Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
DOBLE TITULACIÓ ESTADÍSTICA I ECONOMIA Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2023-2024     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
1r
Curs
366708
ECONOMIA DE L'EMPRESA
6
--
361196
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
6
--
366714
HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL
6
--
366704
INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA
6
--
361180
INTRODUCCIÓ A LA INFORMÀTICA
6
--
361201
INTRODUCCIÓ A LA PROBABILITAT
6
--
361174
INTRODUCCIÓ AL CÀLCUL
6
--
 
366728
HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA
6
--
361205
INTRODUCCIÓ A LA INFERÈNCIA ESTADÍSTICA
6
--
366709
INTRODUCCIÓ A LES FINANCES I A LA COMPTABILITAT
6
--
366715
INTRODUCCIÓ AL DRET
6
--
366705
MICROECONOMIA I
6
--
361192
PROGRAMACIÓ
6
--
361212
ÀLGEBRA LINEAL
6
--
 
2n
Curs
361177
CÀLCUL DE DIVERSES VARIABLES
6
--
366706
ECONOMIA DEL SECTOR PÚBLIC
6
--
366780
SOCIOLOGIA
6
--
 
3r
Curs
366707
ENTORN ECONÒMIC
6
--
 
361209
MÈTODES DE MOSTRATGE
6
--
 
2n
Curs
361235
ESTADÍSTICA PER A LA GESTIÓ DE LA QUALITAT
6
--
366724
MACROECONOMIA I
6
--
366722
MICROECONOMIA II
6
--
361214
SOFTWARE ESTADÍSTIC
6
--
 
366730
ECONOMIA ESPANYOLA I EUROPEA
6
--
361236
ESTADÍSTICA PÚBLICA
6
--
366717
HISENDA PÚBLICA: FONAMENTS I DESPESA
6
--
361225
INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ OPERATIVA
6
--
366725
MACROECONOMIA II
6
--
361213
MÈTODES NUMÈRICS
6
--
 
3r
Curs
361229
DISSENY D'ENQUESTES
6
--
361218
PROBABILITAT I PROCESSOS ESTOCÀSTICS
6
--
 
361221
INFERÈNCIA ESTADÍSTICA
6
--
366731
ORGANITZACIÓ ECONÒMICA INTERNACIONAL
6
--
361226
PROGRAMACIÓ LINEAL I ENTERA
6
--
 
4rt
Curs
361230
DISSENY D'EXPERIMENTS
6
--
361215
FITXERS I BASES DE DADES
6
--
361222
MÈTODES BAYESIANS
6
--
361227
PROGRAMACIÓ NO LINEAL I FLUXOS EN XARXES
6
--
 
361232
ANÀLISI MULTIVARIANT
6
--
361237
ESTADÍSTICA PER A LES BIOCIÈNCIES
6
--
361224
MÈTODES NO PARAMÈTRICS I DE REMOSTREIG
6
--
361228
TEORIA DE CUES I SIMULACIÓ
6
--
 

Curs
361233
ANÀLISI DE SÈRIES TEMPORALS
6
--
361234
MODELS LINEALS GENERALITZATS
6
--
 

Curs
361239
TREBALL FINAL DE GRAU
18
 
360158
ANÀLISI MATEMÀTICA
6
361245
ANÀLISI DE SUPERVIVÈNCIA
6
--
360144
CÀLCUL DIFERENCIAL EN DIVERSES VARIABLES
6
361255
DEMOGRAFIA
6
--
361250
ESTADÍSTICA INDUSTRIAL
6
--
361249
ESTADÍSTICA MÈDICA
6
--
360136
INTRODUCCIÓ AL CÀLCUL DIFERENCIAL
6
--
360137
INTRODUCCIÓ AL CÀLCUL INTEGRAL
6
360153
MODELS MATEMÀTICS I SISTEMES DINÀMICS
6
361253
MÈTODES ESTADÍSTICS EN MINERIA DE DADES
6
--
361242
MÈTODES ESTADÍSTICS PER A FINANCES I ASSEGURANCES
6
--
361257
OPTIMITZACIÓ FINANCERA
6
--
361258
OPTIMITZACIÓ EN ENGINYERIA
6
--
360141
PROGRAMACIÓ CIENTÍFICA
6
361240
PRÀCTIQUES EMPRESARIALS I
6
 
v5.1.9 20240507 © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Jun 25, 2024