Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Física Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
ENGINYERIA ELECTRÒNICA DE TELECOMUNICACIÓ Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2022-2023     Exàmens - Horaris

Imatge de diagramació

Exàmens Docència Primer Semestre

Primer Curs
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
363977 - CÀLCUL D'UNA VARIABLE
Exàmens Finals
EX-G
1 de febrer de 2023.
09.00-15.00
F A23M
F A24M
F A25M
F 328 Seminari Fac. petit
30 de juny de 2023.
09.00-15.00
[* Reavaluació]
F A32G
 
363978 - CÀLCUL DE DIVERSES VARIABLES
Exàmens Finals
EX-G
13 de gener de 2023.
15.00-20.00
F A12G
23 de juny de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
F A32G
F A35G
 
363979 - EQUACIONS DIFERENCIALS I CÀLCUL VECTORIAL
Exàmens Finals
EX-G
27 de gener de 2023.
09.00-15.00
F A24M
 
363986 - FONAMENTS D'ELECTROMAGNETISME I ÒPTICA
Exàmens Finals
EX-G
20 de gener de 2023.
09.00-15.00
F A42G
F A26P
16 de juny de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
F A42G
F A43M
 
363985 - FONAMENTS D'ONES, FLUIDS I TERMODINÀMICA
Exàmens Finals
EX-G
18 de gener de 2023.
09.00-15.00
F A22G
F A24M
F A25M
29 de juny de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
F A22G
 
363981 - INFORMÀTICA
Exàmens Finals
EX-G
9 de gener de 2023.
09.00-15.00
Q AULA INFORMATICA 1A
Q AULA INFORMATICA 2A
Q AULA INFORMATICA 2B
Q AULA INFORMATICA 2C
F A07I
F A08I
F A02I
F A03I
3 de juliol de 2023.
09.00-15.00
[* Reavaluació]
F A07I
F A08I
F A02I
F A03I
 
363976 - ÀLGEBRA LINEAL I GEOMETRIA
Exàmens Finals
EX-G
26 de gener de 2023.
09.00-15.00
F A22G
F A23M
6 de juliol de 2023.
09.00-15.00
[* Reavaluació]
F A22G
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
362132 - DISSENY DIGITAL BÀSIC
Exàmens Finals
EX-G
13 de gener de 2023.
09.00-15.00
F A32G
F A35G
4 de juliol de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
F A35G
 
Segon Curs
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
363987 - ECONOMIA I EMPRESA
Exàmens Finals
EX-G
25 de gener de 2023.
09.00-15.00
F A22G
F A35G
30 de juny de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
F A25M
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
362212 - ANÀLISI DE CIRCUITS ELECTRÒNICS
Exàmens Finals
EX-G
10 de gener de 2023.
09.00-15.00
F A22G
4 de juliol de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
F A27P
 
362130 - EINES MATEMÀTIQUES PER A L'ENGINYERIA
Exàmens Finals
EX-G
16 de gener de 2023.
09.00-15.00
F A45G
3 de juliol de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
F A25M
Espais sense horariF A22G
 
363982 - FÍSICA QUÀNTICA
Exàmens Finals
EX-G
19 de gener de 2023.
09.00-15.00
F A24M
6 de juliol de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
 
362135 - SISTEMES DIGITALS I ESTRUCTURA DE PROCESSADORS
Exàmens Finals
EX-G
31 de gener de 2023.
09.00-15.00
F A24M
5 de juliol de 2023.
09.00-15.00
[* Reavaluació]
F A27P
 
Tercer Curs
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
362133 - DISSENY MICROELECTRÒNIC
Exàmens Finals
EX-G
15 de novembre de 2022.
08.30-10.30
[* EXÀMEN PARCIAL]
F A35G
17 de gener de 2023.
09.00-15.00
F A12G
F A24M
6 de juliol de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
F A12G
 
362234 - ELECTRÒNICA D'ALTA FREQÜÈNCIA
Exàmens Finals
EX-G
23 de gener de 2023.
09.00-15.00
F A24M
3 de juliol de 2023.
09.00-15.00
[* Reavaluació]
 
362236 - FONAMENTS DE COMUNICACIONS
Exàmens Finals
EX-G
26 de gener de 2023.
15.00-20.00
F A24M
4 de juliol de 2023.
09.00-15.00
[* Reavaluació]
F A27P
 
362213 - INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA
Exàmens Finals
EX-G
11 de gener de 2023.
09.00-15.00
F A24M
5 de juliol de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
 
