Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Medicina i Ciències de la Salut Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
COMPETÈNCIES MÈDIQUES AVANÇADES Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2019-2020     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, idioma...
1r
Curs
Anual
572110
PRÀCTIQUES EXTERNES EN ELECTRODIAGNÒSTIC EN NEUROPATIES PERIFÈRIQUES I ALTERACIONS DEL CONTROL MOTOR I DE LA PERCEPCIÓ SENSORIAL
12
--
 
571765
AVENÇOS EN TECNOLOGIES DIAGNÒSTIQUES I TERAPÈUTIQUES
6
--
571766
GESTIÓ DE LA QUALITAT I SEGURETAT CLÍNICA
6
--
571767
METODOLOGIA DE RECERCA CLÍNICA
6
--
572100
PRÀCTIQUES EXTERNES EN ANESTÈSIA REGIONAL BASADA EN L'ANATOMIA
12
--
572099
PRÀCTIQUES EXTERNES EN ANÈMIES RARES I SÍNDROMES RELACIONADES
12
--
572101
PRÀCTIQUES EXTERNES EN ATENCIÓ PRIMÀRIA I SALUT COMUNITÀRIA
12
--
572102
PRÀCTIQUES EXTERNES EN CIRURGIA DEL TRASPLANTAMENT RENAL
12
--
--
572104
PRÀCTIQUES EXTERNES EN CURES INTENSIVES CARDÍAQUES AGUDES I PERIOPERATÒRIES
12
--
572107
PRÀCTIQUES EXTERNES EN DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT INTERVENCIONISTA EN LA MALALTIA CORONÀRIA
12
--
572106
PRÀCTIQUES EXTERNES EN DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DEL CÀNCER DE PULMÓ
12
--
572105
PRÀCTIQUES EXTERNES EN DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE EN LES MALALTIES REUMÀTIQUES
12
--
572108
PRÀCTIQUES EXTERNES EN ECOGRAFIA ABDOMINAL AVANÇADA, DIAGNÒSTICA I TERAPÈUTICA
12
--
--
572109
PRÀCTIQUES EXTERNES EN ECOGRAFIA APLICADA AL SUPORT PERIOPERATORI
12
--
572111
PRÀCTIQUES EXTERNES EN ELECTROFISIOLOGIA CLÍNICA I ESTIMULACIÓ CARDÍACA
12
--
572112
PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENDOSCÒPIA DIGESTIVA AVANÇADA I TERAPÈUTICA
12
--
572116
PRÀCTIQUES EXTERNES EN FARMACOGENÈTICA I MEDICINA PERSONALITZADA
12
--
572117
PRÀCTIQUES EXTERNES EN FISIOPATOLOGIA INFANTIL
12
--
--
572118
PRÀCTIQUES EXTERNES EN GINECOLOGIA ONCOLÒGICA I PATOLOGIA MAMÀRIA MULTIDISCIPLINÀRIA
12
--
572120
PRÀCTIQUES EXTERNES EN IMATGE CARDÍACA NO INVASIVA
12
--
572121
PRÀCTIQUES EXTERNES EN INFECCIÓ EN PACIENTS IMMUNODEPRIMITS NO-VIH
12
--
572122
PRÀCTIQUES EXTERNES EN INFECCIÓ PER VIRUS D'IMMUNODEFICIÈNCIA HUMANA (VIH) I SIDA
12
--
572113
PRÀCTIQUES EXTERNES EN MALALTIA DE PARKINSON I TRASTORNS DEL MOVIMENT
12
--
572114
PRÀCTIQUES EXTERNES EN MALALTIES AUTOIMMUNITÀRIES
12
--
572115
PRÀCTIQUES EXTERNES EN MALALTIES NEUROMUSCULARS
