Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Educació Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
INTERVENCIONS SOCIALS I EDUCATIVES Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2022-2023     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
1r
Curs
1r
Semestre
571227
ASSESSORIA I SUPERVISIÓ EN LES POLÍTIQUES I LES INSTITUCIONS SOCIALS I EDUCATIVES
3
--
571226
PLANIFICACIÓ, GESTIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES I INSTITUCIONS SOCIALS I EDUCATIVES
3
--
571224
POLÍTIQUES SOCIALS, DESENVOLUPAMENT HUMÀ I INCLUSIÓ SOCIAL
3
--
 
Anual
571229
INTERVENCIONS SOCIALS I EDUCATIVES EN EL PROPI CONTEXT
6
--
 
1r
Semestre
571225
ACCIÓ I ORGANITZACIÓ COMUNITÀRIA PER A LA INNOVACIÓ EN LA INTERVENCIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
3
--
 
571228
RECERCA PARTICIPATIVA EN L'ÀMBIT SOCIAL I EDUCATIU
6
--
571252
TREBALL FINAL DE MÀSTER
12
--
 
1r
Curs
2n
Semestre
571233
PARTICIPACIÓ SOCIAL I INNOVACIÓ EN LA INTERVENCIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
3
--
 
1r
Semestre
571230
CONFLICTE I MEDIACIÓ: ANÀLISI DES D'UNA PERSPECTIVA SISTÈMICA
3
--
571251
LA IMMIGRACIÓ I LA SEVA DIMENSIÓ SOCIOEDUCATIVA
3
--
 
2n
Semestre
571247
ACCIÓ SOCIAL I EDUCATIVA AMB PERSONES GRANS
3
--
571232
COMPLEXITAT, INNOVACIÓ OBERTA I XARXES SOCIALS
3
--
571231
CONVIVÈNCIA SOCIAL I CULTURA DE PAU
3
--
571234
LA PLANIFICACIÓ, LA GESTIÓ I L'AVALUACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS
3
--
 
570347
ANÀLISI QUALITATIVA EN LA RECERCA EDUCATIVA
3
--
--
574554
ANÀLISI QUALITATIVA EN LA RECERCA EDUCATIVA
3
--
570947
ANÀLISI QUANTITATIVA EN LA INVESTIGACIÓ SOCIOEDUCATIVA
3
--
571246
DEPENDÈNCIA, DIVERSITAT FUNCIONAL I PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ POLÍTICA
3
--
570728
ELABORACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL
3
--
570946
ESTRATÈGIES D'OBTENCIÓ DE LA INFORMACIÓ EN LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA I SOCIAL
3
--
571244
INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA: PARTICIPACIÓ I PROTECCIÓ
3
--
571249
INSERCIÓ SOCIOLABORAL I COL·LECTIUS VULNERABLES
3
--
571248
INTERVENCIONS EDUCATIVES EN L'EXECUCIÓ PENAL EN LA COMUNITAT
3
--
571235
L'ANÀLISI DE XARXES EN LA RECERCA I INTERVENCIÓ EDUCATIVA I SOCIAL
3
--
574552
L'ESCRIPTURA DE TEXTOS CIENTIFICOACADÈMICS
3
--
571250
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN LES RELACIONS DE PARELLA
3
--
570253
RECERCA DESCRIPTIVA, EXPLICATIVA I AVALUATIVA
3
--
570729
RECERCA HISTÒRICA, FILOSÒFICA I COMPARATIVA
3
--
570252
RECERCA ORIENTADA A LA COMPRENSIÓ I LA TRANSFORMACIÓ
3
--
571245
RECERCA I INNOVACIÓ EN L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA SALUT
3
--
 
v5.1.7 © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Sep 23, 2023