Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
COMPTABILITAT I FISCALITAT Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2023-2024     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
1r
Semestre
572875
ANÀLISI AVANÇADA DE L'IMPOST DE SOCIETATS I DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
7.5
--
572410
ANÀLISI D'ESTATS FINANCERS
2.5
--
572409
COMPTABILITAT SUPERIOR AVANÇADA I OPERACIONS SOCIETÀRIES
5
--
572411
DRET DE L'EMPRESA AVANÇAT
2.5
--
572412
PLANIFICACIÓ I INFORMES D'AUDITORIA
2.5
--
 
2n
Semestre
572432
TREBALL FINAL DE MÀSTER
10
 
1r
Semestre
572902
COMPTABILITAT DE GESTIÓ AVANÇADA I CONTROL PRESSUPOSTARI
5
--
572433
CONSOLIDACIÓ D'ESTATS FINANCERS AVANÇADA
2.5
--
572418
FISCALITAT INTERNACIONAL I DE NO RESIDENTS AVANÇADA
5
--
572428
PROCEDIMENTS TRIBUTARIS AVANÇATS
5
--
572425
PROCEDIMENTS D'AUDITORIA
2.5
--
 
2n
Semestre
572416
AUDIT ASSURANCE: TREBALLS ESPECÍFICS D'AUDITORIA
7.5
--
572429
COMPTABILITAT I FISCALITAT DE LES OPERACIONS FINANCERES
5
--
574168
FISCALITAT DE LES ENTITATS NO LUCRATIVES I DEL MECENATGE
2.5
--
572417
IMPOSICIÓ PERSONAL
5
--
572426
IMPOSTOS ESPECIALS
2.5
--
572860
NORMES INTERNACIONALS D'AUDITORIA I
5
--
572861
NORMES INTERNACIONALS D'AUDITORIA II
2.5
--
573605
NORMES INTERNACIONALS D'INFORMACIÓ FINANCERA
5
--
572430
PRÀCTIQUES EXTERNES
5
572421
RELACIÓ ENTRE ADMINISTRACIÓ I CONTRIBUENT
2.5
--
572419
RÈGIMS ESPECIALS DE L'IMPOST DE SOCIETATS I DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
2.5
--
572420
TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL (SUCCESSIONS, DONACIONS, IAE, IBI)
2.5
--
 
v5.1.9 20240507 © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:May 24, 2024