26 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
S0
26 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació avaluació continuada
M0
26 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
S0
26 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
Tercer Curs
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360051 - AVALUACIÓ I QUALITAT
Exàmens Avaluació continuada
M0
6 de juny de 2017.
08.00-10.00
Aula 209
 
S0
6 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Avaluació única
M0
6 de juny de 2017.
08.00-10.00
Aula 209
 
S0
6 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació continuada
M0
26 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
S0
26 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M0
26 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
S0
26 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
360238 - CLASSIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE DOCUMENTS D'ARXIU
Exàmens Avaluació continuada
M0
14 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 309
 
S0
14 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Avaluació única
M0
14 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 309
 
S0
14 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació continuada
M0
26 de juny de 2017.
08.00-10.00
Aula 209
 
S0
26 de juny de 2017.
08.00-10.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M0
26 de juny de 2017.
08.00-10.00
Aula 209
 
S0
26 de juny de 2017.
08.00-10.00
Aula 209
 
360060 - SISTEMES DE GESTIÓ AUTOMATITZADA II
Exàmens Avaluació continuada
M0
9 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 209
 
S0
9 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 208
 
Exàmens Avaluació Única
M0
9 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 209
 
S0
9 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M0
27 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
S0
27 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M0
27 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
S0
27 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
364258 - ADMINISTRACIÓ LOCAL I UNITATS D'INFORMACIÓ
Exàmens Avaluació continuada
S0
7 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Avaluació única
S0
7 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
S0
30 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
S0
30 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 209
 
364356 - BIBLIOTEQUES UNIVERSITÀRIES I DE RECERCA
Exàmens Avaluació continuada
S0
13 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 209
 
Exàmens Avaluació única
S0
13 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació avaluació continuada
S0
28 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació avaluació única
S0
28 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Quart Curs
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360055 - FORMALITZACIÓ SEMÀNTICA
Exàmens Avaluació continuada
M0
2 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 303-PC
 
S0
2 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 303-PC
 
Exàmens Avaluació única
M0
2 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 303-PC
 
S0
2 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 303-PC
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M0
26 de juny de 2017.
19.00-21.00
Aula 303-PC
 
S0
26 de juny de 2017.
19.00-21.00
Aula 303-PC
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M0
26 de juny de 2017.
19.00-21.00
Aula 303-PC
 
S0
26 de juny de 2017.
19.00-21.00
Aula 303-PC
 
360052 - MÀRQUETING
Exàmens Avaluació continuada
M0
8 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 309
 
S0
8 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 114
 
Exàmens Avaluació única
M0
8 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 309
 
S0
8 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 114
 
Exàmens Reavaluació Avaluació continuada
M0
30 de juny de 2017.
08.00-10.00
Aula 209
 
S0
30 de juny de 2017.
08.00-10.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M0
30 de juny de 2017.
08.00-10.00
Aula 209
 
S0
30 de juny de 2017.
08.00-10.00
Aula 209
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360237 - PRÀCTICUM
Exàmens Avaluació continuada
M0
14 de juny de 2017.
08.00-10.00
[* Despatx del Professor]
 
 
S0
14 de juny de 2017.
08.00-10.00
[* Despatx del Professor]
 
 
Exàmens Reavaluació Avaluació continuada
M0
4 de setembre de 2017.
08.00-10.00
[* Despatx del Professor]
 
 
S0
4 de setembre de 2017.
08.00-10.00
[* Despatx del Professor]
 
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360239 - TREBALL DE FI DE GRAU
Exàmens Avaluació continuada
M0
14 de juny de 2017.
08.00-10.00
[* Desptx Professor]
 
 
S0
14 de juny de 2017.
08.00-10.00
[* Despatx Professor]
 
 
T0
14 de juny de 2017.
08.00-10.00
[* Despatx professor]
 
 
Exàmens Avaluació única
M0
14 de juny de 2017.
08.00-10.00
[* Despatx del professor]
 
 
S0
14 de juny de 2017.
08.00-10.00
[* Despatx del professor]
 
 
T0
14 de juny de 2017.
08.00-10.00
[* Despatx del professor]
 
 
Exàmens Reavaluació Avaluació continuada
M0
  
 
S0
  
 
T0
  
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
364363 - CREACIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES DOCUMENTALS
Exàmens Avaluació Continuada
M0
9 de juny de 2017.
08.00-10.00
Aula 209
 
Exàmens Avaluació Única
M0
9 de juny de 2017.
08.00-10.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació continuada
M0
27 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació única
M0
27 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
364358 - ELABORACIÓ DE PRODUCTES INFORMATIUS
Exàmens Avaluació continuada
S0
6 de juny de 2017.
19.00-21.00
Aula 114
 
Exàmens Avaluació Única
S0
6 de juny de 2017.
19.00-21.00
Aula 114
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
S0
27 de juny de 2017.
19.00-21.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
S0
27 de juny de 2017.
19.00-21.00
Aula 208
 
364357 - FONTS D'INFORMACIÓ EN CONTEXTOS D'ESPECIALITAT
Exàmens Avaluació Continuada
M0
13 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 208
 
Exàmens Avaluació Única
M0
13 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M0
28 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M0
28 de juny de 2017.
12.00-14.00
Aula 209
 
364365 - INDEXACIÓ I CLASSIFICACIÓ AUTOMATITZADA
Exàmens Avaluació continuada
S0
9 de juny de 2017.
19.00-21.00
Aula 208
 
Exàmens Avaluació Única
S0
9 de juny de 2017.
19.00-21.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
S0
29 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
S0
29 de juny de 2017.
10.00-12.00
Aula 208
 
364366 - METADADES ESPECIALITZADES
Exàmens Avaluació continuada
S0
12 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Avaluació Única
S0
12 de juny de 2017.
15.00-17.00
Aula 208
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
S0
28 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
S0
28 de juny de 2017.
17.00-19.00
Aula 209
 
© Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Jul 16, 2018