Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals Imatge de diagramació
Inici UB   
imatge de diagramació
INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2020-2021     Exàmens - Horaris

Imatge de diagramació

Exàmens Docència Primer Semestre

Primer Curs
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360042 - FONAMENTS DE TECNOLOGIA
Exàmens Avaluació Continuada
M1
  
 
Exàmens Avaluació única
M1
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació continuada
M1
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació única
M1
  
 
360043 - INFORMACIÓ I FORMATS DIGITALS
Exàmens Avaluació Continuada
S1
  
 
Exàmens Avaluació única
S1
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació continuada
S1
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació única
S1
  
 
360040 - INFORMACIÓ I SOCIETAT
Exàmens Avaluació Continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Avaluació única
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació única
M1
  
 
S0
  
 
360034 - TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
Exàmens Avaluació Unica
S0
  
 
Exàmens Avaluació continuada
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
S0
  
 
Exàmens Reavalució avaluació única
S0
  
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360035 - CERCA I ÚS D'INFORMACIÓ
Exàmens Avaluació Continuada
M1
  
 
S0
  
 
S1
  
 
Exàmens Avaluació única
M1
  
 
S0
  
 
S1
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació continuada
M1
  
 
S0
  
 
S1
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació única
M1
  
 
S0
  
 
S1
  
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360044 - INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
Exàmens Avaluació Continuada
M1
  
 
Exàmens Avaluació única
M1
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació continuada
M1
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació única
M1
  
 
Segon Curs
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360037 - TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
Exàmens Avaluació Continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Avaluació Unica
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació única
M1
  
 
S0
  
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360048 - ANÀLISI DE NECESSITATS D'INFORMACIÓ
Exàmens Avaluació Continuada
M1
  
 
Exàmens Avaluació Unica
M1
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M1
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació única
M1
  
 
365641 - BASES DE DADES
Exàmens Avaluació continuada
M1
  
 
M2
  
 
S0
  
 
Exàmens Avaluació única
M1
  
 
M2
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació continuada
M1
  
 
M2
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació única
M1
  
 
M2
  
 
S0
  
 
360046 - RECURSOS I SERVEIS DE REFERÈNCIA
Exàmens Avaluació Continuada
M1
  
 
M2
  
 
S0
  
 
Exàmens Avaluació Única
M1
  
 
M2
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M1
  
 
M2
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació única
M1
  
 
M2
  
 
S0
  
 
Tercer Curs
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360054 - CATALOGACIÓ I INDEXACIÓ
Exàmens Avaluació Continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Avaluació Única
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M1
  
 
S0
  
 
360056 - DESENVOLUPAMENT DE COL·LECCIONS
Exàmens Avaluació Continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Avaluació única
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació única
M1
  
 
S0
  
 
360049 - METODOLOGIA DE LA RECERCA
Exàmens Avaluació Continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Avaluació única
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M1
  
 
S0
  
 
360058 - PRESERVACIÓ I CONSERVACIÓ
Exàmens Avaluació Continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Avaluació Única
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació única
M1
  
 
S0
  
 
360059 - SISTEMES DE GESTIÓ AUTOMATITZADA I
Exàmens Avaluació Continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Avaluació Única
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació única
M1
  
 
S0
  
 
Quart Curs
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
365643 - WEB SEMÀNTIC
Exàmens Avaluació continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Avaluació única
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació única
M1
  
 
S0
  
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360237 - PRÀCTICUM
Exàmens Avaluació Continuada
M1
  
 
Exàmens Avaluació única
M1
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M1
  
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360239 - TREBALL DE FI DE GRAU
Exàmens Avaluació continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Avaluació única
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació continuada
M1
  
 
S0
  
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
364541 - GESTIÓ DEL CONEIXEMENT
Exàmens Avaluació continuada
S0
  
 
Exàmens Avaluació única
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació única
S0
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació continuada
S0
  
 
365851 - POSICIONAMENT SEO
Exàmens Avaluació Continuada
S0
  
 
Exàmens Avaluació única
S0
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació continuada
S0
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació única
S0
  
 
364368 - PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Exàmens Avaluació Continuada
M1
  
 
Exàmens Avaluació Única
M1
  
 
Exàmens Reavaluació Continuada
M1
  
 
Exàmens Reavaluació Única
M1
  
 
364538 - SEGURETAT INFORMÀTICA
Exàmens Avaluació continuada
S0
  
 
Exàmens Avaluació única
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació continuada
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació única
S0
  
 
364362 - TRACTAMENT DEL MATERIAL AUDIOVISUAL
Exàmens Avaluació Continuada
S0
  
 
Exàmens Avaluació Única
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
S0
  
 

