Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Medicina i Ciències de la Salut Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
COMPETÈNCIES MÈDIQUES AVANÇADES Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2021-2022     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
1r
Curs
Anual
572110
PRÀCTIQUES EXTERNES EN ELECTRODIAGNÒSTIC EN NEUROPATIES PERIFÈRIQUES I ALTERACIONS DEL CONTROL MOTOR I DE LA PERCEPCIÓ SENSORIAL
12
--
 
571765
AVENÇOS EN TECNOLOGIES DIAGNÒSTIQUES I TERAPÈUTIQUES
6
--
571766
GESTIÓ DE LA QUALITAT I SEGURETAT CLÍNICA
6
--
571767
METODOLOGIA DE RECERCA CLÍNICA
6
--
572100
PRÀCTIQUES EXTERNES EN ANESTÈSIA REGIONAL BASADA EN L'ANATOMIA
12
--
572099
PRÀCTIQUES EXTERNES EN ANÈMIES RARES I SÍNDROMES RELACIONADES
12
--
574366
PRÀCTIQUES EXTERNES EN CARDIOPATIES FAMILIARS I SÍNDROMES ASSOCIADES A MORT SOBTADA
12
--
--
574367
PRÀCTIQUES EXTERNES EN CIRURGIA TORACOSCÒPICA AVANÇADA I ROBÒTICA
12
--
--
572104
PRÀCTIQUES EXTERNES EN CURES INTENSIVES CARDÍAQUES AGUDES I PERIOPERATÒRIES
12
--
572107
PRÀCTIQUES EXTERNES EN DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT INTERVENCIONISTA EN LA MALALTIA CORONÀRIA
12
--
572106
PRÀCTIQUES EXTERNES EN DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DEL CÀNCER DE PULMÓ
12
--
572105
PRÀCTIQUES EXTERNES EN DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE EN LES MALALTIES REUMÀTIQUES
12
--
572111
PRÀCTIQUES EXTERNES EN ELECTROFISIOLOGIA CLÍNICA I ESTIMULACIÓ CARDÍACA
12
--
572112
PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENDOSCÒPIA DIGESTIVA AVANÇADA I TERAPÈUTICA
12
--
--
572116
PRÀCTIQUES EXTERNES EN FARMACOGENÈTICA I MEDICINA PERSONALITZADA
12
--
572118
PRÀCTIQUES EXTERNES EN GINECOLOGIA ONCOLÒGICA I PATOLOGIA MAMÀRIA MULTIDISCIPLINÀRIA
12
--
572120
PRÀCTIQUES EXTERNES EN IMATGE CARDÍACA NO INVASIVA
12
--
572122
PRÀCTIQUES EXTERNES EN INFECCIÓ PER VIRUS D'IMMUNODEFICIÈNCIA HUMANA (VIH) I SIDA
12
--
574369
PRÀCTIQUES EXTERNES EN MALALTIA D'ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES NEURODEGENERATIVES
12
--
--
572113
PRÀCTIQUES EXTERNES EN MALALTIA DE PARKINSON I TRASTORNS DEL MOVIMENT
12
--
572114
PRÀCTIQUES EXTERNES EN MALALTIES AUTOIMMUNITÀRIES
12
--
572115
PRÀCTIQUES EXTERNES EN MALALTIES NEUROMUSCULARS
12
--
572123
PRÀCTIQUES EXTERNES EN MEDICINA MATERNOFETAL
12
--
572125
PRÀCTIQUES EXTERNES EN NEUROANESTÈSIA
12
--
572127
PRÀCTIQUES EXTERNES EN ONCOLOGIA INTERDISCIPLINÀRIA (MEDICOQUIRÚRGICA)
12
--
