Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Química Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
ENGINYERIA QUÍMICA Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2024-2025     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
1r
Curs
360300
CÀLCUL I
6
--
360302
FONAMENTS DE MECÀNICA I ONES
6
--
360314
FONAMENTS DE QUÍMICA
6
--
360308
INFORMÀTICA APLICADA
6
--
360299
ÀLGEBRA LINEAL
6
--
 
360301
CÀLCUL II
6
--
360317
FONAMENTS D'ELECTROMAGNETISME I ÒPTICA
6
--
 
2n
Curs
360328
ESTADÍSTICA
6
--
 
360353
ECONOMIA I EMPRESA
6
--
360335
EXPRESSIÓ GRÀFICA
6
--
 
1r
Curs
360262
INTRODUCCIÓ A L'ENGINYERIA QUÍMICA
6
--
360294
LABORATORI BÀSIC PER A ENGINYERIA
6
--
360257
QUÍMICA FÍSICA
6
--
 
2n
Curs
360263
CIRCULACIÓ DE FLUIDS
6
--
360296
MATERIALS PER A L'ENGINYERIA
6
--
360259
QUÍMICA INORGÀNICA
6
--
360267
TERMODINÀMICA APLICADA
6
--
 
360295
ELECTROTÈCNIA
6
--
360258
QUÍMICA ORGÀNICA
6
--
360264
TRANSMISSIÓ DE CALOR
6
--
 
3r
Curs
360272
CINÈTICA APLICADA I CATÀLISI
6
--
360297
DISSENY MECÀNIC D'EQUIPS
6
--
360278
ENGINYERIA BIOQUÍMICA I MICROBIOLOGIA
6
--
360280
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA I
6
--
360260
QUÍMICA ANALÍTICA
6
--
 
360283
CONTROL I AUTOMATITZACIÓ
6
--
360282
ENGINYERIA DE PROCESSOS I ENGINYERIA DEL PRODUCTE
6
--
360261
EXPERIMENTACIÓ EN QUÍMICA
6
--
360279
OPERACIONS DE SEPARACIÓ
6
--
360275
REACTORS QUÍMICS
6
--
 
4rt
Curs
360285
FENÒMENS DE TRANSPORT
6
--
360255
PROJECTES
6
--
360256
SEGURETAT, HIGIENE I LEGISLACIÓ
6
--
360284
TECNOLOGIES DEL MEDI AMBIENT
6
--
 
360281
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA II
6
 
361275
PRÀCTIQUES EN EMPRESA I
6
362216
PRÀCTIQUES EN EMPRESA II
6
 
4rt
Curs
360298
TREBALL FINAL DE GRAU
12
 
361259
AMPLIACIÓ D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
6
--
361277
BIOTECNOLOGIA
6
--
361261
DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES
3
--
367497
DINÀMICA, CONTROL I SIMULACIÓ
3
--
361260
ESTRATÈGIA EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
3
--
361274
OPTIMACIÓ I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
3
--
361276
REACTORS MULTIFÀSICS
3
--
 
v5.1.9 20240507 © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Jul 22, 2024