Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Filologia i Comunicació Imatge de diagramació
Tancar   
imatge de diagramació
COMUNICACIÓ I INDÚSTRIES CULTURALS Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

  Curs: 2024-2025     Assignatures : Itinerari recomanat - Pla docent - Horaris, professorat, avaluació ...

Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Itinerari Codi Assignatura Crèdits Pla docent Horaris, avaluació, llengua...
1r
Curs
363935
ELS GRANS CONFLICTES DEL MÓN ACTUAL
6
--
363941
MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ EN COMUNICACIÓ
6
--
363937
PRODUCCIÓ TEXTUAL EN LLENGUA CATALANA
6
--
363938
TENDÈNCIES DE LES ARTS CONTEMPORÀNIES
6
--
363931
TEORIA I HISTÒRIA DE LA COMUNICACIÓ
6
--
 
363932
CULTURA I COMUNICACIÓ
6
--
363934
EL PENSAMENT CONTEMPORANI
6
--
363940
L'ECONOMIA EN LA CONFIGURACIÓ DEL MÓN ACTUAL
6
--
363939
PRODUCCIÓ TEXTUAL EN LLENGUA ESPANYOLA
6
--
363933
SEMIÒTICA DE LA COMUNICACIÓ
6
--
 
2n
Curs
363946
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
6
--
363955
DOCUMENTACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
6
--
363954
ELS SECTORS DE LES INDÚSTRIES CULTURALS
6
--
363953
FONAMENTS D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
6
--
363942
GÈNERES I FORMATS DE LA COMUNICACIÓ ESCRITA
6
--
 
363956
CREACIÓ, GESTIÓ I AVALUACIÓ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS
6
--
363957
EL CINEMA I LA INDÚSTRIA CULTURAL
6
--
363947
EL PROCÉS DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
6
--
363943
GÈNERES I FORMATS DE LA COMUNICACIÓ ORAL
6
--
363949
MECANISMES DE COMUNICACIÓ I PRODUCCIÓ A LA XARXA
6
--
 
3r
Curs
363945
ANÀLISI DELS DISCURSOS DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
6
--
363950
DISSENY I EDICIÓ DE PRODUCTES MULTIMÈDIA
6
--
 
363944
ANGLÈS EN ÀMBITS PROFESSIONALS
6
--
363958
COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
6
--
363960
MÀRQUETING I DISTRIBUCIÓ DEL PRODUCTE CULTURAL
6
--
363959
RECEPCIÓ I CRÍTICA DEL PRODUCTE CULTURAL
6
--
363951
TELEVISIÓ I RÀDIO EN EL SEGLE XXI
6
--
 
4rt
Curs
363961
DRET, ÈTICA I DEONTOLOGIA EN LES INDÚSTRIES CULTURALS
6
--
 
363995
PRÀCTIQUES EXTERNES
24
--
 
363965
TREBALL FINAL DE GRAU
12
--
 
366685
(POST)FOTOGRAFIA I COMUNICACIÓ
6
--
363966
COMUNICACIÓ ESPORTIVA
6
--
363964
COMUNICACIÓ EXPERTA EN ÀMBITS PROFESSIONALS
6
--
366240
COMUNICACIÓ POLÍTICA I INSTITUCIONAL
6
--
363967
COMUNICACIÓ PUBLICITÀRIA
6
--
363970
EL SECTOR EDITORIAL EN EL SEGLE XXI
6
--
363969
GABINETS DE COMUNICACIÓ
6
--
363971
GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
6
--
363972
LA MÚSICA I LA INDÚSTRIA FONOGRÀFICA
6
--
363988
LES ARTS ESCÈNIQUES
6
--
363963
NOVES TECNOLOGIES APLICADES A LA COMUNICACIÓ
6
--
366371
TALLER DE PREMSA
6
--
 
v5.1.9 20240507 © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies
Última actualització o validació:Jul 16, 2024