572128
PRÀCTIQUES EXTERNES EN PATOLOGIA CUTÀNIA AVANÇADA
12
--
572129
PRÀCTIQUES EXTERNES EN PROCEDIMENTS DIAGNÒSTICS AVANÇATS EN MEDICINA RESPIRATÒRIA
12
--
572132
PRÀCTIQUES EXTERNES EN TRACTAMENTS ENDOLUMINALS VASCULARS I CARDÍACS
12
--
572131
PRÀCTIQUES EXTERNES EN TRASTORNS DEL SON
12
--
572134
PRÀCTIQUES EXTERNES EN UROONCOLOGIA
12
--
572098
TREBALL FINAL DE MÀSTER PROFESSIONALITZADOR
12
--
 
1r
Curs
Anual
571769
ANÈMIES RARES PER TRASTORNS METABÒLICS DEL FERRO I LES VITAMINES
3
--
 
571900
ABLACIÓ DE LES TAQUICÀRDIES VENTRICULARS
3
--
571958
ABORDATGE INTEGRAL DE LA PREDISPOSICIÓ HEREDITÀRIA AL CÀNCER
3
--
572074
ACCESSOS VASCULARS I LES SEVES COMPLICACIONS
3
--
574347
ACTUALITZACIÓ EN ONCOLOGIA TORÀCICA: DIAGNÒSTIC CLÍNIC I MOLECULAR, TRACTAMENT QUIRÚRGIC I NO QUIRÚRGIC, I EVOLUCIÓ
3
--
572051
AL·LÈRGIA RESPIRATÒRIA
3
--
571797
ANATOMIA I TÈCNIQUES APLICADES AL CAP, COLL I TRONC
3
--
571793
ANATOMIA I TÈCNIQUES APLICADES SOBRE EL NEUROEIX
3
--
571794
ANATOMIA I TÈCNIQUES APLICADES SOBRE EL PLEXE BRAQUIAL I EL MEMBRE SUPERIOR
3
--
571795
ANATOMIA I TÈCNIQUES APLICADES SOBRE EL PLEXE LUMBOSACRE I EL MEMBRE INFERIOR
3
--
571796
ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA I TECNOLOGIA APLICADES A L'ANESTÈSIA REGIONAL
3
--
572004
ANTIMICROBIANS I IMMUNOSUPRESSORS: TRACTAMENT I INTERACCIONS
3
--
571941
ANÀLISI, INTERPRETACIÓ I APLICACIÓ CLÍNICA DELS RESULTATS DE FARMACOGENÈTICA
3
--
571768
ANÈMIES RARES PER DEFECTES DE L'ERITROPOESI
3
--
571798
APLICACIONS ESPECÍFIQUES DE LES TÈCNIQUES D'ANESTÈSIA REGIONAL, METODOLOGIA CIENTÍFICA I DOCENT
3
--
571925
ARTRITIS REUMATOIDE I MALALTIES AUTOIMMUNITÀRIES DE L'APARELL LOCOMOTOR
3
--
571846
ARTROSI
3
--
572064
ASPECTES GENERALS DEL SON. FISIOLOGIA DEL SON NORMAL
3
--
571859
ASPECTES TÈCNICS, MATERIAL I COMPETÈNCIES EN CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA
3
--
571944
ASSAIG CLÍNIC, REGULACIÓ I BIOÈTICA EN FARMACOGENÈTICA
3
--
574364
ASSAIGS CLÍNICS EN MALALTIA D'ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES NEURODEGENERATIVES
3
--
574360
ASSESSORAMENT GENÈTIC EN DEMÈNCIES NEURODEGENERATIVES
3
--
574335
ASSESSORAMENT PREGESTACIONAL, TÈCNIQUES DE REPRODUCCIÓ ASSISTIDA I MANEIG DE GESTACIONS EN PACIENTS AMB CARDIOPATIES FAMILIARS I SÍNDROMES ASSOCIADES A MORT SOBTADA
3
--
--
571864
ASSISTÈNCIA VENTRICULAR MECÀNICA, TRASPLANTAMENT CARDÍAC I ALTRES PROCEDIMENTS INVASIUS EN CARDIOPATIA ISQUÈMICA AGUDA I CRÒNICA
3
--
573784
