Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estratigrafia

Codi de l'assignatura: 131004

Curs acadŔmic: 2010-2011

Coordinaciˇ: Mariano Marzo Carpio

Departament: Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i GeociŔncies Marines

crŔdits: 7,5

 

 

Recomanacions

 

És convenient haver cursat o cursar a la vegada les assignatures Petrologia Sedimentària, Paleontologia, Cartografia Geològica, Geodinàmica Interna i Geodonàmica Externa.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Introducció dels conceptes doctrinals i metodològics propis de l’estratigrafia i de
la sedimentologia. Aplicacions pràctiques de les dues matèries.

 

Referits a habilitats, destreses

1. Adquisició i anàlisi de dades
- Interpretar en termes de polaritat i direcció de flux les estructures sedimentàries. Anàlisi de paleocorrents.
- Descriure cossos sedimentaris a escala d’aflorament (geometria, estructures de dipòsit, etc.).
- Mesurar i representar columnes estratigràfiques i desenvolupar criteris d’elecció de format, escala i grau de detall d'acord amb els objectius.
- Reconèixer discontinuïtats i l’organització seqüencial a diferents ordres de magnitud.
- Caracteritzar i correlacionar diagrafies elèctriques.
- Perfils sísmics. Caracterització i relacions geomètriques entre unitats
sísmiques.
- Anàlisi seqüencial. Construcció i interpretació de talls cronostratigràfics.
- Establir, correlacionar i cartografiar unitats sedimentàries i entendre les seves relacions geomètriques (trànsits verticals, canvis laterals de fàcies, geometries de dipòsit, patrons d'apilament).
- Elaborar i interpretar mapes estratigràfics.

2. Anàlisi i interpretació general de les dades
- Caracteritzar a través de l’anàlisi de fàcies els ambients i l’arquitectura sedimentaris.
- Integrar la informació per obtenir una aproximació bàsica de l'evolució de sistemes de dipòsit a diverses escales en una conca.
- Integrar la informació per definir unitats interpretatives (cicles, seqüències de dipòsit, unitats genètiques, etc.).

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Bloc te˛ric 1. Introducciˇ

2. Bloc te˛ric 2. Introducciˇ a l'anÓlisi sedimentol˛gica o de fÓcies

3. Bloc te˛ric 3. Introducciˇ a l'anÓlisi estratigrÓfica

4. Bloc prÓctic 1. Estructures sedimentÓries inorgÓniques

5. Bloc prÓctic 2. Perfils estratigrÓfics

6. Bloc prÓctic 3. Correlaciˇ litostratigrÓfica

7. Bloc prÓctic 4. Diagrafies elŔctriques

8. Bloc prÓctic 5. Perfils sÝsmics

9. Bloc prÓctic 6. Mapes estratigrÓfics temÓtics

10. Bloc prÓctic 7. PrÓctiques de camp

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Asignatura a extinguir. Sense classes presencials. Nomes tutoria, consultes i examen.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

No hi ha.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Els alumnes obtindran la seva qualificació a partir de la nota resultant  de la mitja entre la nota d'un examen de teoria (50%) i la nota de practiques (50%). Aquesta ultima nota s'obtindrá de  l'evaluació  d'un treball de camp i d'un examen de practiques de laboratori.