12
--
572123
PRÀCTIQUES EXTERNES EN MEDICINA MATERNOFETAL
12
--
572125
PRÀCTIQUES EXTERNES EN NEUROANESTÈSIA
12
--
572126
PRÀCTIQUES EXTERNES EN NEURORADIOLOGIA TERAPÈUTICA
12
--
572127
PRÀCTIQUES EXTERNES EN ONCOLOGIA INTERDISCIPLINÀRIA (MEDICOQUIRÚRGICA)
12
--
572128
PRÀCTIQUES EXTERNES EN PATOLOGIA CUTÀNIA AVANÇADA
12
--
572129
PRÀCTIQUES EXTERNES EN PROCEDIMENTS DIAGNÒSTICS AVANÇATS EN MEDICINA RESPIRATÒRIA
12
--
572130
PRÀCTIQUES EXTERNES EN TABAQUISME
12
--
572132
PRÀCTIQUES EXTERNES EN TRACTAMENTS ENDOLUMINALS VASCULARS I CARDÍACS
12
--
572131
PRÀCTIQUES EXTERNES EN TRASTORNS DEL SON
12
--
572134
PRÀCTIQUES EXTERNES EN UROONCOLOGIA
12
--
572098
TREBALL FINAL DE MÀSTER PROFESSIONALITZADOR
12
--
 
1r
Curs
Anual
571769
ANÈMIES RARES PER TRASTORNS METABÒLICS DEL FERRO I LES VITAMINES
3
--
 
571900
ABLACIÓ DE LES TAQUICÀRDIES VENTRICULARS
3
--
571958
ABORDATGE INTEGRAL DE LA PREDISPOSICIÓ HEREDITÀRIA AL CÀNCER
3
--
572074
ACCESSOS VASCULARS I LES SEVES COMPLICACIONS
3
--
571974
ALTERACIONS IMMUNOLÒGIQUES EN EL PACIENT AMB ICTUS
3
--
572051
AL·LÈRGIA RESPIRATÒRIA
3
--
572023
ANATOMIA VASCULAR CRANIOCERVICAL I MEDUL·LAR
3
--
571797
ANATOMIA I TÈCNIQUES APLICADES AL CAP, COLL I TRONC
3
--
571793
ANATOMIA I TÈCNIQUES APLICADES SOBRE EL NEUROEIX
3
--
571794
ANATOMIA I TÈCNIQUES APLICADES SOBRE EL PLEXE BRAQUIAL I EL MEMBRE SUPERIOR
3
--
571795
ANATOMIA I TÈCNIQUES APLICADES SOBRE EL PLEXE LUMBOSACRE I EL MEMBRE INFERIOR
3
--
571796
ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA I TECNOLOGIA APLICADES A L'ANESTÈSIA REGIONAL
3
--
571831
ANESTÈSIA CARDÍACA I CURES INTENSIVES POSTOPERATÒRIES
3
--
572004
ANTIMICROBIANS I IMMUNOSUPRESSORS: TRACTAMENT I INTERACCIONS
3
--
571941
ANÀLISI, INTERPRETACIÓ I APLICACIÓ CLÍNICA DELS RESULTATS DE FARMACOGENÈTICA
3
--
571768
ANÈMIES RARES PER DEFECTES DE L'ERITROPOESI
3
--
571798
APLICACIONS ESPECÍFIQUES DE LES TÈCNIQUES D'ANESTÈSIA REGIONAL, METODOLOGIA CIENTÍFICA I DOCENT
3
--
571925
ARTRITIS REUMATOIDE I MALALTIES AUTOIMMUNITÀRIES DE L'APARELL LOCOMOTOR
3
--
571846
ARTROSI
3
--
572064
ASPECTES GENERALS DEL SON. FISIOLOGIA DEL SON NORMAL
3
--
571859
ASPECTES TÈCNICS, MATERIAL I COMPETÈNCIES EN CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA
3
--
571944
ASSAIG CLÍNIC, REGULACIÓ I BIOÈTICA EN FARMACOGENÈTICA
3
--
571864
ASSISTÈNCIA VENTRICULAR MECÀNICA, TRASPLANTAMENT CARDÍAC I ALTRES PROCEDIMENTS INVASIUS EN CARDIOPATIA ISQUÈMICA AGUDA I CRÒNICA
