Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Educació Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
MESTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2023-2024     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
1r
Curs
361123
PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ A L'ETAPA D'INFANTIL
12
--
 
361125
INFÀNCIA, SALUT I EDUCACIÓ
6
--
361127
LLENGUA ESTRANGERA PER A L'ENSENYAMENT: ANGLÈS
6
--
361117
SISTEMA EDUCATIU, CONTEXTOS EDUCATIUS A L'ETAPA D'INFANTIL
6
--
361758
SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ: CANVIS SOCIALS, EDUCATIUS I MULTICULTURALITAT
6
--
 
361120
ART, SOCIETAT I EDUCACIÓ
6
361118
INTERVENCIÓ A L'AULA D'EDUCACIÓ INFANTIL
6
--
361129
LLENGUA CASTELLANA PER A L'ENSENYAMENT
6
--
361128
LLENGUA CATALANA PER A L'ENSENYAMENT
6
--
 
2n
Curs
361121
ACCIÓ TUTORIAL: RELACIONS ENTRE ESCOLA, FAMÍLIA I COMUNITAT
6
--
367078
COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT A L'EDUCACIÓ INFANTIL
6
361132
EXPRESSIÓ MUSICAL I CORPORAL
6
--
361130
HABILITATS COMUNICATIVES ORALS
6
--
361122
MATEMÀTIQUES, CIÈNCIES EXPERIMENTALS I EDUCACIÓ
6
--
 
361119
OBSERVACIÓ I INNOVACIÓ A L'AULA
6
--
361126
TEORIA I PRÀCTICA DE L'ESCOLA INCLUSIVA
6
--
 
v5.1.9 20240507 © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Jun 25, 2024