ATENCIÓ PAL·LIATIVA AL PACIENT AMB MALALTIA ONCOHEMATOLÒGICA
3
--
571915
ATÀXIES
3
--
573786
AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA DE LES MALALTIES PULMONARS INTERSTICIALS DIFUSES
3
--
572071
AVALUACIÓ DE LA VIA AÈRIA SUPERIOR EN PACIENTS AMB TRASTORNS RESPIRATORIS DEL SOMNI
3
--
572032
AVENÇOS MOLECULARS EN ONCOLOGIA
3
--
569894
AVENÇOS EN MECANISMES MOLECULARS DE TRANSFORMACIÓ CEL·LULAR
3
--
574343
BASES ANATÒMIQUES DE LA CIRURGIA TORÀCICA MÍNIMAMENT INVASIVA
3
--
571942
BASES BIOLÒGIQUES DE LA FARMACOGENÈTICA
3
--
571943
BASES GENÈTIQUES DE LA FARMACOGENÈTICA
3
--
572044
BASES GENÈTIQUES EN ONCOLOGIA CUTÀNIA
3
--
571839
BASES DEL DIAGNÒSTIC DE LES MALALTIES REUMÀTIQUES
3
--
571848
BIOLOGIA CEL·LULAR I MOLECULAR DEL CÀNCER
3
--
572090
BIOLOGIA MOLECULAR DELS TUMORS UROLÒGICS
3
--
574363
BIOMARCADORS DE LES DEMÈNCIES NEURODEGENERATIVES: GENÈTICS, BIOQUÍMICS I DE NEUROIMATGE
3
--
572054
BIOMARCADORS EN MEDICINA RESPIRATÒRIA
3
--
571847
CAPIL·LAROSCÒPIA
3
--
572008
CARDIOLOGIA FETAL
3
--
574338
CARDIOPATIES FAMILIARS I ESPORT
3
--
--
571940
CERCA DE MARCADORS GENÈTICS EN ESTUDIS CLÍNICS DE FARMACOGENÈTICA
3
--
571916
CIRURGIA FUNCIONAL DELS TRASTORNS DEL MOVIMENT
3
--
572039
CIRURGIA ONCOPLÀSTICA I MICROCIRURGIA DE CAP I COLL
3
--
572038
CIRURGIA ONCOPLÀSTICA I MICROCIRURGIA DE MAMA
3
--
572040
CIRURGIA ONCOPLÀSTICA I MICROCIRURGIA DE SARCOMES DE PARTS TOVES I DE PELL
3
--
574341
CIRURGIA TORACOSCÒPICA AVANÇADA I ROBÒTICA EN PATOLOGIA MEDIASTÍNICA
3
--
574342
CIRURGIA TORACOSCÒPICA AVANÇADA I ROBÒTICA EN PATOLOGIA PLEURAL
3
--
574340
CIRURGIA TORACOSCÒPICA AVANÇADA I ROBÒTICA EN PATOLOGIA PULMONAR
3
--
571933
CONEIXEMENTS AVANÇATS EN MALALTIES DE LA NEURONA MOTORA
3
--
571934
CONEIXEMENTS AVANÇATS EN MALALTIES DE LA UNIÓ NEUROMUSCULAR
3
--
571932
CONEIXEMENTS AVANÇATS EN MIOLOGIA
3
--
571935
CONEIXEMENTS AVANÇATS EN PATOLOGIA DEL NERVI PERIFÈRIC
3
--
571896
CONEIXEMENTS TEÒRICS D'ARITMOLOGIA: FISIOPATOLOGIA, DIAGNÒSTIC I TERAPÈUTICA (FARMACOLÒGICA I NO FARMACOLÒGICA)
3
--
571886
CONTROL, MOTOR I LES SEVES ALTERACIONS. TEMPS DE REACCIÓ, PREPARACIÓ MOTORA. REACCIONS REFLEXES
3
--
574370
CURES POSTOPERATÒRIES I PROCEDIMENTS ESPECÍFICS EN EL PACIENT CRÍTIC CARDIOVASCULAR
3
--
572043
CÀNCER CUTANI NO-MELANOMA. SÍNDROMES LIMFOPROLIFERATIVES
3
--
571961
CÀNCER D'OVARI I DE TROMPA
3
--
571957
CÀNCER DE COLL D'ÚTER I TRACTE GENITAL INFERIOR: ABORDATGE TERAPÈUTIC MULTIDISCIPLINARI
3
--
571960
CÀNCER DE COS UTERÍ
3
--
571959