3
--
571804
ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA
3
--
571805
ATENCIÓ FAMILIAR EN EL CONTEXT HOLÍSTIC DEL PROCÉS DE SALUT I MALALTIA
3
--
571803
ATENCIÓ INTEGRADA EN LES MALALTIES CRÒNIQUES I LA COMORBIDITAT
3
--
573784
ATENCIÓ PAL·LIATIVA AL PACIENT AMB MALALTIA ONCO-HEMATOLÒGICA
3
--
572703
ATENCIÓ SANITÀRIA BASADA EN L'EVIDÈNCIA
3
--
571915
ATÀXIES
3
--
571990
AVALUACIÓ ACTUAL DE LA INFECCIÓ EN EL DONANT I EL RECEPTOR DE TRASPLANTAMENT D'ÒRGAN SÒLID I DE PROGENITORS HEMATOPOÈTICS
3
--
573786
AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA DE LES MALALTIES PULMONARS INTERSTICIALS DIFUSES
3
--
572071
AVALUACIÓ DE LA VIA AÈRIA SUPERIOR EN PACIENTS AMB TRASTORNS RESPIRATORIS DEL SOMNI
3
--
572032
AVENÇOS MOLECULARS EN ONCOLOGIA
3
--
569894
AVENÇOS EN MECANISMES MOLECULARS DE TRANSFORMACIÓ CEL·LULAR
3
--
571988
AVENÇOS EN LA TERAPÈUTICA ANTIMICROBIANA
3
--
571942
BASES BIOLÒGIQUES DE LA FARMACOGENÈTICA
3
--
571943
BASES GENÈTIQUES DE LA FARMACOGENÈTICA
3
--
572044
BASES GENÈTIQUES EN ONCOLOGIA CUTÀNIA
3
--
571839
BASES DEL DIAGNÒSTIC DE LES MALALTIES REUMÀTIQUES
3
--
571848
BIOLOGIA CEL·LULAR I MOLECULAR DEL CÀNCER
3
--
572090
BIOLOGIA MOLECULAR DELS TUMORS UROLÒGICS
3
--
572054
BIOMARCADORS EN MEDICINA RESPIRATÒRIA
3
--
571847
CAPIL·LAROSCÒPIA
3
--
572008
CARDIOLOGIA FETAL
3
--
571940
CERCA DE MARCADORS GENÈTICS EN ESTUDIS CLÍNICS DE FARMACOGENÈTICA
3
--
571916
CIRURGIA FUNCIONAL DELS TRASTORNS DEL MOVIMENT
3
--
572039
CIRURGIA ONCOPLÀSTICA I MICROCIRURGIA DE CAP I COLL
3
--
572038
CIRURGIA ONCOPLÀSTICA I MICROCIRURGIA DE MAMA
3
--
572040
CIRURGIA ONCOPLÀSTICA I MICROCIRURGIA DE SARCOMES DE PARTS TOVES I DE PELL
3
--
571933
CONEIXEMENTS AVANÇATS EN MALALTIES DE LA NEURONA MOTORA
3
--
571934
CONEIXEMENTS AVANÇATS EN MALALTIES DE LA UNIÓ NEUROMUSCULAR
3
--
571932
CONEIXEMENTS AVANÇATS EN MIOLOGIA
3
--
571935
CONEIXEMENTS AVANÇATS EN PATOLOGIA DEL NERVI PERIFÈRIC
3
--
571896
CONEIXEMENTS TEÒRICS D'ARITMOLOGIA: FISIOPATOLOGIA, DIAGNÒSTIC I TERAPÈUTICA (FARMACOLÒGICA I NO FARMACOLÒGICA)
3
--
572062
CONTROL I PREVENCIÓ DEL TABAQUISME
3
--
571886
CONTROL, MOTOR I LES SEVES ALTERACIONS. TEMPS DE REACCIÓ, PREPARACIÓ MOTORA. REACCIONS REFLEXES
3
--
572043
CÀNCER CUTANI NO-MELANOMA. SÍNDROMES LIMFOPROLIFERATIVES
3
--
571961
CÀNCER D'OVARI I DE TROMPA
3
--
571957
CÀNCER DE COLL D'ÚTER I TRACTE GENITAL INFERIOR: ABORDATGE TERAPÈUTIC MULTIDISCIPLINARI
