Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Física Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
ENERGIES RENOVABLES I SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2023-2024     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
1r
Curs
1r
Semestre
569739
BASES DE L'ENGINYERIA ENERGÈTICA
5
--
 
1r
Semestre
569742
ENERGIA SOLAR FOTOTÈRMICA, FOTOVOLTAICA I TERMOELÈCTRICA
2.5
--
 
2n
Semestre
569744
ENERGIA EÒLICA, MINIHIDRÀULICA I MARINA
2.5
--
572143
MARC JURÍDIC DE LES ENERGIES RENOVABLES
2.5
--
 
573795
BIOMASSA I BIOCOMBUSTIBLES
2.5
--
572144
ECONOMIA DE L'ENERGIA
2.5
--
569745
ENERGIA GEOTÈRMICA, BOMBA DE CALOR
2.5
--
569737
GESTIÓ ENERGÈTICA SOSTENIBLE DE L'AIGUA
2.5
--
569736
RECURSOS I SOSTENIBILITAT
5
--
569756
TREBALL FINAL DE MÀSTER
15
573794
VECTORS ENERGÈTICS: ELECTRICITAT I HIDROGEN
2.5
--
 
1r
Curs
2n
Semestre
569753
CANVI CLIMÀTIC
2.5
--
 
1r
Semestre
569754
SEMINARIS PROFESSIONALS D'ENERGIES RENOVABLES I SOSTENIBILITAT
2.5
--
 
2n
Semestre
569748
SISTEMES D'IL·LUMINACIÓ EFICIENT I INTEL·LIGENT
2.5
--
 
574192
ECONOMIA CIRCULAR
2.5
--
569747
GESTIÓ ENERGÈTICA EN SECTORS NO INDUSTRIALS: EDIFICACIÓ I TRANSPORT
2.5
--
569746
GESTIÓ, EFICIÈNCIA, ESTALVI I PLANIFICACIÓ ENERGÈTICS
2.5
--
575599
MATERIALS PER A L'ENERGIA
2.5
--
--
574189
MATERIALS PER A LA SOSTENIBILITAT
2.5
--
569755
PRÀCTIQUES EN EMPRESES
5
571341
QUALITAT DE L'AIRE
2.5
--
 
v5.1.9 20240507 © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Jun 23, 2024