Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Biologia Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
BIODIVERSITAT Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2023-2024     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
568701
AVALUACIÓ DE LA BIODIVERSITAT
3
--
568700
GESTIÓ I ANĄLISI DE DADES DE BIODIVERSITAT
6
--
568699
L'ARBRE DE LA VIDA
6
--
568702
TREBALL FINAL DE MĄSTER
18
 
2n
Semestre
574178
AGROECOLOGIA
3
--
568715
PRĄCTICUM DE BIODIVERSITAT A MACROESCALA
3
--
 
568724
ADAPTACIONS FUNCIONALS DELS ANIMALS
3
--
568726
ANĄLISI DE VIABILITAT DE POBLACIONS
3
--
568707
BIODIVERSITAT EN LA FUNCIÓ I ELS SERVEIS DELS ECOSISTEMES
6
--
568706
BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
6
--
574176
ECOSISTEMES FLUVIALS: TČCNIQUES DE MOSTREIG I ANĄLISI DE LA BIODIVERSITAT
3
--
568721
EFECTES DE LA CONTAMINACIÓ SOBRE LA BIODIVERSITAT
3
--
568717
ELS SIG EN L'ANĄLISI I LA REPRESENTACIÓ DE LA BIODIVERSITAT
3
--
574175
ETNOBIOLOGIA: USOS I GESTIÓ TRADICIONALS DE LA BIODIVERSITAT
3
--
568703
EVOLUCIÓ DE GENS I GENOMES
6
--
568704
FILOGČNIA I FILOGEOGRAFIA: MČTODES I APLICACIONS
6
--
568725
GENČTICA DE LA CONSERVACIÓ
3
--
574174
GENŅMICA COMPARADA
3
--
568708
GESTIÓ DE LA VIDA SILVESTRE
6
--
573636
INTRODUCCIÓ A R PER A ANĄLISIS DE LA BIODIVERSITAT (RBIO)
3
--
568705
MECANISMES EVOLUTIUS DE COMPORTAMENT I MUNTATGE DE COMUNITATS
6
--
574177
MČTODES I TČCNIQUES EN SISTEMĄTICA I EVOLUCIÓ VEGETALS
3
--
568716
PRĄCTICUM DE BIODIVERSITAT MARINA
3
--
568714
PRĄCTICUM DE BIODIVERSITAT A MICROESCALA
3
--
568723
RELACIONS TRŅFIQUES
3
--
 
v5.1.8 © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Mar 4, 2024