Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
CIÈNCIES ACTUARIALS I FINANCERES Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2023-2024     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
1r
Curs
1r
Semestre
575280
ANÀLISI DE DADES COMPUTACIONAL SAS+R
5
--
575281
COMPTABILITAT DE L'EMPRESA ASSEGURADORA
2.5
--
575277
CÀLCUL NUMÈRIC. LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ
2.5
--
575279
ESTADÍSTICA ACTUARIAL
5
--
575278
ESTADÍSTICA DE L'ASSEGURANÇA
5
--
575285
GESTIÓ DE RISCOS EMPRESARIALS
2.5
--
575290
MERCAT ASSEGURADOR. ELEMENTS I AGENTS
2.5
--
575282
MODELS DE VALORACIÓ FINANCERA
5
--
 
2n
Semestre
575284
ECONOMETRIA FINANCERA
5
--
575283
FINANCES ESTOCÀSTIQUES
5
--
575289
MODELITZACIÓ ACTUARIAL DELS SISTEMES PÚBLICS DE PENSIONS
5
--
575286
MODELITZACIÓ DE RISCOS
5
--
575288
MODELS MATEMÀTICS ACTUARIALS I APLICACIONS NO VIDA
5
--
575287
MODELS MATEMÀTICS ACTUARIALS I APLICACIONS VIDA
5
--
 
2n
Curs
1r
Semestre
575292
ECONOMIA FINANCERA INTERNACIONAL
5
--
575294
GESTIÓ DE RISCOS FINANCERS
5
--
575291
MODELS ESTADÍSTICS
5
--
575296
MODELS MATEMÀTICS PER A LES PROVISIONS NO VIDA
2.5
--
575297
PLANS DE PENSIONS. GESTIÓ INTEGRADA D'ACTIUS I PASSIUS
5
--
575295
QUANTIFICACIÓ DE RISCOS
5
--
575293
SOLVÈNCIA
5
--
 
575313
TREBALL FINAL DE MÀSTER
10
--
 
2n
Curs
1r
Semestre
575312
PRÀCTIQUES
5
 
2n
Semestre
575309
ANÀLISI FINANCER MULTIVARIANT
2.5
--
575298
DECISIONS ESTRATÈGIQUES EN FINANCES I ASSEGURANCES
2.5
--
575300
DRET FISCAL, BANCARI I BORSARI
2.5
--
575308
FINANCES EMPÍRIQUES
2.5
--
575305
FINANCES ESTOCÀSTIQUES AVANÇADES
2.5
--
575302
INSTRUMENTS FINANCERS AVANÇATS. PRODUCTES ESTRUCTURATS
2.5
--
575301
INTEL·LIGÈNCIA COMPUTACIONAL EN FINANCES I ASSEGURANCES
2.5
--
575304
MODELS AVANÇATS DE MATEMÀTICA ACTUARIAL
2.5
--
575307
OPERACIONS SOBRE GRUPS I INVALIDESA
2.5
--
575306
REASSEGURANÇA
2.5
--
575303
VALORACIÓ D'EMPRESES FINANCERES I D'ASSEGURANCES
2.5
--
 
v5.1.9 20240507 © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:May 22, 2024