3
--
571960
CÀNCER DE COS UTERÍ
3
--
571959
CÀNCER DE MAMA: DIAGNÒSTIC, ESTADIFICACIÓ I ABORDATGE QUIRÚRGIC
3
--
571788
DEFECTES DE LA MEMBRANA ERITROCITÀRIA
3
--
571789
DEFECTES DEL METABOLISME ERITROCITARI
3
--
571840
DENSITOMETRIA ÒSSIA
3
--
572045
DERMATOPATOLOGIA AVANÇADA
3
--
572042
DERMATOSCÒPIA I MICROSCÒPIA CONFOCAL EN LESIONS PIGMENTADES I ALTRES APLICACIONS DERMATOLÒGIQUES
3
--
571897
DIAGNÒSTIC INVASIU: ESTUDI ELECTROFISIOLÒGIC
3
--
572006
DIAGNÒSTIC PRENATAL
3
--
572058
DIAGNÒSTIC DEL TABAQUISME
3
--
572091
DIAGNÒSTIC DELS TUMORS UROLÒGICS
3
--
571898
DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE LA SÍNCOPE. PROVA DE LA TAULA BASCULANT
3
--
571834
DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE EN PATOLOGIA CARDIOVASCULAR AGUDA
3
--
571938
DISSENY EPIDEMIOLÒGIC DELS ESTUDIS CLÍNICS DE FARMACOGENÈTICA
3
--
571911
DISTONIA
3
--
571936
DOLOR NEUROPÀTIC
3
--
571812
DONACIÓ D'ÒRGANS
3
--
572007
DOPPLER EN MEDICINA FETAL
3
--
571835
ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFÀGICA
3
--
571875
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÀCICA
3
--
571979
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÀCICA I
3
--
571980
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÀCICA II
3
--
571982
ECOCARDIOGRAFIA D'ESTRÈS
3
--
571987
ECOCARDIOGRAFIA EN EL MONITORATGE D'INTERVENCIONS CARDIOVASCULARS
3
--
571901
ECOENDOSCÒPIA DIAGNÒSTICA I TERAPÈUTICA
3
--
571799
ECOGRAFIA APLICADA AL DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DEL DOLOR AGUT I CRÒNIC. BLOQUEIGS NERVIOSOS
3
--
572005
ECOGRAFIA MORFOLÒGICA
3
--
571841
ECOGRAFIA MUSCULOESQUELÈTICA
3
--
572025
EINES I MATERIALS PER AL TRACTAMENT ENDOVASCULAR
3
--
571832
ELECTROCARDIOGRAFIA I ARÍTMIES EN PATOLOGIA CARDIOVASCULAR AGUDA
3
--
571889
ELECTRODIAGNÒSTIC DE LES AFECCIONS DEL TRONC CEREBRAL I PARELLS CRANIALS
3
--
571888
ELECTRODIAGNÒSTIC EN ELS TRASTORNS DEL MOVIMENT
3
--
571887
ELECTRODIAGNÒSTIC EN LES MALALTIES NEUROMUSCULARS
3
--
571863
ELECTROFISIOLOGIA, ABLACIÓ I ESTIMULACIÓ EN LA MALALTIA CORONÀRIA
3
--
572049
ENDOSCÒPIA RESPIRATÒRIA
3
--
571909
ENDOSCÒPIA EN EL CRIBRATGE I PREVENCIÓ DEL CÀNCER COLORECTAL
3
--
571903
ENTEROSCÒPIA I CÀPSULA ENDOSCÒPICA
3
--
571849
EPIDEMIOLOGIA DEL CÀNCER DE PULMÓ
3
--
572089
EPIDEMIOLOGIA DELS TUMORS UROLÒGICS
3
--
572061
EPIDEMIOLOGIA I HISTÒRIA DEL CONSUM DE TABAC. FACTORS BIOLÒGICS I PSICOLÒGICS DE L'ADDICCIÓ AL TABAC
