Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Educació Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
MESTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2024-2025     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
1r
Curs
361123
PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ A L'ETAPA D'INFANTIL
12
--
 
361125
INFÀNCIA, SALUT I EDUCACIÓ
6
--
361127
LLENGUA ESTRANGERA PER A L'ENSENYAMENT: ANGLÈS
6
--
361117
SISTEMA EDUCATIU, CONTEXTOS EDUCATIUS A L'ETAPA D'INFANTIL
6
--
361758
SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ: CANVIS SOCIALS, EDUCATIUS I MULTICULTURALITAT
6
--
 
361120
ART, SOCIETAT I EDUCACIÓ
6
361118
INTERVENCIÓ A L'AULA D'EDUCACIÓ INFANTIL
6
--
361129
LLENGUA CASTELLANA PER A L'ENSENYAMENT
6
--
361128
LLENGUA CATALANA PER A L'ENSENYAMENT
6
--
 
2n
Curs
361121
ACCIÓ TUTORIAL: RELACIONS ENTRE ESCOLA, FAMÍLIA I COMUNITAT
6
--
367078
COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT A L'EDUCACIÓ INFANTIL
6
361132
EXPRESSIÓ MUSICAL I CORPORAL
6
--
361130
HABILITATS COMUNICATIVES ORALS
6
--
361122
MATEMÀTIQUES, CIÈNCIES EXPERIMENTALS I EDUCACIÓ
6
--
 
361119
OBSERVACIÓ I INNOVACIÓ A L'AULA
6
--
361126
TEORIA I PRÀCTICA DE L'ESCOLA INCLUSIVA
6
--
 
3r
Curs
361135
DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA
9
--
361136
DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
9
--
361137
DIDÀCTICA DE LA MÚSICA
9
--
361134
DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES
9
--
 
361141
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I
6
--
361139
DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
6
--
 
361138
CONEIXEMENT I EXPLORACIÓ DE L'ENTORN NATURAL
6
361140
DIDÀCTICA DE LA LITERATURA INFANTIL
6
--
 
4rt
Curs
361142
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA II
6
--
 
2n
Curs
361144
PRÀCTICUM I
18
--
 
4rt
Curs
361145
PRÀCTICUM II
27
--
 
363037
TREBALL FINAL DE GRAU
6
--
 
366241
COMUNICACIÓ MULTIMODAL PER A LA INNOVACIÓ EDUCATIVA
6
--
 
363294
CONSTRUCCIÓ DE L'ESPAI I EL TEMPS
3
--
 
363237
EDUCACIÓ, ESCOLA I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
6
--
 
363266
MOTRICITAT I CONTEXTOS EDUCATIUS
6
--
363283
TEATRE MUSICAL PER A L'EDUCACIÓ INFANTIL
6
--
 
363267
DESENVOLUPAMENT I APRENENTATGE MOTOR EN LA PRIMERA INFÀNCIA
6
--
363287
INFANTS, ESPAIS I OBJECTES: DISSENY DE TALLERS DIDÀCTICS
3
--
363240
PROJECTES I EXPERIÈNCIES EN ESCOLES EN RELACIÓ AMB L'ATENCIÓ DE LA DIVERSITAT
3
--
 
363255
APRENDRE I ENSENYAR AMB TECNOLOGIES DIGITALS
6
--
363260
APRENENTATGE COL·LABORATIU EN XARXA
3
--
363229
ASPECTES CULTURALS DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA
3
--
363243
ATENCIÓ A L'ALUMNAT EN SITUACIÓ DE RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL
3
--
363246
BIBLIOTECONOMIA PER A MESTRES
6
--
--
363285
CONTES I POEMES DE LA LITERATURA HISPÀNICA PER A INFANTS
3
--
363230
CONTES I RELATS PER APRENDRE ANGLÈS
3
--
363291
DESENVOLUPAMENT BIOLÒGIC DE L'INFANT I INTERVENCIÓ DIDÀCTICA
6
--
363280
DIDÀCTICA DE LA COMUNICACIÓ LITERÀRIA
3
--
363227
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ANGLESA
6
--
363261
DINAMITZACIÓ, COORDINACIÓ I GESTIÓ DE LES TIC A L'ESCOLA
3
--
363239
DISCAPACITAT, DESENVOLUPAMENT I APRENENTATGE
6
--
363284
ESCOLTAR MÚSICA A L'ETAPA D'EDUCACIÓ INFANTIL
3
--
363290
IDENTITAT CULTURAL I ACCIÓ DIDÀCTICA
6
--
363244
INTERVENCIÓ EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA
3
--
363251
LA BIBLIOTECA PER ALS INFANTS DE 0 A 6 ANYS
3
--
363296
LA COMUNICACIÓ CIENTIFICOSOCIAL I EL LLENGUATGE VISUAL I PLÀSTIC
3
--
363247
LECTURA DE LA IMATGE
6
--
363226
LLENGUA ANGLESA: NIVELL AVANÇAT
6
--
363293
MEDI AMBIENT, DIVERSITAT I SOSTENIBILITAT
3
--
363282
MESTRES, INFANTS I EXPRESSIÓ PLÀSTICA
6
--
366242
MESURES I SUPORT EDUCATIU PER A L'ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES
6
--
363274
MITJANS D'EXPRESSIÓ I DE COMUNICACIÓ INFANTILS
6
--
363281
MITJANS DE COMUNICACIÓ I PÚBLIC INFANTIL: LA MÚSICA I EL SO
3
--
363254
NARRATIVA GRÀFICA: ÀLBUM, CÒMIC I CINEMA
3
--
366247
NOUS ENTORNS I RECURSOS DIGITALS
3
--
363273
OBSERVACIÓ DEL COMPORTAMENT MOTOR A LA INFÀNCIA
3
--
363264
PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ CATÒLICA A L'ESCOLA
6
--
--
363232
PRONUNCIACIÓ DE LA LLENGUA ANGLESA
3
--
363268
PSICOMOTRICITAT I EXPRESSIÓ
3
--
363250
RELAT ORAL I FONS DOCUMENTAL
3
--
363270
SO, RITME I MOVIMENT
3
--
363275
TALLERS D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ
6
--
363278
TÈCNIQUES DE VEU I LOCUCIÓ EN EL DISCURS ORAL
3
--
 
v5.1.9 20240507 © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Jul 19, 2024