Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Matemàtiques i Informàtica Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
DOBLE TITULACIÓ MATEMÀTIQUES I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2022-2023     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
1r
Curs
363653
ECONOMIA DE L'EMPRESA
6
--
360140
ELEMENTS DE PROGRAMACIÓ
6
--
363649
INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA
6
--
360136
INTRODUCCIÓ AL CÀLCUL DIFERENCIAL
6
--
360138
LLENGUATGE I RAONAMENT MATEMÀTIC
6
--
360134
MATRIUS I VECTORS
6
--
 
363654
ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA
6
--
360139
ARITMÈTICA
6
363655
COMPTABILITAT I
6
360137
INTRODUCCIÓ AL CÀLCUL INTEGRAL
6
363650
MICROECONOMIA
6
360135
ÀLGEBRA LINEAL
6
--
 
2n
Curs
360142
ANÀLISI DE DADES I INTRODUCCIÓ A LA PROBABILITAT
6
--
363656
INTRODUCCIÓ AL DRET DE L'EMPRESA
6
--
363651
MACROECONOMIA
6
 
363657
HISTÒRIA ECONÒMICA
6
--
360141
PROGRAMACIÓ CIENTÍFICA
6
 
3r
Curs
363652
ECONOMIA DEL SECTOR PÚBLIC
6
363658
SOCIOLOGIA
6
--
 
2n
Curs
363665
COMPTABILITAT II
6
360144
CÀLCUL DIFERENCIAL EN DIVERSES VARIABLES
6
360151
GEOMETRIA LINEAL
6
 
363670
DRET MERCANTIL
6
360148
ESTRUCTURES ALGEBRAIQUES
6
360152
GEOMETRIA PROJECTIVA
6
363661
RECURSOS HUMANS
6
 
3r
Curs
363702
COMPTABILITAT ANALÍTICA
6
360145
CÀLCUL INTEGRAL EN DIVERSES VARIABLES
6
363668
ENTORN ECONÒMIC ESPANYOL
3
363975
ENTORN ECONÒMIC MUNDIAL
3
360155
TOPOLOGIA
6
 
360158
ANÀLISI MATEMÀTICA
6
363660
FONAMENTS DE MÀRQUETING
6
363663
MATEMÀTICA FINANCERA
6
360146
MÈTODES NUMÈRICS I
6
363669
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
6
360162
PROBABILITATS
6
 
4rt
Curs
360159
ANÀLISI COMPLEXA
6
363659
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
6
363662
DIRECCIÓ FINANCERA
6
363664
ECONOMETRIA DE L'EMPRESA
6
360163
ESTADÍSTICA
6
363697
FONAMENTS DE LA FISCALITAT
6
360153
MODELS MATEMÀTICS I SISTEMES DINÀMICS
6
 
363673
DIRECCIÓ D'OPERACIONS
6
360149
EQUACIONS ALGEBRAIQUES
6
363667
FISCALITAT DE L'EMPRESA
6
360156
GEOMETRIA DIFERENCIAL DE CORBES I SUPERFÍCIES
6
363688
MÀRQUETING ESTRATÈGIC
6
--
363676
MÈTODES DE PREVISIÓ
6
 

Curs
363666
ANÀLISI D'ESTATS COMPTABLES
6
360154
EQUACIONS DIFERENCIALS
6
363684
FINANCES CORPORATIVES
6
360157
TOPOLOGIA I GEOMETRIA GLOBAL DE SUPERFÍCIES
6
 
