Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
RECERCA, DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE MEDICAMENTS Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2023-2024     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
569933
ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INVESTIGACIÓ I EL CONTROL DE MEDICAMENTS
5
--
569931
AVENÇOS EN FARMACOLOGIA I TERAPÈUTICA
5
--
569932
DESENVOLUPAMENT I FORMULACIÓ DE FORMES FARMACÈUTIQUES
5
--
569955
TREBALL DE FI DE MÀSTER
20
 
1r
Curs
2n
Semestre
569940
AVENÇOS EN QUÍMICA TERAPÈUTICA
2.5
--
 
2n
Semestre
569937
ASPECTES CEL·LULARS I MOLECULARS DE LA INFLAMACIÓ I EL DOLOR
2.5
--
569954
VALIDACIÓ A LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA
2.5
--
 
569945
APLICACIONS DE LA BIOFARMÀCIA I FARMACOCINÈTICA EN EL DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE MEDICAMENTS
2.5
--
569951
AVALUACIÓ DE LA TOXICITAT
2.5
--
569938
AVENÇOS EN LA REDUCCIÓ, EL REFINAMENT I EL REEMPLAÇAMENT (3R) DE L'ÚS D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
2.5
--
569948
AÏLLAMENT I ANÀLISI DE PRODUCTES NATURALS BIOACTIUS
2.5
--
569934
BIOESTADÍSTICA I INFORMÀTICA APLICADA
2.5
--
569944
BIOINFORMÀTICA EN EL DISSENY DE FÀRMACS
2.5
--
569947
ESTABILITAT DE MEDICAMENTS
2.5
--
569941
INTERACCIONS ENTRE ALIMENTS I MEDICAMENTS
2.5
--
569936
INVESTIGACIÓ DOCUMENTAL
2.5
--
569942
RECURSOS VEGETALS I PRODUCTES NATURALS
5
--
569946
SISTEMES NANOESTRUCTURATS D'ALLIBERAMENT CONTROLAT DE FÀRMACS
2.5
--
569935
TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA, GESTIÓ, MÀRQUETING I BIOÈTICA
2.5
--
569953
TÈCNIQUES D'ASSAIGS IMMUNOENZIMÀTICS
2.5
--
569952
TÈCNIQUES DE CONTROL FISICOQUÍMIC I GALÈNIC
2.5
--
 
v5.1.9 20240507 © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:May 20, 2024