Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Educació Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENT D'IDIOMES Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2023-2024     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
1r
Curs
Anual
565937
INNOVACIÓ I INICIACIÓ A LA RECERCA EDUCATIVA EN FÍSICA I QUÍMICA
2.5
 
1r
Semestre
565919
APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT
5
--
565945
COMPLEMENTS PER A LA FORMACIÓ DISCIPLINÀRIA EN ÈTICA, FILOSOFIA POLÍTICA I CIUTADANIA I DRETS HUMANS
2.5
566039
DIDÀCTICA DE LA CULTURA CLÀSSICA
2.5
566791
DIDÀCTICA DE LA GEOGRAFIA
5
--
566038
DIDÀCTICA DE LES LLENGÜES CLÀSSIQUES
5
571762
PRÀCTIQUES I
5
--
 
566041
INNOVACIÓ DOCENT EN LLENGÜES CLÀSSIQUES
2.5
--
 

Curs
Anual
571764
TREBALL DE FI DE MÀSTER
6
--
 
2n
Semestre
566036
LES LLENGÜES CLÀSSIQUES I EL LÈXIC DE LA CIÈNCIA, LA TÈCNICA I L'ART
2.5
 
569050
ADQUISICIÓ DE LLENGUA ESTRANGERA
2.5
566370
ADQUISICIÓ DE LA LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÈS)
2.5
565992
AVALUACIÓ DE L'EDUCACIÓ FÍSICA. TÈCNIQUES I INSTRUMENTS
2.5
566045
AVALUACIÓ EN FORMACIÓ PROFESSIONAL (SALUT)
2.5
566364
AVALUACIÓ EN FORMACIÓ PROFESSIONAL (SERVEIS)
2.5
565944
COMPLEMENTS PER A LA FORMACIÓ DISCIPLINÀRIA EN FILOSOFIA I HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
7.5
565920
CONTEXT DE L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. SISTEMES, MODELS I ESTRATÈGIES
2.5
--
566043
CURRÍCULUM I PLANIFICACIÓ DOCENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL (SALUT)
7.5
566365
CURRÍCULUM I PLANIFICACIÓ DOCENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL (SERVEIS)
7.5
569045
DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE
2.5
566371
DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE (ANGLÈS)
2.5
565977
DIBUIX I TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ GRÀFICA I PLÀSTICA
5
565993
DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA EN ALUMNES AMB DIFICULTATS D'APRENENTATGE
5
565991
DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA EN SECUNDÀRIA
5
565981
DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA I
7.5
565982
DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA II
5
566001
DIDÀCTICA DE L'ESCOLTA I LA COMPRENSIÓ MUSICALS
5
566002
DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ I LA CREACIÓ MUSICALS
2.5
565928
DIDÀCTICA DE LA BIOLOGIA I LA GEOLOGIA
10
565936
DIDÀCTICA DE LA FÍSICA
5
567449
DIDÀCTICA DE LA HISTÒRIA I LA HISTÒRIA DE L'ART
5
--
--
566029
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ANGLESA
5
569049
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA
2.5
566373
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÈS)
2.5
565935
DIDÀCTICA DE LA QUÍMICA
5
--
566044
ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL (SALUT)
5
566366
ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL (SERVEIS)
5
569048
GÈNERES DISCURSIUS DES D'UNA PERSPECTIVA INTERLINGÜÍSTICA I INTERCULTURAL I LES
2.5
566025
GÈNERES DISCURSIUS DES D'UNA PERSPECTIVA INTERLINGÜÍSTICA I INTERCULTURAL I LES REPRESENTACIONS CULTURALS EN UN MÓN GLOBALITZAT (ANGLÈS)
2.5
565930
INNOVACIÓ DOCENT I RECERCA EDUCATIVA EN BIOLOGIA I GEOLOGIA
2.5
565994
INNOVACIÓ I RECERCA APLICADA A L'EDUCACIÓ FÍSICA
2.5
565983
INNOVACIÓ I RECERCA EDUCATIVA EN DIBUIX
2.5
567450
INNOVACIÓ I RECERCA EDUCATIVA EN GEOGRAFIA, HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART
2.5
--
566004
INNOVACIÓ I RECERCA EDUCATIVA EN MÚSICA
2.5
566046
INNOVACIÓ I RECERCA EDUCATIVES EN FORMACIÓ PROFESSIONAL (SALUT)
2.5
--
566367
INNOVACIÓ I RECERCA EDUCATIVES EN FORMACIÓ PROFESSIONAL (SERVEIS)
2.5
--
565949
INNOVACIÓ I RECERCA SOBRE LA PRÒPIA PRÀCTICA DOCENT EN FILOSOFIA
2.5
--
566033
INTERPRETACIÓ, COMENTARI I ADAPTACIÓ DE TEXTOS EN GREC
2.5
566034
INTERPRETACIÓ, COMENTARI I ADAPTACIÓ DE TEXTOS EN LLATÍ
2.5
565984
L'ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA A SECUNDÀRIA I EL SEU DESENVOLUPAMENT CURRICULAR
2.5
566042
LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE SALUT EN EL SISTEMA EDUCATIU: FUNCIONS, ESTRUCTURA, MODALITAT I ORGANITZACIÓ
7.5
566368
LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE SERVEIS EN EL SISTEMA EDUCATIU: FUNCIONS, ESTRUCTURA, MODALITAT I ORGANITZACIÓ
7.5
565933
LA FÍSICA I LA QUÍMICA EN CONTEXT
5
565995
LA VEU I LA CANÇÓ EN L'ETAPA SECUNDÀRIA
2.5
565929
LES ACTIVITATS DE CAMP COM A EINA DIDÀCTICA
2.5
--
569051
LES TIC EN L'APRENENTATGE D'IDIOMES
2.5
--
566028
LES TIC EN L'APRENENTATGE D'IDIOMES (ANGLÈS)
2.5
566040
LES TIC EN L'APRENENTATGE DE LLENGÜES CLÀSSIQUES
2.5
569044
LINGÜÍSTICA APLICADA
2.5
566021
LINGÜÍSTICA APLICADA (ANGLÈS)
2.5
569047
METODOLOGIA DE LA RECERCA CIENTÍFICA A L'AULA
2.5
--
566024
METODOLOGIA DE LA RECERCA CIENTÍFICA A L'AULA (ANGLÈS)
2.5
--
566003
PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE L'APRENENTATGE MUSICAL I LES SEVES DIFICULTATS
5
571763
PRÀCTIQUES II
9
--
566037
SCRIBERE SCRIBENDO, DICENDO DICERE DISCES: RECICLAR LA DOCÈNCIA DE LES LLENGÜES CLÀSSIQUES
2.5
565922
SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
5
--
566035
TEMES, PERSONATGES I MITES CLÀSSICS EN LA CULTURA OCCIDENTAL
2.5
--
565996
TEORIA MUSICAL PER A L'ETAPA SECUNDÀRIA
2.5
--
565978
TEORIA I HISTÒRIA DE L'ENSENYAMENT ARTÍSTIC PER A LA SEVA APLICACIÓ EN L'ETAPA SECUNDÀRIA
2.5
569046
TRACTAMENT DELS ASPECTES FORMALS: DE LES FORMES A L'AULA D'IDIOMES
2.5
566375
TRACTAMENT DELS ASPECTES FORMALS: DE LES FORMES A L'AULA D'IDIOMES (ANGLÈS)
2.5
565921
TUTORIA I ORIENTACIÓ
2.5
--
 