360147
MÈTODES NUMÈRICS II
6
 

Curs
363031
TREBALL FINAL DE GRAU
18
363671
TREBALL DE FI DE GRAU
6
 
364261
ALEMANY PER ALS NEGOCIS
6
--
364259
ANGLÈS PER ALS NEGOCIS
6
364203
ANÀLISI REAL I FUNCIONAL
6
--
363706
APLICACIONS INFORMÀTIQUES A L'EMPRESA
6
363700
AUDITORIA EXTERNA
6
--
363719
AUDITORIA INTERNA
6
--
364346
COMPUTABILITAT I COMPLEXITAT
6
--
363701
CONSOLIDACIÓ D'ESTATS COMPTABLES
6
--
363726
CONTROL DE GESTIÓ
6
--
366867
CORBES ALGEBRAIQUES
6
--
363677
CREACIÓ D'EMPRESES
6
366208
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE: ECOLOGIA, ECONOMIA I SOCIETAT
6
--
364204
DIDÀCTICA
6
--
363692
DIRECCIÓ DE PRODUCTE
6
--
363672
DIRECCIÓ DE LES ORGANITZACIONS
6
--
363693
DISTRIBUCIÓ COMERCIAL
6
--
363729
DONES, TREBALLS I SOCIETAT
6
--
363696
DRET TRIBUTARI
6
--
363711
DRET DEL TREBALL
6
--
363709
ECONOMIA INTERNACIONAL
6
--
366207
ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
6
--
363728
ECONOMIA DE LA INCERTESA
6
--
361859
ECONOMIA I POLÍTICA INDUSTRIAL I TECNOLÒGICA
6
--
364209
EQUACIONS EN DERIVADES PARCIALS
6
--
363689
ESTADÍSTICA APLICADA I
6
--
363687
ESTADÍSTICA DE L'ASSEGURANÇA
6
--
363691
ESTRATÈGIES I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ
6
--
364586
FISCALITAT EMPRESARIAL AVANÇADA
6
--
363716
FISCALITAT INTERNACIONAL
6
363681
FONAMENTS DE L'ASSEGURANÇA
6
--
364260
FRANCÈS PER ALS NEGOCIS
6
--
364345
FUNCIONS DE VARIABLE COMPLEXA
6
--
364344
GEOMETRIA DIFERENCIAL
6
--
363683
GESTIÓ DE L'EMPRESA FINANCERA I ASSEGURADORA
6
--
363727
GESTIÓ DE LA QUALITAT
6
--
360150
GRAFS
6
--
363710
HISTÒRIA ECONÒMICA DE L'EMPRESA
6
--
363680
INSTRUMENTS I MERCATS FINANCERS
6
363707
INTEGRACIÓ EUROPEA
6
363679
INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA: GESTIÓ I ESTRATÈGIES
6
--
363721
INVESTIGACIÓ OPERATIVA
6
--
363694
INVESTIGACIÓ DE MERCATS I
6
--
363695
INVESTIGACIÓ DE MERCATS II
6
364262
ITALIÀ PER ALS NEGOCIS
6
--
364347
LÒGICA MATEMÀTICA
6
--
363686
MATEMÀTICA DE L'ASSEGURANÇA
6
--
360160
MODELITZACIÓ
6
--
363724
MÀRQUETING INTERNACIONAL
6
363713
MÈTODES QUANTITATIUS DE VALORACIÓ FINANCERA
6
--
363720
NORMES DE COMPTABILITAT I AUDITORIA
6
363715
OBJECTIUS I INSTRUMENTS DE POLÍTICA ECONÒMICA
6
--
363678
ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
6
--
363682
PLANS PÚBLICS DE PREVISIÓ
6
--
363823
POLÍTICA I ESTRATÈGIES DE PREUS
6
--
363674
PRESA DE DECISIONS
6
364585
PROBABILITATS AVANÇADES
6
--
363699
PROCEDIMENTS TRIBUTARIS
6
--
364212
PROCESSOS ESTOCÀSTICS
6
--
363824
PRÀCTIQUES EXTERNES I
6
363825
PRÀCTIQUES EXTERNES II
6
363826
PRÀCTIQUES EXTERNES III
6
364213
PRÀCTIQUES EN EMPRESES I
6
364210
SISTEMES DINÀMICS
6
--
363675
SISTEMES D'INFORMACIÓ EMPRESARIALS PER A LA DIRECCIÓ
6
--
363712
TEORIA DE JOCS PER A L'EMPRESA
6
363708
TÈCNIQUES DE COMERÇ EXTERIOR
6
--
363705
TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
6
363703
VALORACIÓ D'EMPRESES
6
--
365730
XINÈS PER ALS NEGOCIS
6
--
363725
ÈTICA I RESPONSABILITAT SOCIAL DE L'EMPRESA
6
--
 
v5.1.7 © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Oct 1, 2023