3
--
571999
EPIDEMIOLOGIA I PREVENCIÓ DE LA INFECCIÓ PEL VIH
3
--
571985
ERGOMETRIA I CARDIOLOGIA NUCLEAR
3
--
571851
ESTRATÈGIA DIAGNÒSTICA EN EL CÀNCER DE PULMÓ
3
--
571854
ESTRATÈGIES TERAPÈUTIQUES FUTURES DEL CÀNCER DE PULMÓ
3
--
571978
ESTUDI D'IMATGE EN L'ICTUS ISQUÈMIC I HEMORRÀGIC
3
--
571918
ESTUDIS NEUROFISIOLÒGICS DELS TRASTORNS DEL MOVIMENT
3
--
571902
EXPLORACIÓ I INTERVENCIONISME SOBRE LA VIA BILIAR PER CPRE
3
--
572003
FACTORS DE RISC EN PACIENTS IMMUNODEPRIMITS
3
--
571947
FARMACOGENÈTICA DE LES MALALTIES CARDIOVASCULARS I ALTERACIONS DE LA COAGULACIÓ
3
--
571946
FARMACOGENÈTICA DE LES MALALTIES PSIQUIÀTRIQUES
3
--
571945
FARMACOGENÈTICA DELS PROCESSOS INFLAMATORIS I DEL DOLOR
3
--
571856
FISIOPATOLOGIA I CLÍNICA DE LA MALALTIA CORONÀRIA
3
--
571883
FONAMENTS DE L'ESTUDI ELECTROFISIOLÒGIC EN L'ÉSSER HUMÀ
3
--
573609
FONAMENTS DE LA CARDIOLOGIA PEDIÀTRICA
3
--
569904
GENÒMICA I PROTEÒMICA
3
--
571770
HEMOGLOBINOPATIES ESTRUCTURALS
3
--
571971
HEMORRÀGIA CEREBRAL. FISIOPATOLOGIA I SUBTIPUS DE L'ICTUS HEMORRÀGIC
3
--
571972
HEMORRÀGIA SUBARACNOÏDAL
3
--
572001
HISTÒRIA NATURAL DE LA INFECCIÓ PEL VIH-1
3
--
571966
ICTUS ISQUÈMIC. FISIOPATOLOGIA I SUBTIPUS DE L'ICTUS ISQUÈMIC
3
--
571986
IMATGE CARDÍACA EN CARDIOPATIES CONGÈNITES
3
--
571949
IMMUNOLOGIA I AL·LÈRGIA PEDIÀTRICA
3
--
571894
IMPLANTACIÓ, PROGRAMACIÓ I SEGUIMENT DELS DESFIBRIL·LADORS
3
--
571836
IMPLANTACIÓ, PROGRAMACIÓ I SEGUIMENT DELS MARCAPASSOS
3
--
571895
IMPLANTACIÓ, PROGRAMACIÓ I SEGUIMENT DELS RESINCRONITZADORS
3
--
572026
INDICACIONS DE TRACTAMENT ENDOVASCULAR EN PATOLOGIA VASCULAR I RAQUIOMEDUL·LAR. ALTERNATIVES TERAPÈUTIQUES
3
--
571858
INDICACIONS I FORMES DE REVASCULARITZACIÓ CORONÀRIA
3
--
571811
INDICACIÓ I SELECCIÓ DE CANDIDATS A TRASPLANTAMENT RENAL
3
--
571996
INFECCIÓ EN PACIENTS ESPLÈNICS
3
--
571994
INFECCIÓ EN PACIENTS AMB NOVES TERÀPIES BIOLÒGIQUES I ALTRES GRUPS DE RISC EMERGENTS
3
--
571991
INFECCIÓ EN EL PACIENT NEUTROPÈNIC I EN EL TRASPLANTAMENT DE PROGENITORS HEMATOPOÈTICS
3
--
571992
INFECCIÓ EN ELS RECEPTORS DE TRASPLANTAMENT D'ÒRGAN SÒLID
3
--
571830
INSUFICIÈNCIA CARDÍACA AGUDA, VALVULOPATIES I VASCULOPATIES AGUDES
3
--
571884
INTERPRETACIÓ I CORRELACIÓ CLÍNICA DE LES DADES DE L'ELECTRODIAGNÒSTIC NEUROLÒGIC
3
--
572056
INTERRELACIÓ ENTRE AL·LÈRGIA RESPIRATÒRIA I ALIMENTS
3
--
571861
INTERVENCIONISME CORONARI PERCUTANI EN LES SÍNDROMES CORONÀRIES AGUDES
