Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Educació Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
EDUCACIÓ SOCIAL Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2024-2025     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
1r
Curs
360841
HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ SOCIAL
6
--
--
360844
POLÍTIQUES SOCIALS I EDUCATIVES
6
--
--
 
360842
ANTROPOLOGIA CULTURAL
6
--
--
360843
DRETS HUMANS I MARCS LEGALS DE L'EDUCACIÓ SOCIAL
6
--
--
360839
PSICOLOGIA SOCIAL I DE LES ORGANITZACIONS
6
--
--
360847
RECERCA I AVALUACIÓ EN EL CAMP SOCIOEDUCATIU
6
--
--
360840
SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ
6
--
--
 
2n
Curs
360846
FONAMENTS DIDÀCTICS DE L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
6
--
--
360845
TEORIES I INSTITUCIONS EDUCATIVES
6
--
--
 
360585
PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT
6
--
--
 
1r
Curs
360851
EDUCACIÓ SOCIAL: INTERROGANTS I REPTES DE FUTUR
6
--
--
360863
IDENTITAT I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
6
--
--
360854
USOS, POSSIBILITATS I LÍMITS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
6
--
--
 
2n
Curs
360865
DESENVOLUPAMENT COMUNITARI
6
--
--
360862
EXCLUSIÓ SOCIAL, CONFLICTE I MEDIACIÓ
6
--
--
360864
ÀMBITS PROFESSIONALS ACTUALS I EMERGENTS
6
--
--
 
360859
ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN SITUACIONS D'INCLUSIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
6
--
--
360860
ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE
6
--
--
360849
DISSENY I INNOVACIÓ DE L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA
6
--
--
360861
EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES
6
--
--
 
3r
Curs
360852
ANÀLISI DE LES RELACIONS EDUCATIVES
6
--
--
360850
PEDAGOGIA SOCIAL
6
--
--
360856
PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE SERVEIS SOCIOEDUCATIUS
6
--
--
360848
ÈTICA, VALORS I EDUCACIÓ SOCIAL
6
--
--
 
4rt
Curs
360858
COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I SOCIAL EN L'EXERCICI PROFESSIONAL
6
--
--
360857
DIRECCIÓ I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIOEDUCATIUS
6
--
--
360853
INVESTIGACIÓ SOCIOEDUCATIVA
6
--
--
 
360855
ART I CULTURA EN L'EDUCACIÓ SOCIAL
6
--
--
 
3r
Curs
365906
PRÀCTIQUES EXTERNES
24
--
--
365907
SUPERVISIÓ DE PRÀCTIQUES EXTERNES
6
--
--
 
4rt
Curs
360867
TREBALL DE FI DE GRAU
12
--
--
 
360871
DISCAPACITAT I SALUT MENTAL
6
--
--
 
360875
EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT I LA COOPERACIÓ
6
--
--
365047
MÚSICA I EDUCACIÓ SOCIAL
3
--
--
360873
SOCIETAT, SALUT I DROGUES
3
--
--
 
360876
ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA ALS SERVEIS SOCIALS
6
--
--
360883
ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA AMB GENT GRAN
3
--
--
360881
ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN CENTRES RESIDENCIALS
6
--
360877
ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN EL MÓN ESCOLAR
6
--
--
365048
ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES I EDUCACIÓ SOCIAL
3
--
--
360874
ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA A FAMÍLIES I INFÀNCIA
6
--
--
360870
COS I TEATRE
3
--
361269
EDUCACIÓ, FORMACIÓ I SALUT
3
--
360869
ESPORT I JOC
6
--
--
360878
GÈNERE I DIFERÈNCIA SEXUAL
6
--
--
360880
HABILITATS SOCIALS: INTERVENCIÓ I PROGRAMES
3
--
--
360872
INSERCIÓ I ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL
6
--
--
360732
INTERCULTURALITAT I IMMIGRACIÓ
3
365256
JOVES I EDUCACIÓ SOCIAL
3
--
--
360879
L'EDUCACIÓ SOCIAL A EUROPA
3
--
--
365262
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES: LES PRÀCTIQUES RESTAURATIVES
3
--
 
v5.1.9 20240507 © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Jul 16, 2024