Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Filologia i Comunicació Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
LLENGÜES ROMÀNIQUES I LES SEVES LITERATURES Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2024-2025     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
1r
Curs
361021
GRAMÀTICA NORMATIVA DE L'ESPANYOL
6
--
361897
INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA FRANCESA
6
--
361898
INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA GALLEGA
6
--
361900
INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA ITALIANA
6
--
361902
INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA PORTUGUESA
6
--
362804
LITERATURA
6
--
364960
LITERATURA EUROPEA DELS ORÍGENS
6
--
361361
LLATÍ I
6
--
360782
LLENGUA CATALANA I
6
--
364971
LLENGUA ROMANESA
6
--
 
361872
INTRODUCCIÓ A LA LINGÜÍSTICA
6
--
364966
LINGÜÍSTICA ROMÀNICA
6
--
 
2n
Curs
364962
ELS TROBADORS I LA SEVA RECEPCIÓ EUROPEA
6
--
364968
ORÍGENS I FORMACIÓ DE LES LLENGÜES ROMÀNIQUES
6
--
 
364963
ÈPICA ROMÀNICA
6
--
 
1r
Curs
360785
HISTÒRIA DE LA LLENGUA CATALANA MODERNA I CONTEMPORÀNIA
6
--
361022
INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA
6
--
361962
INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA FRANCESA
6
--
361363
LLATÍ II
6
--
360783
LLENGUA CATALANA II
6
--
361928
LLENGUA FRANCESA I
6
--
361934
LLENGUA ITALIANA I
6
--
361362
LLENGUA LLATINA
6
--
361942
LLENGUA PORTUGUESA I
6
--
361024
PANORAMA DE LA LITERATURA ESPANYOLA: MODERNA I CONTEMPORÀNIA
6
--
 
2n
Curs
361033
GRAMÀTICA DESCRIPTIVA DE L'ESPANYOL
12
--
 
361370
GRAMÀTICA LLATINA I
6
--
364989
LA LITERATURA CATALANA A LA TARDOR DE L'EDAT MITJANA
6
--
361929
LLENGUA FRANCESA II
6
--
361935
LLENGUA ITALIANA II
6
--
361943
LLENGUA PORTUGUESA II
6
--
 
364974
EL LÈXIC ROMÀNIC: DE LES GLOSSES A LA LEXICOGRAFIA DIGITAL
6
--
360673
LITERATURA CATALANA: CRÍTICA TEXTUAL
6
--
360667
LITERATURA CATALANA: REALISME I NATURALISME
6
--
361064
LITERATURA ESPANYOLA DEL RENAIXEMENT: POESIA I PROSA
6
--
364980
LLATÍ VULGAR
6
--
361930
LLENGUA FRANCESA III
6
--
361931
LLENGUA GALLEGA I
6
--
361936
LLENGUA ITALIANA III
6
--
361998
NOVEL·LA FRANCESA I: LA INVENCIÓ DE L'INDIVIDU (DE 'LA PRINCESSE DE CLÈVES' A 'NANA')
6
--
364979
PROSA CLÀSSICA LLATINA
6
--
 
3r
Curs
365070
BRASIL I LA SEVA LITERATURA
6
--
361111
CERVANTES I LA POÈTICA DE LA NOVEL·LA
6
--
364975
DELS ORÍGENS DEL ROMAN A LA NOVEL·LA MODERNA
6
--
362015
HISTÒRIA DE LA LLENGUA FRANCESA
6
--
362770
INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA PORTUGUESA
6
365019
LITERATURA ITALIANA MEDIEVAL
6
--
360887
LLENGUA CATALANA ESTÀNDARD
6
--
365018
LLENGUA ITALIANA IV
6
--
361378
POESIA ÈPICA LLATINA
6
--
 
364976
DIVERSITAT I VARIACIÓ EN LES LLENGÜES ROMÀNIQUES
6
--
360668
EL MODERNISME
6
--
365020
HUMANISME I RENAIXEMENT
6
--
365021
INTRODUCCIÓ A LA LINGÜÍSTICA ITALIANA
6
--
361963
INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA GALLEGA
6
--
361389
LITERATURA LLATINA D'ÈPOCA REPUBLICANA
6
--
365029
LITERATURA PORTUGUESA DELS SEGLES XX I XXI
6
--
362002
NOVEL·LA FRANCESA II: CRISI DEL SUBJECTE I DE LA SEVA REPRESENTACIÓ
6
--
364977
ORÍGENS DEL TEATRE EUROPEU
6
--
361079
REALISME I NATURALISME A ESPANYA: LA NOVEL·LA
6
--
 
4rt
Curs
361061
SINTAXI DE L'ESPANYOL
12
--
 
365022
LITERATURA ITALIANA DEL SEGLE XIX
6
--
361390
LITERATURA LLATINA D'ÈPOCA IMPERIAL
6
--
361999
POESIA FRANCESA I: DEL CANT A LA INJÚRIA DE LA BELLESA
6
--
365031
ROMANTICISME I REALISME: GALÍCIA, PORTUGAL I BRASIL
6
--
360679
SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA
6
--
 
364978
CULTURA ESCRITA: DEL MANUSCRIT AL MÓN DIGITAL
6
--
362008
L'ASSAIG A FRANÇA: LA RECERCA DE LA TOLERÀNCIA I DE LA LLIBERTAT
6
--
361027
LA POESIA ESPANYOLA DEL SEGLE XX: DEL MODERNISME A LES AVANTGUARDES
6
--
360675
LINGÜÍSTICA APLICADA CATALANA
6
--
365032
LITERATURA GALLEGA DELS SEGLES XIX I XX
6
--
365023
LITERATURA ITALIANA I MODERNITAT
6
--
364999
LITERATURA LLATINA MEDIEVAL
6
--
361381
POESIA LÍRICA LLATINA
6
--
360793
REALISMES, FORMALISMES, POSTMODERNITATS
6
--
362007
TEATRE FRANCÈS: RIURE I PLORAR DE MOLIÈRE A KOLTÈS
6
--
365043
TREBALL FINAL DE GRAU
6
--
 
362059
ARTS I CULTURA A ITÀLIA
6
--
 
362053
CINE I LITERATURA A ITÀLIA
6
--
362018
EL CAMÍ DE SANTIAGO
6
--
365036
EL RENAIXEMENT PORTUGUÈS
6
--
365040
LITERATURA ROMÀNICA I GÈNERE
6
--
365042
PRÀCTIQUES EXTERNES
6
362056
PSICOANÀLISI I LITERATURA ITALIANA
6
--
365041
ROMANÈS EN EL SEU CONTEXT ROMÀNIC
6
--
365035
TRADUCCIÓ DEL PORTUGUÈS I DEL GALLEC
6
--
--
365038
TRADUCCIÓ I RECEPCIÓ DE LA LITERATURA ITALIANA
6
--
 
v5.1.9 20240507 © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Jul 16, 2024