Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Filologia i Comunicació Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
FILOLOGIA HISPÀNICA Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2024-2025     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
1r
Curs
361871
ALEMANY PRELIMINAR
6
--
361021
GRAMÀTICA NORMATIVA DE L'ESPANYOL
6
--
365981
HEBREU MODERN I
6
--
361907
INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA BASCA
6
--
361897
INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA FRANCESA
6
--
361898
INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA GALLEGA
6
--
361900
INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ITALIANA
6
--
361903
INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA POLONESA
6
--
361902
INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA PORTUGUESA
6
--
361906
INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA RUSSA
6
--
360266
INTRODUCCIÓ AL GREC I
6
--
363088
INTRODUCCIÓ AL GREC MODERN
6
--
362804
LITERATURA
6
--
361361
LLATÍ I
6
--
362757
LLENGUA ANGLESA I
6
--
360782
LLENGUA CATALANA I
6
--
364971
LLENGUA ROMANESA
6
--
361953
NEERLANDÈS I
6
--
365973
ÀRAB MODERN I
6
--
 
361022
INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
6
--
361872
INTRODUCCIÓ A LA LINGÜÍSTICA
6
--
361026
INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA HISPANOAMERICANA
6
--
361023
PANORAMA DE LA LITERATURA ESPANYOLA: MEDIEVAL I DE L'EDAT D'OR
6
--
361024
PANORAMA DE LA LITERATURA ESPANYOLA: MODERNA I CONTEMPORÀNIA
6
--
 
2n
Curs
361031
ESPANYOL D'AMÈRICA
12
--
361033
GRAMÀTICA DESCRIPTIVA DE L'ESPANYOL
12
--
 
361028
LA IL·LUSTRACIÓ ESPANYOLA: LITERATURA I PENSAMENT
6
--
361084
LA NARRATIVA ESPANYOLA DEL SEGLE XX
6
--
361030
LITERATURA HISPANOAMERICANA FINS AL MODERNISME
6
--
 
361106
MORFOLOGIA I LEXICOLOGIA DE L'ESPANYOL
6
--
361079
REALISME I NATURALISME A ESPANYA: LA NOVEL·LA
6
--
361070
TEATRE ESPANYOL DE L'EDAT D'OR: TEXT I ESPECTACLE
6
--
 
3r
Curs
361059
HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
12
--
361081
PRAGMÀTICA DE L'ESPANYOL
12
--
 
361035
ESTÈTICA I IDEOLOGIA DEL ROMANTICISME ESPANYOL
6
--
361054
INTRODUCCIÓ A LA RETÒRICA I L'ESTILÍSTICA LLATINES
6
--
 
361064
LITERATURA ESPANYOLA DEL RENAIXEMENT: POESIA I PROSA
6
--
361037
LITERATURA HISPANOAMERICANA DEL SEGLE XX
6
--
 
4rt
Curs
361061
SINTAXI DE L'ESPANYOL
12
--
 
361066
LITERATURA ESPANYOLA DEL BARROC: POESIA I PROSA
6
--
366264
LITERATURES MEDIEVALS COMPARADES
6
--
 
361027
LA POESIA ESPANYOLA DEL SEGLE XX: DEL MODERNISME A LES AVANTGUARDES
6
--
361082
LITERATURA CASTELLANA DE L'EDAT MITJANA
6
--
365782
TREBALL FINAL DE GRAU
6
--
 
361108
ANÀLISI DEL DISCURS (ESPANYOL)
6
--
 
361111
CERVANTES I LA POÈTICA DE LA NOVEL·LA
6
--
361116
COMENTARI LITERARI
6
--
361107
FONÈTICA I FONOLOGIA DE L'ESPANYOL
6
--
361112
LA POESIA ESPANYOLA DEL SEGLE XX (1940-2000)
6
--
361110
LEXICOGRAFIA ESPANYOLA
6
--
364966
LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
6
--
361114
LITERATURA I PENSAMENT EN EL SEGLE XX
6
--
363391
PRÀCTIQUES EXTERNES
6
361109
SEMÀNTICA DE L'ESPANYOL
6
--
361105
SOCIOLINGÜÍSTICA DE L'ESPANYOL
6
--
361113
TEATRE ESPANYOL CONTEMPORANI
6
--
 
v5.1.9 20240507 © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Jul 22, 2024