Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Belles Arts Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
ARTS VISUALS I EDUCACIÓ: UN ENFOCAMENT CONSTRUCCIONISTA Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2021-2022     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
564684
METODOLOGIES DE RECERCA EN L'EDUCACIÓ DE LES ARTS VISUALS
4
--
--
564704
PROJECTE D'INTERVENCIÓ FINAL D'ARTS VISUALS I EDUCACIÓ
24
--
564685
PROJECTE DE RECERCA D'ARTS VISUALS I EDUCACIÓ
24
--
--
564686
PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN ARTS VISUALS I EDUCACIÓ
12
--
--
564705
PRÀCTIQUES DE RECERCA EN ARTS VISUALS I EDUCACIÓ
12
--
 
1r
Curs
1r
Semestre
569228
EDUCACIÓ A/EFECTIVA
2.5
--
--
566458
INTRODUCCIÓ A LA PERSPECTIVA CONSTRUCCIONISTA
2.5
--
 
1r
Semestre
569225
ACCIÓ, INNOVACIÓ, TRANSFORMACIÓ: PROJECTES EDUCATIUS EN INSTITUCIONS CULTURALS
2.5
--
569230
COMPETÈNCIA DEL PROFESSORAT PER A L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA I MULTIMÈDIA. LÍNIES DE FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ
2.5
--
--
567080
EDUCACIÓ ARTÍSTICA I INVESTIGACIÓ AL MUSEU
2.5
--
--
564316
INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ ARTÍSTICA: PERSPECTIVES MULTICULTURALS, ECOSOCIALS I ÈTIQUES
2.5
--
566464
PRÀCTIQUES DE CORPOREÏTZACIÓ I PEDAGOGIES DE CONTACTE: UNA APORTACIÓ ALS ESTUDIS DE PERFORMANCE
2.5
--
--
 
2n
Semestre
564300
D'UN TEMA D'INTERÈS A UN PROJECTE D'INVESTIGACIÓ: UNA PERSPECTIVA CONSTRUCCIONISTA
2.5
--
--
 
564318
ARTS VISUALS I INTERVENCIÓ SOCIAL
2.5
--
--
564294
EDUCACIÓ ARTÍSTICA, PERSPECTIVES CRÍTIQUES I PRÀCTICA EDUCATIVA
2.5
--
566459
GENEALOGIES DELS ESTUDIS DE CULTURA VISUAL
2.5
--
564320
IMATGE GLOBAL, PEDAGOGIA CRÍTICA I CULTURA VISUAL
2.5
--
--
569240
INVESTIGACIÓ EDUCATIVA BASADA EN LES ARTS: A/R/TOGRAFIA
2.5
--
569257
LA REPRESENTACIÓ DEL COS HUMÀ EN CONTEXTOS SOCIALS I L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA
2.5
--
566461
MASCULINITATS, ESTUDIS DE GÈNERE I ART CONTEMPORANI
2.5
--
 
© Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:May 23, 2022