CÀNCER DE MAMA: DIAGNÒSTIC, ESTADIFICACIÓ I ABORDATGE QUIRÚRGIC
3
--
571788
DEFECTES DE LA MEMBRANA ERITROCITÀRIA
3
--
571789
DEFECTES DEL METABOLISME ERITROCITARI
3
--
574358
DEMÈNCIES NEURODEGENERATIVES NO ALZHEIMER
3
--
571840
DENSITOMETRIA ÒSSIA
3
--
572045
DERMATOPATOLOGIA AVANÇADA
3
--
572042
DERMATOSCÒPIA I MICROSCÒPIA CONFOCAL EN LESIONS PIGMENTADES I ALTRES APLICACIONS DERMATOLÒGIQUES
3
--
574333
DIAGNÒSTIC GENÈTIC MOLECULAR
3
--
--
571897
DIAGNÒSTIC INVASIU: ESTUDI ELECTROFISIOLÒGIC
3
--
572006
DIAGNÒSTIC PRENATAL
3
--
572091
DIAGNÒSTIC DELS TUMORS UROLÒGICS
3
--
571898
DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE LA SÍNCOPE. PROVA DE LA TAULA BASCULANT
3
--
571834
DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE EN PATOLOGIA CARDIOVASCULAR AGUDA
3
--
574331
DIAGNÒSTIC, ESTRATIFICACIÓ DE RISCOS I GESTIÓ DE PACIENTS AMB CANALOPATIES I SÍNDROMES ASSOCIADES A MORT SOBTADA
3
--
--
574334
DIAGNÒSTIC, ESTRATIFICACIÓ DE RISCOS I MANEIG DE PACIENTS PEDIÀTRICS AMB CARDIOPATIES FAMILIARS I SÍNDROMES ASSOCIADES A MORT SOBTADA
3
--
--
574332
DIAGNÒSTIC, ESTRATIFICACIÓ DE RISCOS I MANEIG DE PACIENTS AMB MIOCARDIOPATIES FAMILIARS
3
--
--
571938
DISSENY EPIDEMIOLÒGIC DELS ESTUDIS CLÍNICS DE FARMACOGENÈTICA
3
--
571911
DISTONIA
3
--
571936
DOLOR NEUROPÀTIC
3
--
572007
DOPPLER EN MEDICINA FETAL
3
--
571835
ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFÀGICA
3
--
571979
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÀCICA I
3
--
571980
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÀCICA II
3
--
571982
ECOCARDIOGRAFIA D'ESTRÈS
3
--
571987
ECOCARDIOGRAFIA EN EL MONITORATGE D'INTERVENCIONS CARDIOVASCULARS
3
--
571901
ECOENDOSCÒPIA DIAGNÒSTICA I TERAPÈUTICA
3
--
572005
ECOGRAFIA MORFOLÒGICA
3
--
571841
ECOGRAFIA MUSCULOESQUELÈTICA
3
--
571832
ELECTROCARDIOGRAFIA I ARÍTMIES EN PATOLOGIA CARDIOVASCULAR AGUDA
3
--
571889
ELECTRODIAGNÒSTIC DE LES AFECCIONS DEL TRONC CEREBRAL I PARELLS CRANIALS
3
--
571888
ELECTRODIAGNÒSTIC EN ELS TRASTORNS DEL MOVIMENT
3
--
571887
ELECTRODIAGNÒSTIC EN LES MALALTIES NEUROMUSCULARS
3
--
571863
ELECTROFISIOLOGIA, ABLACIÓ I ESTIMULACIÓ EN LA MALALTIA CORONÀRIA
3
--
575035
ENDOSCÒPIA AVANÇADA DE L'INTESTÍ PRIM: CÀPSULA ENDOSCÒPICA I ENTEROSCÒPIA PROFUNDA
3
--
572049
ENDOSCÒPIA RESPIRATÒRIA
3
--
571909
ENDOSCÒPIA EN EL CRIBRATGE I PREVENCIÓ DEL CÀNCER COLORECTAL
3
--
571849
EPIDEMIOLOGIA DEL CÀNCER DE PULMÓ
3
--
571999
EPIDEMIOLOGIA I PREVENCIÓ DE LA INFECCIÓ PEL VIH
