Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Psicologia Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ - MIPE Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2019-2020     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, idioma...
569211
CULTURA, DESENVOLUPAMENT I APRENENTATGE EN PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ
3
--
569214
ENFOCAMENTS I TENDÈNCIES ACTUALS EN PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ
6
--
569212
LA CONSTRUCCIÓ DEL CONEIXEMENT PSICOEDUCATIU: BASES EPISTEMOLÒGIQUES I METODOLÒGIQUES
3
--
569269
PRÀCTIQUES EXTERNES
14
569270
TREBALL FINAL DE MÀSTER
10
 
1r
Curs
2n
Semestre
569245
BASES PSICOLÒGIQUES DEL CURRÍCULUM ESCOLAR: DISSENY I DESENVOLUPAMENT
6
--
 
569248
APRENENTATGE, AVALUACIÓ I QUALITAT DE L'EDUCACIÓ
6
--
569241
ASSESSORAMENT I INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN L'ÀMBIT DE L'EDUCACIÓ FORMAL
6
--
569263
ENTORNS, EINES I PRÀCTIQUES D'APRENENTATGE VIRTUAL
6
--
572512
ESTRATÈGIES DE LECTURA I D'ESCRIPTURA: APRENENTATGE, ENSENYAMENT I INTERVENCIÓ
3
--
569260
HABILITACIÓ I ADQUISICIÓ DEL LLENGUATGE, COMUNICACIÓ AUGMENTATIVA I ESCRIPTURA EN PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
6
--
569246
L'ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES EDUCATIVES ESCOLARS: APRENENTATGE, ACTIVITAT I DISCURS
6
--
572513
L'ÚS DE REPRESENTACIONS EXTERNES EN ELS APRENENTATGES ESCOLARS
3
--
 
© Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Jan 28, 2020