Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Química Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
ERASMUS MUNDUS D'INNOVACIÓ I REGULACIÓ EN QUÍMICA Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2017-2018     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, idioma...
2n
Curs
1r
Semestre
571222
PROJECTE
30
--
--
 
2n
Semestre
571223
TREBALL FINAL DE MÀSTER
30
--
--
 
1r
Curs
1r
Semestre
571669
ANÀLISI AVANÇADA DE RISCOS
2
--
--
571150
BASES DE DADES EN QUÍMICA
2
--
--
571219
CURS INTENSIU D'ESPANYOL
2
--
--
571176
DEGRADACIÓ I TRANSFORMACIÓ QUÍMICA EN EL MEDI AMBIENT
2
--
--
571154
DISSENY DE FORMULACIONS QUÍMIQUES
2
--
--
571148
DISSENY DE FÀRMACS
2
--
--
573415
EINES INFORMÀTIQUES PER AL REGISTRE DE PRODUCTES QUÍMICS
2
--
--
571212
EINES TIC
2
--
--
571662
EMPRENEDORIA
2
--
--
571202
GESTIÓ DE RISCOS
2
--
--
571174
GESTIÓ DE LA QUALITAT
2
--
--
571164
INDÚSTRIA FARMACÈUTICA I FINE CHEMICALS
2
--
--
571170
INVESTIGACIÓ DE MERCAT
2
--
--
571193
MATERIALS DE REFERÈNCIA I EXERCICIS D'INTERCOMPARACIÓ
2
--
--
571194
MESURA DE LA VARIABILITAT I LA DECISIÓ D'ESTADÍSTICA
2
--
--
571157
MÈTRIQUES VERDS
2
--
--
571169
PLANIFICACIÓ DE NEGOCIS
2
--
--
573413
PLÀSTICS: ESTRUCTURA I PROPIETATS
2
--
--
571658
PROCESSOS DE BIOCATÀLISI SOSTENIBLES
2
--
--
571203
REGLAMENTS REACH I CLP
2
--
--
571172
SEGURETAT I SALUT EN QUÍMICA
2
--
--
571187
TOXICOLOGIA
2
--
--
571665
TRACTAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC D'AIGÜES RESIDUALS
2
--
--
571214
TÈCNIQUES DE LABORATORI
2
--
--
571217
TÈCNIQUES PER L'INNOVACIÓ
2
--
--
 
2n
Semestre
571152
ALIMENTACIÓ I QUÍMICA
2
--
--
571178
ANÀLISI AMBIENTAL I DETECCIÓ EN EL MEDI AMBIENT
2
--
--
571210
ANÀLISI COMPARATIU DE LES REGULACIONS QUÍMIQUES DELS EUA I LA UE
2
--
--
571173
ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA
2
--
--
573414
ASSAIGS D'ESTABILITAT PER NOUS PRODUCTES FARMACÈUTICS
2
--
--
571184
AVALUACIÓ DE LA GENOTOXICITAT
2
--
--
571666
BIODISPONIBILITAT
2
--
--
571661
BIOSEGURETAT
2
--
--
571163
CATÀLISI HETEROGÈNIA APLICADA
2
--
--
571158
CATÀLISI PER LA QUÍMICA SINTÈTICA SOSTENIBLE
2
--
--
571177
CONTAMINANTS QUÍMICS
2
--
--
571165
DETECCIÓ DE FALSIFICACIONS INDUSTRIALS
2
--
--
571198
DIRECTRIUS PER L'ASSAIG DE PRODUCTES QUÍMICS: ENFOCAMENT TOXICOLÒGIC
2
--
--
571197
DISSENY EXPERIMENTAL
2
--
--
571159
DISSOLVENTS VERDS ALTERNATIUS
2
--
--
571192
ESTIMACIÓ DE LA INCERTESA EN L'ANÀLISI QUÍMIC
2
--
--
571160
ESTRATÈGIES SINTÈTIQUES SOSTENIBLES
2
--
--
571175
GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ
2
--
--
571167
INDÚSTRIA QUÍMICA
2
--
--
571668
INTRODUCCIÓ A LES LLEIS DE LA UE I DELS EUA
2
--
--
571180
MEDIAMBIENT I SEGURETAT I SALUT EN NANOTECNOLOGIA
2
--
--
571151
MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ
2
--
--
571663
MÀRQUETING PERSONAL
2
--
--
571168
NANOFABRICACIÓ I NANOTRACTAMENT
2
--
--
571207
NORMATIVES SOBRE NANOMATERIALS I NANOTECNOLOGIES
2
--
--
571206
NORMATIVES SOBRE PRODUCTES FARMACÈUTICS
2
--
--
571208
NORMATIVES SOBRE RESIDUS QUÍMICS
2
--
--
571147
PATENT DE NOUS PRODUCTES
2
--
--
571171
PERCEPCIÓ SOCIAL DEL RISC QUÍMIC
2
--
--
571200
PERILLS DE LA REACTIVITAT QUÍMICA
2
--
--
571188
PRINCIPIS DE L'AVALUACIÓ TOXICOLÒGICA
2
--
--
571145
PRODUCTES VERDS ALTERNATIUS
2
--
--
571146
PROPIETATS DELS MATERIALS I NOUS MATERIALS
2
--
--
571195
QUIMIOMETRIA
2
--
--
571156
RECURSOS RENOVABLES
2
--
--
571204
REGLAMENTS EXTRACOMUNITARIS: JAPÓ, BRASIL I XINA
2
--
--
571149
RELACIÓ ENTRE ESTRUCTURA I TOXICITAT
2
--
--
571181
REMEDIACIÓ DELS CONTAMINANTS QUÍMICS
2
--
--
571166
SEGURETAT DE PROCESSOS QUÍMICS
2
--
--
571670
SEGURETAT EN LA UTILITZACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS
2
--
--
571209
SUBSTÀNCIES PRIORITÀRIES EN LA LEGISLACIÓ MEDIOAMBIENTAL DE LA UE
2
--
--
571155
SÍNTESI I PROPIETATS DE NANOMATERIALS INORGÀNICS
2
--
--
571660
TECNOLOGIA QUIRAL EN LA INDÚSTRIA QUÍMICA I FARMACÈUTICA
2
--
--
571185
TOXICOCINÈTICA I TOXICOGENÈTICA
2
--
--
 
© Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Jul 4, 2020