Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Biologia Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
ECOLOGIA, GESTIÓ I RESTAURACIÓ DEL MEDI NATURAL Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2023-2024     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
1r
Curs
1r
Semestre
568353
TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES D'ANÀLISI DE DADES
6
--
 
2n
Semestre
568354
TREBALL FINAL DE MÀSTER
15
--
 
568352
ECONOMIA I GESTIÓ AMBIENTAL
3
--
568351
VULNERABILITAT DELS ECOSISTEMES
3
--
 
1r
Curs
1r
Semestre
568359
ANÀLISI DE LA VEGETACIÓ I ECOLOGIA DEL PAISATGE
6
--
568356
BIOGEOQUÍMICA
6
--
 
2n
Semestre
569811
EFECTES DEL CANVI GLOBAL SOBRE ELS ARBRES I ELS BOSCOS
3
--
568373
REGENERACIÓ DE DUNES I PLATGES
3
--
568372
RESTAURACIÓ DE TALUSSOS I PEDRERES
3
--
 
2n
Semestre
568358
DESCRIPCIÓ, AVALUACIÓ I DIAGNOSI DELS ECOSISTEMES
6
--
 
575595
ADAPTACIÓ I EXTINCIÓ A L'ANTROPOCÈ
3
--
568357
AVENÇOS EN ECOLOGIA DE POBLACIONS I COMUNITATS
6
--
573774
BIODIVERSITAT I FUNCIÓ EN ECOSISTEMES LACUSTRES: APLICACIONS I GESTIÓ
3
--
568377
BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL: BIOREMEDIACIÓ
3
--
575002
DIAGNOSI I RESTAURACIÓ DE LA QUALITAT AMBIENTAL DELS RECURSOS HÍDRICS
6
--
568362
ECOLOGIA DE LES INTERACCIONS EN EL MEDI MARÍ
3
--
568367
ECOLOGIA I GESTIÓ FORESTAL
6
--
573775
ECOTOXICOLOGIA EN SISTEMES AQUÀTICS
3
--
568361
ESTRUCTURES I PROCESSOS ECOLÒGICS EN EL MAR
3
--
--
573620
GESTIÓ I RESTAURACIÓ FLUVIAL
6
--
568371
GESTIÓ I RESTAURACIÓ DE SÒLS CONTAMINATS
3
--
568368
INCENDIS I RESTAURACIÓ FORESTAL
6
--
568376
INTRODUCCIÓ ALS SIGS APLICATS ALS TEMES MEDIAMBIENTALS
3
--
568360
LEGISLACIÓ AMBIENTAL I GESTIÓ DEL TERRITORI
3
--
568375
RESTAURACIÓ I CREACIÓ DE ZONES HUMIDES
3
--
568369
SEMINARIS SOBRE EL CANVI GLOBAL
3
--
568355
SISTEMES DINÀMICS EN ECOLOGIA
3
--
 
v5.1.9 20240507 © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:May 24, 2024