Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Ciències de la Terra Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
GEOLOGIA I GEOFÍSICA DE RESERVORIS Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2023-2024     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
1r
Curs
1r
Semestre
568880
GEOLOGIA I GEOFÍSICA AVANÇADES
5
--
 
2n
Semestre
568882
ANÀLISI INTEGRADA D'UN ANÀLEG REAL DE CONCA I RESERVORI
5
--
568883
TREBALL FINAL DE MÀSTER
25
--
 
568881
SÍSMICA DE REFLEXIÓ: PROCESSAMENT I INTERPRETACIÓ
5
--
 
1r
Curs
1r
Semestre
568892
ARQUITECTURA DE CONQUES
2.5
--
 
2n
Semestre
568898
ADQUISICIÓ EN EL CAMP DE DADES GEOFÍSIQUES
2.5
--
 
1r
Semestre
568890
GEOLOGIA ESTRUCTURAL
2.5
--
568888
SEDIMENTOLOGIA CLÀSTICA
2.5
--
 
568886
ANÀLISI DE CONQUES
2.5
--
568896
ANÀLISI DE DADES GEOFÍSIQUES
2.5
--
568895
ANÀLISI DE DIAGRAFIES DE SONDATGES I PETROFÍSICA
2.5
--
568894
CARACTERITZACIÓ GEOFÍSICA I MONITORATGE DE RESERVORIS
2.5
--
568885
DIAGÈNESI
2.5
--
568893
DINÀMICA LITOSFÈRICA
2.5
--
568897
GEOFÍSICA SUPERFICIAL
2.5
--
568884
GEOLOGIA DE RESERVORIS
2.5
--
568891
MODELITZACIÓ 3D GEOLÒGICA I DE RESERVORIS
2.5
--
568889
SEDIMENTOLOGIA CARBONÀTICA
2.5
--
568887
SISTEMES PETROLIERS
2.5
--
 
v5.1.9 20240507 © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Jun 22, 2024