Exàmens Docència Segon Semestre

Primer Curs
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360039 - FONAMENTS DE COGNICIÓ HUMANA
Exàmens Avaluació Continuada
M1
  
 
Exàmens Avaluació única
M1
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació continuada
M1
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació única
M1
  
 
360041 - HISTÒRIA SOCIAL DEL CONEIXEMENT
Exàmens Avaluació Continuada
S0
  
 
Exàmens Avaluació única
S0
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació continuada
S0
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació única
S0
  
 
360043 - INFORMACIÓ I FORMATS DIGITALS
Exàmens Avaluació Continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Avaluació única
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació única
M1
  
 
S0
  
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360045 - RECUPERACIÓ D'INFORMACIÓ
Exàmens Avaluació Continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Avaluació única
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació única
M1
  
 
S0
  
 
Segon Curs
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360036 - ASPECTES LEGALS DE LA INFORMACIÓ
Exàmens Avaluació Unica
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Avaluació continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M1
  
 
S0
  
 
360038 - ESTADÍSTICA APLICADA
Exàmens Avaluació Continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Avaluació Unica
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M1
  
 
S0
  
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360057 - GESTIÓ DOCUMENTAL A LES ORGANITZACIONS
Exàmens Avaluació Unica
M1
  
 
Exàmens Avaluació continuada
M1
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació continuada
M1
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M1
  
 
365642 - METADADES
Exàmens Avaluació continuada
M1
  
 
M2
  
 
S0
  
 
Exàmens Avaluació única
M1
  
 
M2
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació continuada
M1
  
 
M2
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació única
M1
  
 
M2
  
 
S0
  
 
360050 - MÈTODES I TÈCNIQUES DE PLANIFICACIÓ
Exàmens Avaluació continuada
M1
  
 
Exàmens Avaluació Única
M1
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació continuada
M1
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M1
  
 
360047 - SUPORT I FORMACIÓ D'USUARIS
Exàmens Avaluació Continuada
M1
  
 
Exàmens Avaluació Unica
M1
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M1
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació continuada
M1
  
 
Tercer Curs
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360051 - AVALUACIÓ I QUALITAT
Exàmens Avaluació continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Avaluació única
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M1
  
 
S0
  
 
360238 - CLASSIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE DOCUMENTS D'ARXIU
Exàmens Avaluació continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Avaluació única
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M1
  
 
S0
  
 
360060 - SISTEMES DE GESTIÓ AUTOMATITZADA II
Exàmens Avaluació continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Avaluació Única
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M1
  
 
S0
  
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
361326 - DEONTOLOGIA I ÈTICA PROFESSIONAL
Exàmens Avaluació Continuada
S0
  
 
Exàmens Avaluació única
S0
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació continuada
S0
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació única
S0
  
 
364357 - FONTS D'INFORMACIÓ EN CONTEXTOS D'ESPECIALITAT
Exàmens Avaluació Continuada
S0
  
 
Exàmens Avaluació única
S0
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació continuada
S0
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació única
S0
  
 
364364 - HÀBITS LECTORS I PROMOCIÓ DE LA LECTURA
Exàmens Avaluació Continuada
M1
  
 
Exàmens Avaluació Única
M1
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
M1
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M1
  
 
361323 - SERVEIS A USUARIS AMB NECESSITATS ESPECIALS
Exàmens Avaluació Continuada
M1
  
 
Exàmens Avaluació única
M1
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació continuada
M1
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació única
M1
  
 
Quart Curs
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360052 - MÀRQUETING
Exàmens Avaluació continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Avaluació única
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
M1
  
 
S0
  
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
360239 - TREBALL DE FI DE GRAU
Exàmens Avaluació continuada
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Avaluació única
M1
  
 
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació continuada
M1
  
 
S0
  
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
364363 - CREACIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES DOCUMENTALS
Exàmens Avaluació Continuada
M1
  
 
Exàmens Avaluació Única
M1
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació continuada
M1
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació única
M1
  
 
365850 - DADES MASSIVES
Exàmens Avaluació continuada
M1
  
 
Exàmens Avaluació única
M1
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació continuada
M1
  
 
Exàmens Reavaluació avaluació única
M1
  
 
364358 - ELABORACIÓ DE PRODUCTES INFORMATIUS
Exàmens Avaluació continuada
S0
  
 
Exàmens Avaluació Única
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
S0
  
 
364366 - METADADES ESPECIALITZADES
Exàmens Avaluació continuada
S0
  
 
Exàmens Avaluació Única
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Continuada
S0
  
 
Exàmens Reavaluació Avaluació Única
S0
  
 
© Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Sep 18, 2020