3
--
574362
EPIDEMIOLOGIA I PREVENCIÓ DEL DETERIORAMENT COGNITIU I DEMÈNCIA
3
--
571985
ERGOMETRIA I CARDIOLOGIA NUCLEAR
3
--
571851
ESTRATÈGIA DIAGNÒSTICA EN EL CÀNCER DE PULMÓ
3
--
571854
ESTRATÈGIES TERAPÈUTIQUES FUTURES DEL CÀNCER DE PULMÓ
3
--
571918
ESTUDIS NEUROFISIOLÒGICS DELS TRASTORNS DEL MOVIMENT
3
--
571902
EXPLORACIÓ I INTERVENCIONISME SOBRE LA VIA BILIAR PER CPRE
3
--
572003
FACTORS DE RISC EN PACIENTS IMMUNODEPRIMITS
3
--
571947
FARMACOGENÈTICA DE LES MALALTIES CARDIOVASCULARS I ALTERACIONS DE LA COAGULACIÓ
3
--
571946
FARMACOGENÈTICA DE LES MALALTIES PSIQUIÀTRIQUES
3
--
571945
FARMACOGENÈTICA DELS PROCESSOS INFLAMATORIS I DEL DOLOR
3
--
571856
FISIOPATOLOGIA I CLÍNICA DE LA MALALTIA CORONÀRIA
3
--
571883
FONAMENTS DE L'ESTUDI ELECTROFISIOLÒGIC EN L'ÉSSER HUMÀ
3
--
569904
GENÒMICA I PROTEÒMICA
3
--
571770
HEMOGLOBINOPATIES ESTRUCTURALS
3
--
572001
HISTÒRIA NATURAL DE LA INFECCIÓ PEL VIH-1
3
--
571986
IMATGE CARDÍACA EN CARDIOPATIES CONGÈNITES
3
--
575032
IMMUNOTERÀPIA I TRACTAMENTS DIRIGITS
3
--
571894
IMPLANTACIÓ, PROGRAMACIÓ I SEGUIMENT DELS DESFIBRIL·LADORS
3
--
571836
IMPLANTACIÓ, PROGRAMACIÓ I SEGUIMENT DELS MARCAPASSOS
3
--
571895
IMPLANTACIÓ, PROGRAMACIÓ I SEGUIMENT DELS RESINCRONITZADORS
3
--
571858
INDICACIONS I FORMES DE REVASCULARITZACIÓ CORONÀRIA
3
--
571830
INSUFICIÈNCIA CARDÍACA AGUDA, VALVULOPATIES I VASCULOPATIES AGUDES
3
--
571884
INTERPRETACIÓ I CORRELACIÓ CLÍNICA DE LES DADES DE L'ELECTRODIAGNÒSTIC NEUROLÒGIC
3
--
572056
INTERRELACIÓ ENTRE AL·LÈRGIA RESPIRATÒRIA I ALIMENTS
3
--
571861
INTERVENCIONISME CORONARI PERCUTANI EN LES SÍNDROMES CORONÀRIES AGUDES
3
--
571862
INTERVENCIONISME CORONARI EN ESCENARIS ANATÒMICS COMPLEXOS
3
--
571892
INTERVENCIONS NEUROFISIOLÒGIQUES AMB FINALITAT TERAPÈUTICA. ESTIMULACIÓ CEREBRAL NO INVASIVA
3
--
571929
INTRODUCCIÓ A LA MIOLOGIA I A LES MALALTIES DE LA UNIÓ NEUROMUSCULAR
3
--
571931
INTRODUCCIÓ A LA PATOLOGIA DEL NERVI PERIFÈRIC
3
--
571930
INTRODUCCIÓ A LES MALALTIES DE NEURONA MOTORA
3
--
572034
INVESTIGACIÓ CLÍNICA EN ONCOLOGIA
3
--
571919
LUPUS ERITEMATÓS SISTÈMIC, SÍNDROME ANTIFOSFOLIPÍDICA, SÍNDROME DE SJÖGREN I ESCLEROSI SISTÈMICA
3
--
574357
MALALTIA D'ALZHEIMER
3
--
571912
MALALTIA DE HUNTINGTON I ALTRES COREES
3
--
571910
MALALTIA DE PARKINSON
3
--
571926
MALALTIES AUTOIMMUNITÀRIES CARDÍAQUES I PULMONARS
3
--
571923
MALALTIES AUTOIMMUNITÀRIES CUTÀNIES
3
--
571928
MALALTIES AUTOIMMUNITÀRIES HEMATOLÒGIQUES
3
--
571920
