Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Dret Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
ANÀLISI POLÍTICA I ASSESSORIA INSTITUCIONAL Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2022-2023     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
Anual
566422
ORIENTACIÓ A LA RECERCA
6
 
1r
Semestre
566420
TEORIES I ESCOLES POLITOLÒGIQUES
6
--
 
2n
Semestre
566421
DEBATS POLÍTICS ACTUALS
6
--
 
566437
TREBALL FINAL DE RECERCA
18
 
1r
Curs
1r
Semestre
566423
ANÀLISI ELECTORAL
3
--
566424
ANÀLISI DEL DISCURS
3
--
575317
GRUPS D'INTERÈS: REGULACIÓ I IMPACTE
3
--
566435
TICS I PROCESSOS POLÍTICS
3
--
 
2n
Semestre
566433
PRÀCTIQUES OPTATIVES
3
--
 
566434
AGENDA I DISSENY DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
3
--
566425
ANÀLISI INSTITUCIONAL
3
--
573613
ANÀLISI QUALITATIVA: OBSERVACIÓ DE CASOS
3
--
573754
ANÀLISI DE DADES
3
--
566426
ANÀLISI DE XARXES
3
--
571303
AVALUACIÓ DE PROJECTES
3
--
573755
CONSULTORIA POLÍTICA
3
--
566431
INSTITUCIONS POLÍTIQUES I RENDIMENT DEMOCRÀTIC
3
--
566436
L'OBSERVATORI DEL GOVERN LOCAL
3
--
566428
TEORIA DE LES ORGANITZACIONS
3
--
 
© Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Aug 9, 2022