362136 - SISTEMES BASATS EN PROCESSADORS
Exàmens Finals
EX-G
30 de gener de 2023.
09.00-15.00
[* Teoria]
 
30 de gener de 2023.
15.00-20.00
[* Pràctiques]
F A24M
30 de juny de 2023.
09.00-15.00
[* Reavaluació - Teoria]
30 de juny de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació - Pràctiques]
 
362237 - SISTEMES DE COMUNICACIONS
Exàmens
EX-G
25 de gener de 2023.
15.00-20.00
F A42G
21 de juny de 2023.
09.00-10.00
F A26P
 
Quart Curs
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
362231 - LABORATORI DE SISTEMES ELECTRÒNICS I
Exàmens
EX-G
31 de gener de 2023.
15.00-20.00
F A35G
30 de juny de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
F A42G
 
362232 - LABORATORI DE SISTEMES ELECTRÒNICS II
Exàmens
EX-G
31 de gener de 2023.
15.00-20.00
F A35G
26 de juny de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
F A22G
 
362219 - PROJECTES
Exàmens Final
EX-G
11 de gener de 2023.
15.00-20.00
F A24M
6 de juliol de 2023.
09.00-15.00
[* Reavaluació]
 
362238 - XARXES DE COMUNICACIONS
Exàmens Finals
EX-G
20 de gener de 2023.
15.00-20.00
F A23M
F A24M
4 de juliol de 2023.
09.00-15.00
[* Reavaluació]
F A23M
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
362242 - TREBALL FINAL DE GRAU
Exàmens Finals
EX-G
2 de febrer de 2023.
09.00-15.00
F V13P
F V14E
29 de juny de 2023.
09.00-15.00
[* Reavaluació]
F A24M
F A25M
F A27P
F A26P
29 de juny de 2023.
15.00-20.00
[* Reavalució]
 
Curs
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
362709 - DISSENY ANALÒGIC INTEGRAT
Exàmens Finals
EX-G
16 de gener de 2023.
15.00-20.00
F A25M
5 de juliol de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
F A27P
Espais sense horariF A24M
 
363001 - DOMÒTICA
Exàmens
EX-G
23 de gener de 2023.
15.00-20.00
[* L'examen es realitzarà al Laboratori]
 
5 de juliol de 2023.
09.00-15.00
[* Reavaluació; L'examen tindrà lloc al Laboratori]
 
366879 - GÈNERE, CIÈNCIA I TECNOLOGIA
Exàmens
EX-G
18 de gener de 2023.
15.00-20.00
F A42G
F A45G
5 de juliol de 2023.
09.00-15.00
[* Reavaluació ]
F A42G
 
362708 - MECATRÒNICA I ROBÒTICA
Exàmens Final
EX-J
18 de gener de 2023.
15.00-20.00
F A23M
4 de juliol de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
F A44M
 
364373 - MICRO- I NANOTECNOLOGIA
Exàmens Final
EX-G
27 de gener de 2023.
15.00-20.00
F A22G
 
362227 - SISTEMES DE SUPORT PER A LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
Exàmens
EX-G
9 de gener de 2023.
15.00-20.00
F A24M
3 de juliol de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
 

Exàmens Docència Segon Semestre

Primer Curs
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
363978 - CÀLCUL DE DIVERSES VARIABLES
Exàmens Final
EX-J
23 de juny de 2023.
15.00-20.00
F A11G
F A25M
5 de setembre de 2023.
09.00-15.00
[* Reavaluació]
F A11G
 
363979 - EQUACIONS DIFERENCIALS I CÀLCUL VECTORIAL
Exàmens Final
EX-J
12 de juny de 2023.
09.00-15.00
F A42G
F A43M
7 de setembre de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
F A42G
 
363986 - FONAMENTS D'ELECTROMAGNETISME I ÒPTICA
Exàmens Final
EX-J
16 de juny de 2023.
15.00-20.00
F A42G
F A43M
6 de setembre de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
F A42G
 
363980 - FONAMENTS DE LABORATORI
Exàmens Final
EX-J
1 de juny de 2023.
15.00-20.00
F A22G
F A23M
4 de setembre de 2023.
09.00-15.00
[* Reavaluació]
F A45G
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
362211 - COMPONENTS I CIRCUITS ELECTRÒNICS
Exàmens Final
EX-J
28 de juny de 2023.
09.00-15.00
F A35G
1 de setembre de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
F A24M
 
