Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Química Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
QUÍMICA ANALÍTICA Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2023-2024     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
1r
Semestre
568179
ESPECTOMETRIA DE MASSES
3
--
568185
INTRODUCCIÓ AL LABORATORI DE RECERCA I INNOVACIÓ EN QUÍMICA ANALÍTICA
6
--
568173
QUALITAT DEL PROCÉS ANALÍTIC
3
--
568182
QUÍMICA ANALÍTICA APLICADA A LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES. ESTUDI DE CASOS
3
--
 
2n
Semestre
568189
TREBALL FINAL DE MÀSTER
30
--
 
1r
Semestre
568212
ANÀLISI DE SUBSTÀNCIES BIOACTIVES EN MOSTRES BIOLÒGIQUES I ALIMENTÀRIES
3
--
568199
ANÀLISI I COMPORTAMENT DE CONTAMINANTS EN ELS MEDIS AQUÀTIC I TERRESTRE
3
--
568195
ESTIMACIÓ I DETERMINACIÓ DE PROPIETATS D'INTERÈS AMBIENTAL I FARMACOLÒGIC
3
--
568216
ESTUDI DE CONTAMINANTS ORGÀNICS EN MOSTRES AMBIENTALS I DELS SEUS EFECTES
3
--
568213
PRESA DE MOSTRES
3
--
568208
QUIMIOMETRIA I CONTROL DE PROCESSOS
3
--
568202
RADIOQUÍMICA I ANÀLISI DE SUPERFÍCIES
3
--
568192
SENSORS, CRIBRATGE I AUTOMATITZACIÓ
3
--
568205
TÈCNIQUES CROMATOGRÀFIQUES I ELECTROFORÈTIQUES
3
--
 
v5.1.9 20240507 © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:May 20, 2024