3
--
571862
INTERVENCIONISME CORONARI EN ESCENARIS ANATÒMICS COMPLEXOS
3
--
571892
INTERVENCIONS NEUROFISIOLÒGIQUES AMB FINALITAT TERAPÈUTICA. ESTIMULACIÓ CEREBRAL NO INVASIVA
3
--
571929
INTRODUCCIÓ A LA MIOLOGIA I A LES MALALTIES DE LA UNIÓ NEUROMUSCULAR
3
--
571931
INTRODUCCIÓ A LA PATOLOGIA DEL NERVI PERIFÈRIC
3
--
571930
INTRODUCCIÓ A LES MALALTIES DE NEURONA MOTORA
3
--
572034
INVESTIGACIÓ CLÍNICA EN ONCOLOGIA
3
--
571806
LA DIMENSIÓ FAMILIAR EN EL PROCÉS DE DECISIONS CLÍNIQUES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA
3
--
571919
LUPUS ERITEMATÓS SISTÈMIC, SÍNDROME ANTIFOSFOLIPÍDICA, SÍNDROME DE SJÖGREN I ESCLEROSI SISTÈMICA
3
--
571912
MALALTIA DE HUNTINGTON I ALTRES COREES
3
--
571910
MALALTIA DE PARKINSON
3
--
571926
MALALTIES AUTOIMMUNITÀRIES CARDÍAQUES I PULMONARS
3
--
571923
MALALTIES AUTOIMMUNITÀRIES CUTÀNIES
3
--
571928
MALALTIES AUTOIMMUNITÀRIES HEMATOLÒGIQUES
3
--
571920
MALALTIES AUTOIMMUNITÀRIES NEUROLÒGIQUES
3
--
571924
MALALTIES AUTOIMMUNITÀRIES OCULARS
3
--
571927
MALALTIES AUTOIMMUNITÀRIES RENALS
3
--
571922
MALALTIES AUTOINFLAMATÒRIES I IMMUNOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA
3
--
572095
MANEIG DEL CÀNCER RENAL
3
--
572094
MANEIG DEL CÀNCER VESICAL MUSCULOINVASIU
3
--
572093
MANEIG DEL CÀNCER VESICAL NO MUSCULOINVASIU
3
--
572096
MANEIG DEL CÀNCER DE PENIS I DEL CÀNCER TESTICULAR
3
--
572092
MANEIG DEL CÀNCER DE PRÒSTATA
3
--
572097
MANEIG DEL TUMOR DE TRACTE URINARI SUPERIOR
3
--
571989
MEDICAMENTS IMMUNOSUPRESSORS I IMPLICACIONS EN EL RISC D'INFECCIÓ
3
--
572041
MELANOMA MALIGNE
3
--
571807
METODOLOGIA AVANÇADA EN SALUT COMUNITÀRIA
3
--
571881
METODOLOGIA DE RECERCA APLICADA: LECTURA CRÍTICA I PUBLICACIÓ D'ARTICLES
3
--
572024
MITJANS DE DIAGNÒSTIC NO INVASIU QUE SUPORTEN LA DECISIÓ TERAPÈUTICA
3
--
573785
MODELS ORGANITZATIUS EN ONCOLOGIA
3
--
571891
MONITORATGE NEUROFISIOLÒGIC INTRAOPERATORI
3
--
572072
MÈTODES DIAGNÒSTICS FUNCIONALS I PER LA IMATGE
3
--
571792
MÈTODES PER AL DIAGNÒSTIC I IDENTIFICACIÓ DE LES ANÈMIES RARES
3
--
571950
NEONATOLOGIA
3
--
572014
NEUROANATOMIA, NEUROFISIOLOGIA I NEUROIMATGE APLICADA A L'ANESTÈSIA
3
--
572019
NEUROANESTÈSIA PEDIÀTRICA I DE LA PACIENT GESTANT
3
--
572017
NEUROANESTÈSIA EN PROCEDIMENTS NEUROQUIRÚRGICS
3
--
572020
NEUROANESTÈSIA EN EL PACIENT CRÍTIC
3
--
572018
NEUROANESTÈSIA FORA DE L'ÀREA QUIRÚRGICA. CONTROL POSTOPERATORI EN NEUROCIRURGIA
