Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Psicologia Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ - MIPE Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2023-2024     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
569211
CULTURA, DESENVOLUPAMENT I APRENENTATGE EN PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ
3
--
569214
ENFOCAMENTS I TENDÈNCIES ACTUALS EN PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ
6
--
569212
LA CONSTRUCCIÓ DEL CONEIXEMENT PSICOEDUCATIU: BASES EPISTEMOLÒGIQUES I METODOLÒGIQUES
3
--
569213
PROCEDIMENTS, CÀNONS I PRÀCTIQUES DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICA I PROFESSIONAL EN PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ
6
--
569269
PRÀCTIQUES EXTERNES
14
569270
TREBALL FINAL DE MÀSTER
10
 
1r
Curs
1r
Semestre
575092
PROJECTES INTERDISCIPLINARIS I INTERVENCIÓ EN CONTEXTOS DIVERSOS
3
--
 
569248
APRENENTATGE, AVALUACIÓ I QUALITAT DE L'EDUCACIÓ
6
--
569241
ASSESSORAMENT I INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN L'ÀMBIT DE L'EDUCACIÓ FORMAL
6
--
569267
ATENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN CONTEXTOS SOCIALS I COMUNITARIS
6
--
569268
ATENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN L'EDUCACIÓ INFANTIL
3
--
569262
ATENCIÓ A L'ALUMNAT AMB DIFICULTATS D'APRENENTATGE
3
--
--
569245
BASES PSICOLÒGIQUES DEL CURRÍCULUM ESCOLAR: DISSENY I DESENVOLUPAMENT
6
--
569247
EDUCACIÓ INCLUSIVA I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
6
--
575091
EDUCACIÓ INTERCULTURAL I ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT SOCIAL
6
--
575090
EL TREBALL AMB LES FAMÍLIES EN EL MARC DE L'ATENCIÓ PRECOÇ
3
--
575088
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA LLENGUA ORAL EN CONTEXTOS EDUCATIUS INCLUSIUS
3
--
569263
ENTORNS, EINES I PRÀCTIQUES D'APRENENTATGE VIRTUAL
6
--
575094
ESPAIS I PRÀCTIQUES PROFESSIONALS DE LA PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ EN L'ADULTESA I VELLESA
3
--
575093
ESPAIS I PRÀCTIQUES PROFESSIONALS DE LA PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ EN LA INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT
3
--
569252
ESTRATÈGIES D'APRENENTATGE COOPERATIU I TUTORIA ENTRE IGUALS
6
--
569250
ESTRATÈGIES DE COMPOSICIÓ ESCRITA I D'ESCRIPTURA ACADÈMICA
6
--
572512
ESTRATÈGIES DE LECTURA I D'ESCRIPTURA: APRENENTATGE, ENSENYAMENT I INTERVENCIÓ
3
--
569249
IDENTITAT PROFESSIONAL I ESTRATÈGIES D'ENSENYAMENT
6
--
575089
INTERVENCIÓ EN COMUNICACIÓ I LLENGUATGE EN INFANTS AMB TRASTORNS DE DESENVOLUPAMENT: COMUNICACIÓ AUGMENTATIVA I ESTRATÈGIES D'INTERVENCIÓ
3
--
569246
L'ANÀLISI DE LES PRÀCTIQUES EDUCATIVES ESCOLARS: APRENENTATGE, ACTIVITAT I DISCURS
6
--
572513
L'ÚS DE REPRESENTACIONS EXTERNES EN ELS APRENENTATGES ESCOLARS
3
--
569251
LA FORMACIÓ DELS PROFESSIONALS DE L'EDUCACIÓ
3
--
569215
MÈTODES I TÈCNIQUES DE RECERCA EN PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ
6
--
569218
TEMES I LÍNIES ACTUALS DE RECERCA EN PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ
6
--
 
v5.1.9 20240507 © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:May 24, 2024