MALALTIES AUTOIMMUNITÀRIES NEUROLÒGIQUES
3
--
571924
MALALTIES AUTOIMMUNITÀRIES OCULARS
3
--
571927
MALALTIES AUTOIMMUNITÀRIES RENALS
3
--
571922
MALALTIES AUTOINFLAMATÒRIES I IMMUNOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA
3
--
574372
MANEIG INTEGRAL DEL PACIENT UROONCOLÒGIC
3
--
574345
MANEIG PRE-, INTRA- I POSTOPERATORI EN CIRURGIA TORACOSCÒPICA AVANÇADA I ROBÒTICA. ERAS I ANESTÈSIA TORÀCICA
3
--
574337
MANEIG D'ARRÍTMIES VENTRICULARS EN PACIENTS AMB CARDIOPATIES FAMILIARS I SÍNDROMES ASSOCIADES A MORT SOBTADA
3
--
--
572095
MANEIG DEL CÀNCER RENAL
3
--
572094
MANEIG DEL CÀNCER VESICAL MUSCULOINVASIU
3
--
572093
MANEIG DEL CÀNCER VESICAL NO MUSCULOINVASIU
3
--
572096
MANEIG DEL CÀNCER DE PENIS I DEL CÀNCER TESTICULAR
3
--
572092
MANEIG DEL CÀNCER DE PRÒSTATA
3
--
572097
MANEIG DEL TUMOR DE TRACTE URINARI SUPERIOR
3
--
571989
MEDICAMENTS IMMUNOSUPRESSORS I IMPLICACIONS EN EL RISC D'INFECCIÓ
3
--
--
572041
MELANOMA MALIGNE
3
--
573785
MODELS ORGANITZATIUS EN ONCOLOGIA
3
--
571891
MONITORATGE NEUROFISIOLÒGIC INTRAOPERATORI
3
--
572072
MÈTODES DIAGNÒSTICS FUNCIONALS I PER LA IMATGE
3
--
571792
MÈTODES PER AL DIAGNÒSTIC I IDENTIFICACIÓ DE LES ANÈMIES RARES
3
--
572014
NEUROANATOMIA, NEUROFISIOLOGIA I NEUROIMATGE APLICADA A L'ANESTÈSIA
3
--
572019
NEUROANESTÈSIA PEDIÀTRICA I DE LA PACIENT GESTANT
3
--
572017
NEUROANESTÈSIA EN PROCEDIMENTS NEUROQUIRÚRGICS
3
--
572020
NEUROANESTÈSIA EN EL PACIENT CRÍTIC
3
--
572018
NEUROANESTÈSIA FORA DE L'ÀREA QUIRÚRGICA. CONTROL POSTOPERATORI EN NEUROCIRURGIA
3
--
571937
NEUROFISIOLOGIA DE LES MALALTIES NEUROMUSCULARS
3
--
572016
NEUROMONITORATGE PERIOPERATORI
3
--
574365
NEUROPATOLOGIA DE LES DEMÈNCIES NEURODEGENERATIVES
3
--
574359
NEUROPSICOLOGIA DE LES DEMÈNCIES NEURODEGENERATIVES
3
--
572011
OBSTETRÍCIA I PERINATOLOGIA
3
--
574371
ONCOHEMATOLOGIA
3
--
574339
ORGANITZACIÓ D'UNITATS ESPECIALITZADES EN CARDIOPATIES FAMILIARS I SÍNDROMES ASSOCIADES A MORT SOBTADA
3
--
--
571843
OSTEOPOROSI I ALTRES MALALTIES ÒSSIES
3
--
571914
PARKINSONISMES ATÍPICS
3
--
572009
PATOLOGIA FETAL
3
--
571844
PATOLOGIA LOCOREGIONAL DE PARTS TOVES
3
--
572015
PRINCIPIS BÀSICS EN NEUROANESTÈSIA I EN INTERVENCIONS DE PACIENTS AMB PATOLOGIA NEUROLÒGICA
3
--
572036
RADIOBIOLOGIA
3
--
571842
RADIOLOGIA, TC I RM DE L'APARELL LOCOMOTOR
3
--
572073
RADIOPROTECCIÓ PER A PROFESSIONALS SANITARIS
3
--
571983
RESSONÀNCIA MAGNÈTICA CARDÍACA
3
--
572000
RETROVIRUS
3
--
571998