3
--
571937
NEUROFISIOLOGIA DE LES MALALTIES NEUROMUSCULARS
3
--
572016
NEUROMONITORATGE PERIOPERATORI
3
--
571953
NEUROPEDIATRIA
3
--
571977
NEUROSONOLOGIA
3
--
571993
NOVES SITUACIONS EN PACIENTS TRASPLANTATS
3
--
572011
OBSTETRÍCIA I PERINATOLOGIA
3
--
571956
ONCOHEMATOLOGIA PEDIÀTRICA
3
--
572037
ONCOLOGIA INTERDISCIPLINÀRIA EN TUMORS DE PRÒSTATA
3
--
571843
OSTEOPOROSI I ALTRES MALALTIES ÒSSIES
3
--
571914
PARKINSONISMES ATÍPICS
3
--
572009
PATOLOGIA FETAL
3
--
571844
PATOLOGIA LOCOREGIONAL DE PARTS TOVES
3
--
572704
PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE L'ATENCIÓ INTEGRADA A LA CRONICITAT
3
--
571970
PREVENCIÓ SECUNDÀRIA DE L'ICTUS
3
--
573115
PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE SITUACIONS ESPECIALS EN EL PACIENT CARDIOVASCULAR AGUT
3
--
571995
PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE LES INFECCIONS OPORTUNISTES EN EL PACIENT IMMUNODEPRIMIT
3
--
572015
PRINCIPIS BÀSICS EN NEUROANESTÈSIA I EN INTERVENCIONS DE PACIENTS AMB PATOLOGIA NEUROLÒGICA
3
--
571948
PROGRESSOS EN PEDIATRIA I CIRURGIA PEDIÀTRICA
3
--
572036
RADIOBIOLOGIA
3
--
571842
RADIOLOGIA, TC I RM DE L'APARELL LOCOMOTOR
3
--
572073
RADIOPROTECCIÓ PER A PROFESSIONALS SANITARIS
3
--
571983
RESSONÀNCIA MAGNÈTICA CARDÍACA
3
--
572000
RETROVIRUS
3
--
573610
REUMATOLOGIA PEDIÀTRICA
3
--
571998
RISC, PREVENCIÓ, DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE LES INFECCIONS I NEOPLÀSIES OPORTUNISTES DEFINITÒRIES DE LA SIDA
3
--
572002
RISC, PREVENCIÓ, DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DELS ESDEVENIMENTS NO-SIDA
3
--
571802
SALUT COMUNITÀRIA
3
--
571829
SÍNDROMES CORONÀRIES AGUDES
3
--
571787
TALASSÈMIES
3
--
571874
TECNOLOGIA DE LA ULTRASONOGRAFIA
3
--
572027
TERAPÈUTICA ENDOVASCULAR DE LA PATOLOGIA ISQUÈMICA CEREBRAL
3
--
572031
TERAPÈUTICA ENDOVASCULAR DE LES FÍSTULES ARTERIOVENOSES CEREBRALS
3
--
572029
TERAPÈUTICA ENDOVASCULAR DE LES MALFORMACIONS ARTERIOVENOSES CEREBRALS
3
--
572028
TERAPÈUTICA ENDOVASCULAR DELS ANEURISMES CEREBRALS
3
--
572030
TERAPÈUTICA PERCUTÀNIA: VERTEBROPLÀSTIA I CIFOPLÀSTIA. MALFORMACIONS VASCULARS CUTÀNIES I TUMORS
3
--
571850
TIPUS ANATOMOPATOLÒGICS DE CÀNCER DE PULMÓ
3
--
571984
TOMOGRAFIA COMPUTERITZADA CARDÍACA
3
--
571997
TRACTAMENT ANTIRETROVIRAL
3
--
571857
TRACTAMENT ANTITROMBÒTIC INICIAL I A LLARG TERMINI
3
--
571905