Segon Curs
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
363003 - EINES DE DISSENY
Exàmens Final
EX-J
2 de juny de 2023.
15.00-20.00
F A35G
7 de setembre de 2023.
09.00-15.00
[* Reavaluació]
F A43M
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
363984 - ELECTROMAGNETISME
Exàmens Final
EX-J
23 de juny de 2023.
09.00-15.00
F A12G
5 de setembre de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
F A23M
 
363983 - ELECTRÒNICA FÍSICA
Exàmens Final
EX-J
9 de juny de 2023.
09.00-15.00
F A22G
6 de setembre de 2023.
09.00-15.00
[* Reavaluació]
F A23M
 
362226 - PROCESSAMENT DEL SENYAL I DE LA INFORMACIÓ
Exàmens Final
EX-J
19 de juny de 2023.
09.00-15.00
F A22G
1 de setembre de 2023.
09.00-15.00
[* Reavaluació]
F A23M
 
Tercer Curs
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
362241 - DISPOSITIUS OPTOELECTRÒNICS
Exàmens
EX-J
9 de juny de 2023.
15.00-20.00
F A43M
5 de setembre de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
 
362134 - DISSENY I SÍNTESI DE SISTEMES DIGITALS
Exàmens Final
EX-J
2 de juny de 2023.
09.00-15.00
F A43M
F A44M
7 de setembre de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
F A44M
Espais sense horariF A45G
 
362345 - ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I CONTROL
Exàmens Final
EX-J
15 de juny de 2023.
09.00-15.00
F A43M
1 de setembre de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
F A25M
 
362137 - MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMPOTRATS
Exàmens Final
EX-J
27 de juny de 2023.
09.00-15.00
F A42G
4 de setembre de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
F A43M
 
362237 - SISTEMES DE COMUNICACIONS
Exàmens
EX-J
21 de juny de 2023.
09.00-15.00
F A42G
6 de setembre de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
F A26P
 
Quart Curs
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
362232 - LABORATORI DE SISTEMES ELECTRÒNICS II
Exàmens
EX-J
26 de juny de 2023.
15.00-20.00
F A22G
4 de setembre de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
F A33M
 
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
362242 - TREBALL FINAL DE GRAU
Exàmens
EX-J
29 de juny de 2023.
09.00-15.00
F A24M
F A25M
F A27P
F A26P
29 de juny de 2023.
15.00-20.00
 
EX-S
6 de setembre de 2023.
09.00-15.00
[* Reavaluació]
F A44M
 
Curs
ASSIGNATURES
Activitat Grup Dies / Horari Aula  
364370 - BIOFÍSICA
Exàmens Final
EX-J
20 de juny de 2023.
15.00-20.00
F A32G
F A33M
1 de setembre de 2023.
09.00-15.00
[* Reavaluació ]
F A43M
 
365669 - DISSENY I MODELATGE EN 3D
Exàmens
EXA.2S
11 d’abril de 2023.
11.30-14.00
 
 
REAV.2S
21 de juny de 2023.
15.00-19.00
 
 
366880 - ELECTRÒNICA D'AUTOMOCIÓ I COTXE ELÈCTRIC
Exàmens
EX-J
16 de juny de 2023.
09.00-15.00
F A43M
5 de setembre de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
F A25M
 
364371 - ENERGIA
Exàmens Final
EX-J
22 de juny de 2023.
09.00-15.00
F A22G
F A23M
7 de setembre de 2023.
15.00-20.00
[* Reavaluació]
F A23M
 
364372 - FÍSICA DE MATERIALS
Exàmens Finals
EX-J
9 de juny de 2023.
15.00-20.00
F A22G
F A23M
1 de setembre de 2023.
09.00-15.00
[* Reavaluació ]
F A24M
 
364685 - INSTRUMENTACIÓ VIRTUAL
Exàmens Final
EE-J
13 de juny de 2023.
09.00-15.00
[* L'examen es farà al LABORATORI]
 
5 de setembre de 2023.
09.00-15.00
[* Reavaluació; L'examen es farà al laboratori]
 
364373 - MICRO- I NANOTECNOLOGIA
Exàmens Final
EX-J
16 de juny de 2023.
15.00-20.00
F N07P
4 de setembre de 2023.
09.00-15.00
[* Reavaluació]
F A33M
 
362707 - PROCESSAMENT D'IMATGE I VISIÓ ARTIFICIAL
Exàmens Final
EX-J
15 de juny de 2023.
15.00-20.00
F A07I
F A08I
7 de setembre de 2023.
09.00-15.00
[* Reavaluació ]
 
© Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Dec 7, 2022