Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Economia i Empresa Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
ESTADÍSTICA Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2024-2025     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
1r
Curs
361196
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
6
--
361180
INTRODUCCIÓ A LA INFORMÀTICA
6
--
361201
INTRODUCCIÓ A LA PROBABILITAT
6
--
361174
INTRODUCCIÓ AL CÀLCUL
6
--
--
361210
PRINCIPIS D'ECONOMIA
6
--
 
361211
FONAMENTS D'ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
6
--
--
361205
INTRODUCCIÓ A LA INFERÈNCIA ESTADÍSTICA
6
--
361192
PROGRAMACIÓ
6
--
361212
ÀLGEBRA LINEAL
6
--
 
2n
Curs
361177
CÀLCUL DE DIVERSES VARIABLES
6
--
 
361209
MÈTODES DE MOSTRATGE
6
--
 
1r
Curs
361225
INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ OPERATIVA
6
--
 
2n
Curs
361229
DISSENY D'ENQUESTES
6
--
361235
ESTADÍSTICA PER A LA GESTIÓ DE LA QUALITAT
6
--
361218
PROBABILITAT I PROCESSOS ESTOCÀSTICS
6
--
361214
SOFTWARE ESTADÍSTIC
6
--
 
361236
ESTADÍSTICA PÚBLICA
6
--
361221
INFERÈNCIA ESTADÍSTICA
6
--
361213
MÈTODES NUMÈRICS
6
--
361226
PROGRAMACIÓ LINEAL I ENTERA
6
--
 
3r
Curs
361230
DISSENY D'EXPERIMENTS
6
--
361215
FITXERS I BASES DE DADES
6
--
361231
MODELS LINEALS
6
--
361222
MÈTODES BAYESIANS
6
--
361227
PROGRAMACIÓ NO LINEAL I FLUXOS EN XARXES
6
--
 
361232
ANÀLISI MULTIVARIANT
6
--
361238
ECONOMETRIA
6
--
361237
ESTADÍSTICA PER A LES BIOCIÈNCIES
6
--
361224
MÈTODES NO PARAMÈTRICS I DE REMOSTREIG
6
--
361228
TEORIA DE CUES I SIMULACIÓ
6
--
 
4rt
Curs
361233
ANÀLISI DE SÈRIES TEMPORALS
6
--
361234
MODELS LINEALS GENERALITZATS
6
--
 
361240
PRÀCTIQUES EMPRESARIALS I
6
363038
PRÀCTIQUES EMPRESARIALS II
6
 
4rt
Curs
361239
TREBALL FINAL DE GRAU
18
--
 
361250
ESTADÍSTICA INDUSTRIAL
6
--
361249
ESTADÍSTICA MÈDICA
6
--
361253
MÈTODES ESTADÍSTICS EN MINERIA DE DADES
6
--
361242
MÈTODES ESTADÍSTICS PER A FINANCES I ASSEGURANCES
6
--
 
361245
ANÀLISI DE SUPERVIVÈNCIA
6
--
361255
DEMOGRAFIA
6
--
361257
OPTIMITZACIÓ FINANCERA
6
--
361258
OPTIMITZACIÓ EN ENGINYERIA
6
--
--
 
366764
TEORIA DE JOCS I APLICACIONS ECONÒMIQUES
6
361868
TEORIA DE JOCS I APLICACIONS ECONÒMIQUES
6
 
v5.1.9 20240507 © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Jul 16, 2024