Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Medicina i Ciències de la Salut Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
RECERCA CLÍNICA Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2023-2024     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
571529
EINES I METODOLOGIA DE RECERCA
6
--
571528
INSTRUMENTS DE DISSENY I ANÀLISI EN RECERCA
6
--
571527
MEDICINA DE SISTEMES
6
--
571607
TREBALL FINAL DE MÀSTER
18
--
 
1r
Curs
2n
Semestre
571586
PATOGENICITAT I ANTIBIOSI: APROXIMACIÓ NANOTECNOLÒGICA
3
--
 
571544
BANCS DE TEIXITS
3
--
571526
BIOÈTICA APLICADA I MARC LEGAL EN LA RECERCA CLÍNICA
3
--
571548
COMPLICACIONS DE LA CIRROSI: ASCITES, INSUFICIÈNCIA RENAL, ENCEFALOPATIA I INFECCIONS
3
--
571549
COMPLICACIONS DE LA CIRROSI: HEMORRÀGIA DIGESTIVA PER HIPERTENSIÓ PORTAL, MALALTIES PULMONARS EN LA HIPERTENSIÓ PORTAL I MALALTIES VASCULARS HEPÀTIQUES RARES
3
--
571552
CÀNCER DE FETGE
3
--
571605
DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE VACUNES EN SALUT INTERNACIONAL
3
--
571598
DETERMINANTS DE LA SALUT INTERNACIONAL
3
--
571580
DIAGNÒSTIC SINDRÒMIC DE LES MALALTIES INFECCIOSES
3
--
571604
EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL
3
--
571603
EPIDEMIOLOGIA APLICADA EN SALUT INTERNACIONAL
3
--
572712
ESTRATÈGIES DE PREVENCIÓ I CONTROL DE MALALTIES TRANSMISSIBLES
3
--
574195
HEPATOPATIES VÍRIQUES TÒXIQUES I METABÒLIQUES
3
--
571550
IMMUNOLOGIA I TRASPLANTAMENT HEPÀTIC
3
--
571583
INFECCIONS EN IMMUNODEPRIMITS
3
--
571581
INFECCIONS PER MICROORGANISMES AMB RESISTÈNCIA A MÚLTIPLES ANTIBIÒTICS: VIGILÀNCIA, ESTUDIS MOLECULARS I CONTROL DE BROTS HOSPITALARIS
3
--
571584
LA TUBERCULOSI I ALTRES INFECCIONS MICOBACTERIANES: ÈXITS I REPTES DEL SEGLE XXI
3
--
574196
LES MALALTIES INFECCIOSES EN UN MÓN CANVIANT
3
--
573611
LES MALALTIES NO TRANSMISSIBLES EN UN MÓN GLOBAL
3
--
571554
MALALTIA HEPÀTICA PER ALCOHOL I MALALTIA HEPÀTICA NO ALCOHÒLICA
3
--
571553
MALALTIES COLESTÀTIQUES I AUTOIMMUNITÀRIES
3
--
572151
MODELITZACIÓ ESTADÍSTICA
3
--
571577
MÈTODES DE DIAGNÒSTIC MICROBIOLÒGIC DE LES MALALTIES INFECCIOSES I: MÈTODES FENOTÍPICS
3
--
571578
MÈTODES DE DIAGNÒSTIC MICROBIOLÒGIC DE LES MALALTIES INFECCIOSES II: MÈTODES GENOTÍPICS
3
--
571606
MÈTODES DE RECERCA QUALITATIVA
3
--
575037
PRINCIPALS MICROORGANISMES RESPONSABLES D'INFECCIÓ EN HUMANS
3
--
571597
PRINCIPALS PROBLEMES DE SALUT I RESPOSTES
3
--
571579
QUIMIOTERÀPIA ANTIMICROBIANA I DISSENY DE NOUS ANTIMICROBIANS
3
--
571536
REALITZACIÓ D'ASSAIGS CLÍNICS
3
--
571540
RECERCA APLICADA AL PROCÉS DE LA DONACIÓ
3
--
571541
RECERCA EN SITUACIONS ESPECIALS DE LA DONACIÓ
3
--
571542
RECERCA EN EL TRASPLANTAMENT D'ÒRGANS ABDOMINALS
3
--
571543
RECERCA EN EL TRASPLANTAMENT D'ÒRGANS TORÀCICS
3
--
571545
RECERCA EN EL TRASPLANTAMENT DE TEIXITS
3
--
571602
SALUT MATERNA I REPRODUCTIVA EN SALUT INTERNACIONAL
3
--
571599
SISTEMES DE SALUT I ORGANISMES INTERNACIONALS EN SALUT INTERNACIONAL
3
--
571546
TERÀPIA CEL·LULAR
3
--
571582
VIGILÀNCIA MICROBIOLÒGICA DE LES MALALTIES INFECCIOSES
3
--
 
v5.1.9 20240507 © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:May 20, 2024