Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Infermeria Imatge de diagramaciˇ
Tancar   
imatge de diagramació
INFERMERIA DE PR└CTICA CL═NICA AVANăADA Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2023-2024     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluaciˇ ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
1r
Curs
Anual
572905
M╚TODES I INSTRUMENTS D'AN└LISI EN RECERCA QUALITATIVA
3
--
572904
M╚TODES I INSTRUMENTS D'AN└LISI EN RECERCA QUANTITATIVA
6
--
572919
TREBALL FINAL DE M└STER
18
--
 
1r
Semestre
573829
INTEGRACIË DE LA PR└CTICA AVANăADA I GESTIË DE CASOS EN EL SISTEMA SANITARI
3
--
572906
PRINCIPIS I COMPET╚NCIES DE LA PR└CTICA AVANăADA
3
--
573123
PR└CTICA BASADA EN L'EVID╚NCIA CIENT═FICA
3
--
 
2n
Semestre
575752
BIO╚TICA CL═NICA I PRESA DE DECISIONS
3
--
573830
LIDERATGE CL═NIC I PROFESSIONAL
3
--
573828
QUALITAT ASSISTENCIAL I SEGURETAT DEL PACIENT
3
--
 
1r
Semestre
575758
ABORDATGE INTEGRAL DE LES LESIONS RELACIONADES AMB LA DEPEND╚NCIA. PREPARACIË DE
3
--
575759
ABORDATGE INTEGRAL DE LES ┌LCERES D'ORIGEN VASCULAR: ┌LCERES D'ETIOLOGIA VENOSA,
3
--
575754
AVALUACIË DE LA CRONICITAT I QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES
3
--
575773
BASES I FONAMENTS DEL DOLOR
3
--
575764
CARDIOLOGIA AGUDA I CRĎNICA COMPLEXA
3
--
575778
C└NCER: ESTRAT╚GIES I POL═TIQUES SANIT└RIES
3
--
575774
DOLOR AGUT
3
--
575755
ENVELLIMENT SALUDABLE
3
--
575779
NOVES NECESSITATS D'ATENCIË ONCOLĎGICA: ONCOGERIATRIA I LLARGA SUPERVIV╚NCIA
3
--
575763
POL═TICA SANIT└RIA I ESTRAT╚GIES EN CARDIOLOGIA
3
--
575753
POL═TICA SOCIAL, SANIT└RIA I ECONĎMICA DE LA CRONICITAT I LA DEPEND╚NCIA
3
--
575777
PRESCRIPCIË INFERMERA EN LA PR└CTICA AVANăADA: GESTIË INTEGRAL DEL PACIENT
3
--
 
2n
Semestre
575757
ABORDATGE INTEGRAL MALALTIA CRĎNICA PRONĎSTIC DE VIDA LIMITAT
3
--
575761
ABORDATGE INTEGRAL DE LES FERIDES CRĎNIQUES DE BAIXA PREVALENăA, CREMADES I FERI
3
--
575760
ABORDATGE INTEGRAL DE LES ┌LCERES DE PEU DIAB╚TIC
3
--
575780
C└NCER HEREDITARI I CONSELL GEN╚TIC
3
--
575775
DOLOR CRĎNIC
3
--
575782
GESTIË DELS ASSAIGS CL═NICS
3
--
575776
MANEIG DEL DOLOR EN ALTRES SITUACIONS
3
--
575765
ORGANITZACIË MULTIDISCIPLINAR EN CARDIOLOGIA
3
--
575756
ORGANITZACIË DE L'ATENCIË MULTIDISCIPLIN└RIA EN CRONICITAT
3
--
--
575781
ORGANITZACIË DE L'ATENCIË MULTIDISCIPLIN└RIA EN C└NCER
3
--
575766
PREMS, PROMS I QUALITAT DE VIDA
3
--
575767
PROMOCIË DE LA SALUT EN LA PR└CTICA AVANăADA
3
--
575762
PUBLICACIË I PRESENTACIË CIENT═FICA
3
--
 
v5.1.9 20240507 © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:May 24, 2024