Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Biologia Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
BIOLOGIA Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2024-2025     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
1r
Curs
361642
BIOLOGIA I
6
--
361639
FÍSICA
6
--
361638
MATEMÀTIQUES
6
--
361640
QUÍMICA
6
--
361641
SISTEMA TERRA
6
--
 
361647
BIOLOGIA II
6
--
361644
BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL
6
--
361646
ESTADÍSTICA
6
--
 
2n
Curs
361649
FISIOLOGIA ANIMAL
12
--
 
1r
Curs
361645
ANTROPOLOGIA BIOLÒGICA
6
--
361643
CITOLOGIA I HISTOLOGIA
6
--
 
2n
Curs
361648
BOTÀNICA
12
--
361650
MICROBIOLOGIA
12
--
--
361358
ZOOLOGIA
12
--
 
361652
GENÈTICA MOLECULAR
6
--
367491
MICROBIOLOGIA I
6
--
 
361651
GENÈTICA: ANÀLISI GENÈTICA
6
--
367492
MICROBIOLOGIA II
6
--
 
3r
Curs
361656
FISIOLOGIA VEGETAL
12
--
--
 
361655
BIOLOGIA CEL·LULAR
6
--
361653
BIOQUÍMICA METABÒLICA
6
--
361654
ECOLOGIA EVOLUTIVA
6
--
361657
EVOLUCIÓ
6
--
367493
FISIOLOGIA VEGETAL I
6
--
 
361658
ECOLOGIA DE COMUNITATS I ECOSISTEMES
6
--
367494
FISIOLOGIA VEGETAL II
6
--
 
4rt
Curs
361665
DISSENY EXPERIMENTAL I ANÀLISI DE DADES
6
 
361672
PRÀCTICUM I
6
361673
PRÀCTICUM II
6
 
366155
TREBALL FINAL DE GRAU
12
 
3r
Curs
361661
BIOGEOGRAFIA
6
--
361660
BIOLOGIA DE POBLACIONS
6
--
361659
BIOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT
6
--
361664
ENGINYERIA GENÈTICA
6
--
361663
REGULACIÓ DEL METABOLISME
6
--
361662
SISTEMÀTICA BIOLÒGICA: PRINCIPIS, MÈTODES I APLICACIÓ
6
--
 
4rt
Curs
365069
ANÀLISI AVANÇADA DE SISTEMES FISIOLÒGICS
6
--
361669
BIOLOGIA MOLECULAR DE LA CÈL·LULA MICROBIANA
6
--
361675
BIOLOGIA D'ARTRÒPODES
6
--
361677
BIOLOGIA DE CORDATS
6
--
366691
BIOÈTICA
3
--
361687
ECOLOGIA MICROBIANA
6
--
361686
EVOLUCIÓ HUMANA
6
--
361683
FISIOLOGIA ANIMAL AMBIENTAL
6
--
361684
FISIOLOGIA VEGETAL AMBIENTAL
6
--
--
361670
FISIOLOGIA VEGETAL INTEGRATIVA
6
--
361666
IMMUNOLOGIA
6
--
361681
LIMNOLOGIA
6
--
361679
MICOLOGIA
6
--
361667
NEUROBIOLOGIA
6
--
361685
VEGETACIÓ I HÀBITATS
6
--
361668
VIROLOGIA
6
--
 
361680
ALGUES I BRIÒFITS
6
--
363089
BIODIVERSITAT HUMANA
6
--
361676
BIOLOGIA D'INVERTEBRATS MARINS
6
--
361678
CORMÒFITS
6
--
366375
ECOSISTEMES MARINS I CANVI GLOBAL
6
--
361689
EVOLUCIÓ DEL PENSAMENT BIOLÒGIC
6
--
361671
MODELS D'INTEGRACIÓ FISIOLÒGICA
6
--
 
361546
AVALUACIÓ DE L'IMPACTE AMBIENTAL
6
--
365386
BIOLOGIA DEL CÀNCER
6
--
361585
BIOQUÍMICA DE LA NUTRICIÓ
6
--
361539
CIÈNCIA DEL SÒL
6
--
361636
CONTROL DE PLAGUES I MALALTIES DE LES PLANTES
6
--
361634
CONTROL DEL METABOLISME I EL DESENVOLUPAMENT VEGETALS
6
--
361588
ENGINYERIA GENÈTICA AVANÇADA
6
--
361696
GESTIÓ FORESTAL
6
--
361698
GESTIÓ D'ESPÈCIES NOCIVES
6
--
361697
GESTIÓ DE FAUNA
6
--
361700
GESTIÓ DEL SISTEMA LITORAL
6
--
361614
MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL I ALIMENTÀRIA
6
--
361633
MOLÈCULES BIOACTIVES EXTRETES D'ANIMALS, PLANTES I FONGS
6
--
361635
TECNOLOGIA DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
6
--
365843
TOXICOLOGIA EN RECERCA BÀSICA I APLICADA
3
--
361617
TRANSGÈNESI I MILLORA ANIMAL
6
--
365389
TÈCNIQUES DE DIAGNÒSTIC I D'IMATGE
6
--
 
361637
AQÜICULTURA
6
--
365381
BASES GENÈTIQUES DE LES MALALTIES
6
--
361576
BIOINFORMÀTICA
6
--
365377
BIOLOGIA CEL·LULAR DE LA PATOLOGIA
6
--
361610
BIOTECNOLOGIA DE LA PRODUCCIÓ VEGETAL
6
--
361540
CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT
6
--
361574
CULTIUS CEL·LULARS I ENGINYERIA TISSULAR
6
--
361715
DIAGNOSI DEL CANVI CLIMÀTIC
6
--
365853
EDUCACIÓ AMBIENTAL
6
--
365384
FARMACOLOGIA
6
--
361699
GESTIÓ D'ESPAIS PROTEGITS
6
--
361586
IMMUNOLOGIA APLICADA
6
--
365400
NUTRICIÓ
6
--
365413
PATOLOGIES NEUROLÒGIQUES
6
--
361703
RESTAURACIÓ AMBIENTAL
6
--
361622
TECNOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ ANIMAL
6
--
365414
TERÀPIA CEL·LULAR I GÈNICA
6
--
361616
TRANSGÈNESI I MILLORA VEGETAL
6
--
 
367138
APRENENTATGE SERVEI, COMPROMÍS I TRANSFORMACIÓ SOCIAL
6
--
365388
BIOQUÍMICA ANALÍTICA I ANÀLISI CLÍNICA
6
 
v5.1.9 20240507 © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Jul 25, 2024