1r
Curs
1r
Semestre
573768
DIDÀCTICA DE LA FILOSOFIA I: PLANIFICACIÓ DIDÀCTICA
5
--
 
2n
Semestre
565985
TEORIA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA: PASSAT, PRESENT I FUTUR
2.5
--
575644
ÀREES TEMÀTIQUES 1. EXPRESSIÓ CORPORAL I TEMPS DE LLEURE
2.5
--
 
2n
Semestre
565987
INTERDISCIPLINARIETAT I TRANSDISCIPLINARIETAT EN EDUCACIÓ FÍSICA
2.5
--
 
565998
ACOMPANYAMENT, ARRANJAMENTS I TECLAT
2.5
--
--
573568
ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES EN CONTEXTOS D'IMMERSIÓ (CASTELLÀ)
2.5
--
573567
ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES EN CONTEXTOS D'IMMERSIÓ (CATALÀ)
2.5
--
567452
AMPLIACIÓ DE DIDÀCTICA DE LA HISTÒRIA DE L'ART
2.5
--
565931
AMPLIACIÓ DE FÍSICA
5
--
565932
AMPLIACIÓ DE QUÍMICA
5
--
565988
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EDUCACIÓ FÍSICA
2.5
--
566794
COMPLEMENTS EDUCATIUS: IMATGE, DISSENY I VOLUM
2.5
--
566788
COMPLEMENTS D'HISTÒRIA
5
--
566789
COMPLEMENTS D'HISTÒRIA DE L'ART
5
--
566787
COMPLEMENTS DE GEOGRAFIA
5
--
565926
COMPLEMENTS PER A LA FORMACIÓ DISCIPLINÀRIA EN BIOLOGIA
10
--
565927
COMPLEMENTS PER A LA FORMACIÓ DISCIPLINÀRIA EN GEOLOGIA
10
--
573769
DIDÀCTICA DE LA FILOSOFIA II: METODOLOGIES, RECURSOS I AVALUACIÓ
5
--
573770
DIDÀCTICA DE LA FILOSOFIA III: NOUS ENFOCAMENTS
2.5
--
575654
DIDÀCTICA DE LA HISTÒRIA
5
--
569052
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ALEMANYA
5
--
571756
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA A SECUNDÀRIA
5
--
571757
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LITERATURA CATALANA A SECUNDÀRIA
5
--
575655
DIDÀCTICA DE LA QUÍMICA
7.5
--
569053
DIDÀCTICA DE LES LLENGÜES ROMÀNIQUES (FRANCÈS, ITALIÀ I PORTUGUÈS)
5
--
571758
DIDÀCTICA DEL CASTELLÀ COM A LLENGUA SEGONA
5
--
571759
DIDÀCTICA DEL CATALÀ COM A LLENGUA SEGONA
5
--
575646
ENSENYAMENT DE LES CCSS I LA TECNOLOGIA
2.5
--
575651
ESTRATÈGIES I RECURSOS PER DESENVOLUPAR LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I LINGÜÍSTICA EN LLENGUA CASTELLANA
5
--
575650
ESTRATÈGIES I RECURSOS PER DESENVOLUPAR LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I LINGÜÍSTICA EN LLENGUA CATALANA
5
--
565986
ESTRUCTURA I FUNCIONS DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ FÍSICA
2.5
--
566359
GÈNERES DISCURSIUS: DEL COL·LOQUIAL AL FORMAL (CASTELLÀ)
2.5
--
566011
GÈNERES DISCURSIUS: DEL COL·LOQUIAL AL FORMAL (CATALÀ)
2.5
--
575653
LA LITERATURA CASTELLANA A LA SECUNDÀRIA I EL BATXILLERAT: TEXTOS I CONTEXTOS
5
--
566360
LA LITERATURA CASTELLANA EN RELACIÓ A LA LITERATURA UNIVERSAL
2.5
--
575652
LA LITERATURA CATALANA A LA SECUNDÀRIA I EL BATXILLERAT: TEXTOS I CONTEXTOS
5
--
566014
LA LITERATURA CATALANA EN RELACIÓ A LA LITERATURA UNIVERSAL
2.5
--
566361
LITERATURA CASTELLANA EN ELS SEUS TEXTOS: POÈTICA DELS GÈNERES LITERARIS
2.5
--
566012
LITERATURA CATALANA EN ELS SEUS TEXTOS: POÈTICA DELS GÈNERES LITERARIS
2.5
--
566362
METODOLOGIA DE LA RECERCA CIENTÍFICA APLICADA A LA LLENGUA I A LA LITERATURA CASTELLANES
2.5
--
566015
METODOLOGIA DE LA RECERCA CIENTÍFICA APLICADA A LA LLENGUA I A LA LITERATURA CATALANES
2.5
--
575649
MÚSICA INSTRUMENTAL EN GRUP PER A L'ETAPA DE SECUNDÀRIA
2.5
--
566000
MÚSICA I TAC
2.5
--
--
566363
QÜESTIONS DE LINGÜÍSTICA APLICADA: CASTELLÀ PER A NOUVINGUTS
2.5
--
--
566013
QÜESTIONS DE LINGÜÍSTICA APLICADA: CATALÀ PER A NOUVINGUTS
2.5
--
565999
RITME, COS, MOVIMENT, DANSA
2.5
--
565970
TALLER D'HISTÒRIA
2.5
--
565971
TALLER D'HISTÒRIA DE L'ART
2.5
--
575648
TECNOLOGIA DIGITAL I EDUCACIÓ MUSICAL
2.5
--
575645
ÀREES TEMÀTIQUES 2. ACTIVITAT FÍSICA I SALUT, I ESPORTS I VALORS
2.5
--
 
v5.1.9 20240507 © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:May 19, 2024