Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Física Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
ENGINYERIA ELECTRÒNICA DE TELECOMUNICACIÓ Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2024-2025     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
1r
Curs
363977
CÀLCUL D'UNA VARIABLE
6
--
363985
FONAMENTS D'ONES, FLUIDS I TERMODINÀMICA
6
--
363981
INFORMÀTICA
6
--
363976
ÀLGEBRA LINEAL I GEOMETRIA
6
--
 
363978
CÀLCUL DE DIVERSES VARIABLES
6
--
363979
EQUACIONS DIFERENCIALS I CÀLCUL VECTORIAL
6
363986
FONAMENTS D'ELECTROMAGNETISME I ÒPTICA
6
363980
FONAMENTS DE LABORATORI
6
--
 
2n
Curs
363987
ECONOMIA I EMPRESA
6
--
 
363003
EINES DE DISSENY
6
--
 
1r
Curs
362132
DISSENY DIGITAL BÀSIC
6
--
 
362211
COMPONENTS I CIRCUITS ELECTRÒNICS
6
--
 
2n
Curs
362212
ANÀLISI DE CIRCUITS ELECTRÒNICS
6
--
362130
EINES MATEMÀTIQUES PER A L'ENGINYERIA
6
--
363982
FÍSICA QUÀNTICA
6
--
362135
SISTEMES DIGITALS I ESTRUCTURA DE PROCESSADORS
6
--
 
363984
ELECTROMAGNETISME
9
--
363983
ELECTRÒNICA FÍSICA
6
--
362226
PROCESSAMENT DEL SENYAL I DE LA INFORMACIÓ
9
--
 
3r
Curs
362133
DISSENY MICROELECTRÒNIC
6
--
362234
ELECTRÒNICA D'ALTA FREQÜÈNCIA
6
--
362236
FONAMENTS DE COMUNICACIONS
6
--
362213
INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA
6
--
362136
SISTEMES BASATS EN PROCESSADORS
6
--
 
362241
DISPOSITIUS OPTOELECTRÒNICS
6
--
362134
DISSENY I SÍNTESI DE SISTEMES DIGITALS
6
--
362345
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I CONTROL
6
--
362137
MICROCONTROLADORS I SISTEMES EMPOTRATS
6
--
362237
SISTEMES DE COMUNICACIONS
6
--
 
4rt
Curs
362231
LABORATORI DE SISTEMES ELECTRÒNICS I
6
--
362219
PROJECTES
6
--
362238
XARXES DE COMUNICACIONS
6
--
 
362232
LABORATORI DE SISTEMES ELECTRÒNICS II
6
--
 
362715
PRÀCTIQUES EN EMPRESA
6
 
4rt
Curs
362242
TREBALL FINAL DE GRAU
12
 
364370
BIOFÍSICA
6
--
362709
DISSENY ANALÒGIC INTEGRAT
6
--
367471
DISSENY MIXT INTEGRAT I RADIOFREQÜÈNCIA
3
--
367470
DISSENY DE SISTEMES EN UN XIP (SOC)
3
--
365669
DISSENY I MODELATGE EN 3D
3
--
363001
DOMÒTICA
3
--
366880
ELECTRÒNICA D'AUTOMOCIÓ I COTXE ELÈCTRIC
6
--
364371
ENERGIA
6
--
364372
FÍSICA DE MATERIALS
6
--
366879
GÈNERE, CIÈNCIA I TECNOLOGIA
3
--
364685
INSTRUMENTACIÓ VIRTUAL
3
--
362708
MECATRÒNICA I ROBÒTICA
3
--
362707
PROCESSAMENT D'IMATGE I VISIÓ ARTIFICIAL
3
--
362227
SISTEMES DE SUPORT PER A LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
3
--
 
v5.1.9 20240507 © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Jul 16, 2024