Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Filologia i Comunicació Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
LINGÜÍSTICA Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2021-2022     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
1r
Curs
361871
ALEMANY PRELIMINAR
6
--
361021
GRAMÀTICA NORMATIVA DE L'ESPANYOL
6
--
365981
HEBREU MODERN I
6
--
361907
INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA BASCA
6
--
361897
INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA FRANCESA
6
--
361898
INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA GALLEGA
6
--
361900
INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ITALIANA
6
--
361903
INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA POLONESA
6
--
361902
INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA PORTUGUESA
6
--
361906
INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA RUSSA
6
--
360266
INTRODUCCIÓ AL GREC I
6
--
363088
INTRODUCCIÓ AL GREC MODERN
6
--
362804
LITERATURA
6
--
361361
LLATÍ I
6
--
362757
LLENGUA ANGLESA I
6
--
360782
LLENGUA CATALANA I
6
--
364971
LLENGUA ROMANESA
6
--
361873
LLENGÜES DEL MÓN
6
--
361953
NEERLANDÈS I
6
--
361957
SUEC I
6
--
365973
ÀRAB MODERN I
6
--
 
360674
ANÀLISI I PRODUCCIÓ DE TEXTOS CATALANS
6
--
361985
FONÈTICA ALEMANYA
6
--
362720
FONÈTICA I FONOLOGIA ANGLESES I
6
--
361022
INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
6
--
361872
INTRODUCCIÓ A LA LINGÜÍSTICA
6
--
361874
LINGÜÍSTICA BÀSICA: APLICACIONS
6
--
360783
LLENGUA CATALANA II
6
--
361928
LLENGUA FRANCESA I
6
--
361945
LLENGUA RUSSA I
6
--
361106
MORFOLOGIA I LEXICOLOGIA DE L'ESPANYOL
6
--
 
2n
Curs
361059
HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
12
 
361739
FONÈTICA
6
--
362729
FONÈTICA I FONOLOGIA ANGLESES II
6
360887
LLENGUA CATALANA ESTÀNDARD
6
361929
LLENGUA FRANCESA II
6
361946
LLENGUA RUSSA II
6
361767
SOCIOLINGÜÍSTICA
6
--
362774
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
6
--
361990
TEXTOS ALEMANYS
6
 
361740
FONOLOGIA
6
--
362722
GRAMÀTICA DESCRIPTIVA DE L'ANGLÈS I
6
--
361930
LLENGUA FRANCESA III
6
--
361947
LLENGUA RUSSA III
6
--
361741
MORFOLOGIA
6
--
361986
MORFOLOGIA CONTRASTIVA DE L'ALEMANY
6
--
361746
PRAGMÀTICA
6
--
360796
VARIACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTIQUES
6
--
 
3r
Curs
361061
SINTAXI DE L'ESPANYOL
12
 
361994
EXPRESSIÓ ORAL DEL FRANCÈS II: TALLER DE CREACIÓ
6
360677
FONOLOGIA CATALANA
6
362724
GRAMÀTICA DESCRIPTIVA DE L'ANGLÈS II
6
361875
HISTÒRIA DE LA LINGÜÍSTICA
6
--
361754
LINGÜÍSTICA HISTÒRICA
6
--
361948
LLENGUA RUSSA IV
6
361972
SEMINARI DE LINGÜÍSTICA ALEMANYA
6
361742
SINTAXI
6
--
 
362009
ANÀLISI DE TEXTOS FRANCESOS I
6
--
362726
GRAMÀTICA DESCRIPTIVA DE L'ANGLÈS III
6
--
361991
HISTÒRIA EXTERNA DE L'ALEMANY
6
--
361765
LINGÜÍSTICA APLICADA
6
--
361949
LLENGUA RUSSA V
6
--
360678
MORFOLOGIA CATALANA
6
--
361762
PSICOLINGÜÍSTICA
6
--
361748
TIPOLOGIA LINGÜÍSTICA
6
--
 
4rt
Curs
361108
ANÀLISI DEL DISCURS (ESPANYOL)
6
362043
FONÈTICA I FONOLOGIA RUSSES
6
362740
HISTÒRIA DE LA LLENGUA ANGLESA I
6
362015
HISTÒRIA DE LA LLENGUA FRANCESA
6
361749
LINGÜÍSTICA COMPUTACIONAL
6
--
361743
SEMÀNTICA
6
--
360676
SINTAXI CATALANA
6
361989
SINTAXI CONTRASTIVA DE L'ALEMANY
6
 
365783
TREBALL FINAL DE GRAU
6
--
 
361769
ECOLOGIA I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTIQUES
6
--
363174
FONOLOGIA DE LABORATORI
6
--
 
361766
ADQUISICIÓ DE LLENGÜES
6
--
361768
ANTROPOLOGIA LINGÜÍSTICA
6
--
361761
BIOLINGÜÍSTICA
6
--
361750
LINGÜÍSTICA DE CORPUS
6
--
361763
NEUROLINGÜÍSTICA
6
--
 
363393
PRÀCTIQUES EXTERNES
6
 
© Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:May 22, 2022