Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Fac. Belles Arts Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
BELLES ARTS Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2017-2018     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, idioma...
1r
Curs
363343
CONCEPTES DE L'ART MODERN
6
363341
INICIACIÓ ALS PROCESSOS I PROJECTES I
12
--
363347
REPRESENTACIÓ GRÀFICA
6
 
363345
ANTROPOLOGIA I SOCIOLOGIA DE L'ART
6
363342
INICIACIÓ ALS PROCESSOS I PROJECTES II
12
--
 
2n
Curs
363344
CONCEPTES DE L'ART CONTEMPORANI
6
363348
LABORATORI D'APLICACIONS GRÀFIQUES
6
 
363346
PSICOLOGIA DE L'ART I ESTUDIS DE GÈNERE
6
 
1r
Curs
363360
LABORATORI D'ESCULTURA
6
 
363362
LABORATORI DE FOTOGRAFIA
6
363361
LABORATORI DE PINTURA
6
 
2n
Curs
363363
LABORATORI DE GRAVAT I IMPRESSIÓ
6
363358
PROCESSOS DE CREACIÓ ARTÍSTICA
12
--
 
363365
LABORATORI AUDIOVISUAL
6
363364
LABORATORI DE TÈCNIQUES I MATERIALS PICTÒRICS I ESCULTÒRICS
6
363359
PROJECTES DE CREACIÓ ARTÍSTICA
12
--
 
3r
Curs
363426
CRÍTICA DE LA REPRESENTACIÓ
6
363366
TALLER DE CREACIÓ I
12
--
 
363367
TALLER DE CREACIÓ II
12
--
363427
VISUALITATS CONTEMPORÀNIES
6
 
4rt
Curs
363428
ACTITUDS INTERDISCIPLINÀRIES
6
--
363429
EXPANSIONS DE L'ART
6
--
363368
TALLER DE CREACIÓ III
12
--
 
363430
POLÍTIQUES ARTÍSTIQUES I CULTURALS. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
6
--
363431
SEMINARIS D'ARTISTES I PRODUCTORS CULTURALS
6
--
363817
TREBALL FINAL DE GRAU
18
--
 
3r
Curs
363455
IMATGE EXTENSA
6
363459
NARRACIONS I FICCIONS CONTEMPORÀNIES
6
--
 
363475
ART I INTERVENCIÓ SOCIAL
6
--
 
363470
ART I CULTURA URBANA
6
--
363454
ART, TECNOLOGIA I IMPRESSIÓ
6
363416
ARTS MEDIALS
6
363464
CONFLUÈNCIES EN EL TRAJECTE PERSONAL. ESPAIS DE CREACIÓ I ESPAIS DE DIFUSIÓ
6
363466
COS, ROSTRE, IDENTITAT: TRACTAMENTS PLURALS
6
363456
DIBUIX DE MOVIMENT
6
363457
DIBUIX I ANIMACIÓ
6
363491
DISSENY D'INTERACTIUS, DISSENY AUDIOVISUAL I DISSENY PER ALS MEDIA
6
--
363460
EDICIÓ ESCULTÒRICA: FOSA EN METALL, VIDRE, MOTLLES, ELASTÒMERS I RESINES
6
363462
ESCULTURA I MATERIALS DE LA TERRA: FANG, PEDRA, FUSTA I FIBRES NATURALS
6
363417
FOTOGRAFIA
6
364592
ICONOLOGIA
6
--
363479
INTRODUCCIÓ A LES TERÀPIES CREATIVES
6
--
363477
INVESTIGACIÓ BASADA EN LES ARTS
6
--
363461
MODELS, MAQUETES I PROTOTIPS
6
363467
PINTURA VERSUS LA FI DE L'ART
6
363414
PROCESSOS DOCUMENTALS
6
364590
TEORIES DE LA INTERPRETACIÓ: MNEMÒSINE I LES ARTS
6
--
 
4rt
Curs
363463
ESCULTURA I PAISATGE: ART I NATURA. INTERVENCIONS EN EL TERRITORI. ESCENOGRAFIA URBANA
6
--
363415
IMATGE, NARRACIÓ I MEMÒRIA
6
363465
MÓN I SOCIETAT: MATERIALS INVENTARIABLES EN LA PRÀCTICA ARTÍSTICA
6
--
363469
PRÀCTIQUES DEL COS: ESTUDIS DE PERFORMANCE
6
--
363458
TEORIA I HISTÒRIA DE L'ANIMACIÓ
6
--
 
363453
REPRODUCTIBILITAT: IDEES I PROCESSOS
6
 
363471
UEA ART SONOR: DERIVES ARTÍSTIQUES I INSTAL·LACIONS ACÚSTIQUES
6
--
 
363472
UEA ESPAIS ARTÍSTICS: LLUM I MUTACIONS AMBIENTALS
6
363473
UEA LES ARTS EN TRÀNSIT: VISIONS NÒMADES
6
363474
UEA NOUS RECOBRIMENTS I CONTINENTS EN ART
6
 
© Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Feb 18, 2019