Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Filologia i Comunicació Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA: RECERCA I PRÀCTIQUES PROFESSIONALS Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2023-2024     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
1r
Semestre
574524
CONFIGURACIÓ DEL COMPONENT LÈXIC I EL SEU TRACTAMENT EN L'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LE/L2
3
--
574525
ENSENYAMENT DE LA PRONUNCIACIÓ I DE L'ENTONACIÓ DE L'ESPANYOL
3
--
574517
GRAMÀTICA DE L'ESPANYOL EN L'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LE/L2 I
3
--
574518
GRAMÀTICA DE L'ESPANYOL EN L'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LE/L2 II
3
--
574520
GRAMÀTICA DE L'ORALITAT
3
--
574522
L'ESPANYOL EN LA SEVA DIVERSITAT EN L'AULA D'ESPANYOL COM A LE/L2
3
--
574521
PRAGMÀTICA INTERCULTURAL
3
--
574523
PROCESSOS DE CREACIÓ DEL LÈXIC EN ESPANYOL
3
--
 
2n
Semestre
574519
ANÀLISI I DISSENY D'UNITATS DIDÀCTIQUES
3
--
574526
METODOLOGIA DE LA RECERCA EN ESPANYOL COM A LE/L2
3
--
574535
PRÀCTIQUES EXTERNES
9
 
574536
TREBALL FINAL DE MÀSTER
9
 
1r
Semestre
574527
ENFOCAMENTS PER A L'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LE/L2 I EL SEU REFLEX EN ELS MANUALS
3
--
574528
L'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LE/L2 AL MÓN
3
--
574529
XARXES SOCIALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ EN L'AULA D'ESPANYOL COM A LE/L2
3
--
 
2n
Semestre
574530
BASES TEÒRIQUES I METODOLÒGIQUES DE L'ENSENYAMENT D'ESPANYOL COM A LE A IMMIGRANTS, REFUGIATS I INFANTS I ADOLESCENTS
3
--
574531
ELS DISCURSOS PROFESSIONALS EN L'ÀMBIT DE L'ESPANYOL COM A LE/L2
3
--
574534
ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES PER A L'ÚS DE LES TIC EN L'AULA D'ESPANYOL COM A LE/L2
3
--
574532
HABILITATS COMUNICATIVES ORALS I ESCRITES PER AL PROFESSIONAL D'ESPANYOL COM A LE/L2
3
--
574533
RECURSOS LINGÜÍSTICS DIGITALS PER A L'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LE/L2
3
--
 
v5.1.9 20240507 © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Jul 21, 2024