Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Biologia Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
CIÈNCIES AMBIENTALS Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2021-2022     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
1r
Curs
361526
FONAMENTS DE BIOLOGIA
6
--
361520
FÍSICA
6
--
361519
MATEMÀTIQUES
6
--
361521
QUÍMICA GENERAL
6
--
361528
SOCIETAT I MEDI AMBIENT
6
--
 
361523
GEOLOGIA
6
--
361522
QUÍMICA DE SISTEMES AQUÀTICS
6
--
 
2n
Curs
361529
GEOGRAFIA FÍSICA I CLIMATOLOGIA
6
--
361524
GEOQUÍMICA
6
--
361527
MICROBIOLOGIA AMBIENTAL
6
--
 
1r
Curs
361535
BIOLOGIA VEGETAL
6
--
361531
DRET AMBIENTAL
6
--
361530
ESTADÍSTICA
6
--
--
 
2n
Curs
361536
BIOLOGIA ANIMAL
6
--
361539
CIÈNCIA DEL SÒL
6
--
 
361537
ECOLOGIA D'ECOSISTEMES I BIOGEOQUÍMICA
6
--
361533
ECONOMIA BÀSICA
6
--
361532
ORDENACIÓ DEL TERRITORI
6
--
361545
SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
6
--
361541
TECNOLOGIA AMBIENTAL
6
--
 
3r
Curs
361546
AVALUACIÓ DE L'IMPACTE AMBIENTAL
6
--
361543
CARACTERITZACIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS I AIGÜES RESIDUALS
6
--
361542
CONTAMINACIÓ I ANÀLISI QUÍMICA
6
--
361538
ECOLOGIA DE POBLACIONS I COMUNITATS
6
--
361534
ECONOMIA, RECURSOS NATURALS I MEDI AMBIENT
6
--
 
361540
CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT
6
--
361548
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
6
--
361544
TOXICOLOGIA AMBIENTAL
6
--
 
4rt
Curs
361547
ANÀLISI DE DADES
6
361717
PRÀCTICUM I
6
 
361718
PRÀCTICUM II
6
366004
TREBALL FINAL DE GRAU
12
 
3r
Curs
361694
BIOLOGIA ANIMAL APLICADA
6
--
361693
BIOLOGIA VEGETAL APLICADA
6
--
361702
BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL
6
--
 
4rt
Curs
361713
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I ELECTROMAGNÈTICA
6
--
361708
GESTIÓ ENERGÈTICA
6
--
361696
GESTIÓ FORESTAL
6
--
361698
GESTIÓ D'ESPÈCIES NOCIVES
6
--
361697
GESTIÓ DE FAUNA
6
--
361700
GESTIÓ DEL SISTEMA LITORAL
6
--
361716
INSTRUMENTS JURÍDICS
6
--
361707
TRACTAMENT I USOS DE L'AIGUA
6
--
 
361715
DIAGNOSI DEL CANVI CLIMÀTIC
6
--
361699
GESTIÓ D'ESPAIS PROTEGITS
6
--
361703
RESTAURACIÓ AMBIENTAL
6
--
362775
VALORITZACIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS I AGROPECUARIS
6
--
 
361680
ALGUES I BRIÒFITS
6
--
361683
FISIOLOGIA ANIMAL AMBIENTAL
6
--
 
363089
BIODIVERSITAT HUMANA
6
--
361675
BIOLOGIA D'ARTRÒPODES
6
--
361676
BIOLOGIA D'INVERTEBRATS MARINS
6
--
361677
BIOLOGIA DE CORDATS
6
--
361636
CONTROL DE PLAGUES I MALALTIES DE LES PLANTES
6
--
361678
CORMÒFITS
6
--
361687
ECOLOGIA MICROBIANA
6
--
366375
ECOSISTEMES MARINS I CANVI GLOBAL
6
--
365853
EDUCACIÓ AMBIENTAL
6
--
361684
FISIOLOGIA VEGETAL AMBIENTAL
6
--
361670
FISIOLOGIA VEGETAL INTEGRATIVA
6
--
366401
GESTIÓ AMBIENTAL
6
--
365854
HIDROGEOLOGIA AMBIENTAL
6
--
361681
LIMNOLOGIA
6
--
361679
MICOLOGIA
6
--
365045
TRACTAMENT I VALORITZACIÓ DE RESIDUS INDUSTRIALS
6
--
361685
VEGETACIÓ I HÀBITATS
6
--
 
© Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:May 28, 2022