TRACTAMENT ENDOSCÒPIC URGENT DE L'HEMORRÀGIA PER ÚLCERA PÈPTICA URGENT I ELECTIU DE LES COMPLICACIONS DE LA HIPERTENSIÓ PORTAL
3
--
571969
TRACTAMENT ESPECÍFIC DE L'ICTUS
3
--
571968
TRACTAMENT GENERAL DE L'ICTUS
3
--
571852
TRACTAMENT MÈDIC DEL CÀNCER DE PULMÓ
3
--
571853
TRACTAMENT QUIRÚRGIC DEL CÀNCER DE PULMÓ
3
--
572059
TRACTAMENT DEL TABAQUISME
3
--
572060
TRACTAMENT DEL TABAQUISME EN GRUPS ESPECIALS
3
--
571814
TRASPLANTAMENT RENAL COMPLEX
3
--
571813
TRASPLANTAMENT RENAL HETEROTÒPIC
3
--
571816
TRASPLANTAMENT RENAL INFANTIL
3
--
571815
TRASPLANTAMENT RENAL ORTOTÒPIC
3
--
572066
TRASTORNS RESPIRATORIS DEL SON: RONCOPATIA I APNEES DEL SON
3
--
571917
TRASTORNS DEL MOVIMENT D'INICI EN L'EDAT PEDIÀTRICA
3
--
572070
TRASTORNS DEL SON EN ALTRES MALALTIES NEUROLÒGIQUES
3
--
572067
TRASTORNS DEL SON QUE CURSEN AMB HIPERSÒMNIA (EXCEPTE RONCOPATIA I APNEES)
3
--
572068
TRASTORNS DEL SON QUE CURSEN AMB INSOMNI
3
--
572069
TRASTORNS QUE CURSEN AMB CONDUCTES ANORMALS DURANT EL SON
3
--
571913
TREMOLOR
3
--
571906
TÈCNICA D'ENDOSCÒPIA TERAPÈUTICA AVANÇADA
3
--
571893
TÈCNIQUES AVANÇADES D'ABLACIÓ: ABLACIÓ DE LES ARÍTMIES
3
--
571890
TÈCNIQUES DIAGNÒSTIQUES EN LES AFECCIONS NEUROLÒGIQUES QUE CURSEN AMB DOLOR NEUROPÀTIC
3
--
571837
TÈCNIQUES ENDOLUMINALS CARDÍAQUES
3
--
572079
TÈCNIQUES ENDOVASCULARS DELS GRANS VASOS
3
--
572078
TÈCNIQUES ENDOVASCULARS EN PATOLOGIA VISCERAL
3
--
572077
TÈCNIQUES ENDOVASCULARS EN PATOLOGIA DE LES EXTREMITATS INFERIORS
3
--
572075
TÈCNIQUES ENDOVASCULARS EN PATOLOGIA DELS TRONCS SUPRAAÒRTICS I DE LES EXTREMITATS SUPERIORS
3
--
571962
TÈCNIQUES QUIRÚRGIQUES AVANÇADES I D'INVASIÓ MÍNIMA. CIRURGIA ROBÒTICA
3
--
572050
TÈCNIQUES D'ESTUDI DE LA FUNCIÓ PULMONAR
3
--
572055
TÈCNIQUES D'ESTUDI I MONITORITZACIÓ REMOTA
3
--
572052
TÈCNIQUES D'IMATGE
3
--
571860
TÈCNIQUES D'IMATGE INTRACORONÀRIA I NO INVASIVES
3
--
572065
TÈCNIQUES DE REGISTRE DEL SON I LA SEVA INTERPRETACIÓ
3
--
571833
TÈCNIQUES DE SUPORT CARDIOPULMONAR AVANÇAT
3
--
571899
TÈCNIQUES PER A L'ABLACIÓ DE LA FIBRIL·LACIÓ AURICULAR
3
--
572053
TÈCNIQUES PER A L'ESTUDI DE LES MALALTIES VASCULARS PULMONARS
3
--
571954
URGÈNCIES EN PEDIATRIA
3
--
571877
VALORACIÓ DE FARINGE, LARINGE, TRÀQUEA, ARBRE BRONQUIAL, TÒRAX I ABDOMEN
3
--
571921
VASCULITIS SISTÈMIQUES I MIOPATIES INFLAMATÒRIES
3
--
572063
ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES EN EL TRACTAMENT DEL TABAQUISME
3
--
 
© Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Apr 3, 2020