RISC, PREVENCIÓ, DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE LES INFECCIONS I NEOPLÀSIES OPORTUNISTES DEFINITÒRIES DE LA SIDA
3
--
572002
RISC, PREVENCIÓ, DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DELS ESDEVENIMENTS NO-SIDA
3
--
571829
SÍNDROMES CORONÀRIES AGUDES
3
--
571787
TALASSÈMIES
3
--
571850
TIPUS ANATOMOPATOLÒGICS DE CÀNCER DE PULMÓ
3
--
571984
TOMOGRAFIA COMPUTERITZADA CARDÍACA
3
--
571997
TRACTAMENT ANTIRETROVIRAL
3
--
571857
TRACTAMENT ANTITROMBÒTIC INICIAL I A LLARG TERMINI
3
--
571852
TRACTAMENT MÈDIC DEL CÀNCER DE PULMÓ
3
--
571853
TRACTAMENT QUIRÚRGIC DEL CÀNCER DE PULMÓ
3
--
574361
TRACTAMENT NO FARMACOLÒGIC DE LES DEMÈNCIES NEURODEGENERATIVES
3
--
575033
TRACTE DIGESTIU ALT I
3
--
575034
TRACTE DIGESTIU ALT II
3
--
572066
TRASTORNS RESPIRATORIS DEL SON: RONCOPATIA I APNEES DEL SON
3
--
571917
TRASTORNS DEL MOVIMENT D'INICI EN L'EDAT PEDIÀTRICA
3
--
572070
TRASTORNS DEL SON EN ALTRES MALALTIES NEUROLÒGIQUES
3
--
572067
TRASTORNS DEL SON QUE CURSEN AMB HIPERSÒMNIA (EXCEPTE RONCOPATIA I APNEES)
3
--
572068
TRASTORNS DEL SON QUE CURSEN AMB INSOMNI
3
--
572069
TRASTORNS QUE CURSEN AMB CONDUCTES ANORMALS DURANT EL SON
3
--
571913
TREMOLOR
3
--
571893
TÈCNIQUES AVANÇADES D'ABLACIÓ: ABLACIÓ DE LES ARÍTMIES
3
--
571890
TÈCNIQUES DIAGNÒSTIQUES EN LES AFECCIONS NEUROLÒGIQUES QUE CURSEN AMB DOLOR NEUROPÀTIC
3
--
571837
TÈCNIQUES ENDOLUMINALS CARDÍAQUES
3
--
572079
TÈCNIQUES ENDOVASCULARS DELS GRANS VASOS
3
--
572078
TÈCNIQUES ENDOVASCULARS EN PATOLOGIA VISCERAL
3
--
572077
TÈCNIQUES ENDOVASCULARS EN PATOLOGIA DE LES EXTREMITATS INFERIORS
3
--
572075
TÈCNIQUES ENDOVASCULARS EN PATOLOGIA DELS TRONCS SUPRAAÒRTICS I DE LES EXTREMITATS SUPERIORS
3
--
571962
TÈCNIQUES QUIRÚRGIQUES AVANÇADES I D'INVASIÓ MÍNIMA. CIRURGIA ROBÒTICA
3
--
572050
TÈCNIQUES D'ESTUDI DE LA FUNCIÓ PULMONAR
3
--
572055
TÈCNIQUES D'ESTUDI I MONITORITZACIÓ REMOTA
3
--
572052
TÈCNIQUES D'IMATGE
3
--
571860
TÈCNIQUES D'IMATGE INTRACORONÀRIA I NO INVASIVES
3
--
574336
TÈCNIQUES D'IMATGE I ALTRES PROVES EN L'ESTUDI DE LES CARDIOPATIES FAMILIARS I SÍNDROMES ASSOCIADES A MORT SOBTADA
3
--
--
572065
TÈCNIQUES DE REGISTRE DEL SON I LA SEVA INTERPRETACIÓ
3
--
571833
TÈCNIQUES DE SUPORT CARDIOPULMONAR AVANÇAT
3
--
571899
TÈCNIQUES PER A L'ABLACIÓ DE LA FIBRIL·LACIÓ AURICULAR
3
--
572053
TÈCNIQUES PER A L'ESTUDI DE LES MALALTIES VASCULARS PULMONARS
3
--
571921
VASCULITIS SISTÈMIQUES I MIOPATIES INFLAMATÒRIES
3
--
 
© Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:May 23, 2022