Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Dret Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
GESTIÓ PÚBLICA AVANÇADA Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2019-2020     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, idioma...
1r
Curs
1r
Semestre
569130
DISSENY I ANÀLISI DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
5
--
 
1r
Semestre
569127
APROFUNDIMENT EN DRET ADMINISTRATIU
5
--
 
569128
GESTIÓ FINANCERA
5
--
569129
GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS EN EL SECTOR PÚBLIC
5
--
569154
TREBALL FINAL DE MÀSTER
15
 
1r
Curs
2n
Semestre
572236
TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN
2.5
--
 
569137
ANÀLISI FINANCERA I GESTIÓ DELS PROJECTES PÚBLICS
2.5
--
569138
COMPTABILITAT PÚBLICA AVANÇADA
2.5
--
569132
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
2.5
--
569139
CONTROL I AUDITORIA PÚBLICA
2.5
--
572237
DIRECCIÓ I GESTIÓ D'INSTITUCIONS PÚBLIQUES
2.5
--
569147
DISSENY I ANÀLISI D'ORGANITZACIONS PÚBLIQUES
2.5
--
569148
GESTIÓ PÚBLICA I PARTENARIAT
2.5
--
569141
GESTIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
2.5
--
572235
GOVERN LOCAL
2.5
--
569149
GOVERNANÇA I POLÍTIQUES PÚBLIQUES
2.5
--
573761
INSTITUCIONS PÚBLIQUES I VALORS CONTEMPORANIS
5
--
572239
L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA: RÈGIM JURÍDIC I IMPLEMENTACIÓ
2.5
--
569150
MÀRQUETING DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
2.5
--
572242
POLÍTICA I DIRECCIÓ EN EL SECTOR PÚBLIC
2.5
--
569140
POLÍTIQUES I ESTRATÈGIES PRESSUPOSTÀRIES
2.5
--
569152
PRÀCTIQUES EXTERNES
5
572241
RACIONALITZACIÓ I GESTIÓ DE PERSONAL EN EL SECTOR PÚBLIC
2.5
--
572240
RELACIONS COL·LECTIVES EN EL SECTOR PÚBLIC
2.5
--
569146
TÈCNIQUES I MÈTODES D'AVALUACIÓ PÚBLICA
2.5
--
 
© Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Jul 5, 2020