Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Cartografia Geol˛gica

Codi de l'assignatura: 131015

Curs acadŔmic: 2010-2011

Coordinaciˇ: Galderic Lastras Membrive

Departament: Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i GeociŔncies Marines

crŔdits: 9

MÚs informaciˇ enlla├ž

 

 

Recomanacions

 

És convenient haver cursat les assignatures Topografia, Fotografia Aèria i Teledetecció, Petrologia Ígnia i Petrologia Sedimentària i haver cursat o cursar simultàniament les assignatures Estratigrafia, Geodinàmica Externa, Geodinàmica Interna i Petrologia Metamòrfica.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Aprenentatge de la metodologia i les tècniques bàsiques utilitzades en l'elaboració de mapes geològics.

 

- Reconeixement dels elements bàsics que configuren un mapa geològic.

 

Referits a habilitats, destreses

- Iniciació a la lectura de mapes geològics i a la seva explicació escrita i mitjançant talls geològics.

 

- Anàlisi de la geometria tridimensional de qualsevol superfície geològica a partir de la seva traça cartogràfica.

 

- Caracterització cartogràfica dels diferents tipus de contactes i estructures.

 

- Aprenentatge de les tècniques geomètriques bàsiques utilitzades en la construcció de talls geològics a partir d’un mapa geològic.

 

- Construcció de mapes geològics sobre una base topogràfica a partir de dades de camp.

 

- Interpretació de mapes geològics ficticis i reals.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Introducciˇ al mapa geol˛gic
Elements del mapa geol˛gic. Mapa topogrÓfic vs. mapa geol˛gic. Tipus de mapes geol˛gics. Representaciˇ cartogrÓfica de superfÝcies planes: direcciˇ, cabussament, influŔncia de la topografia. Introducciˇ a les tŔcniques de construcciˇ de talls geol˛gics

2. Interpretaciˇ de mapes geol˛gics senzills
Representaciˇ cartogrÓfica de diferents tipus de contactes (concordants, discordants, falles, intrusius, metam˛rfics) i estructures (plecs). Reconeixement sobre el mapa geol˛gic de diferents tipus de falles i plecs. TŔcniques de construcciˇ de talls geol˛gics. Interpretaciˇ de la seqŘŔncia d'esdeveniments que configuren la geologia d'una zona (hist˛ria geol˛gica)

3. TŔcniques geomŔtriques
Representaciˇ cartogrÓfica de superfÝcies sobre el mapa topogrÓfic a partir de dades puntuals (problema dels tres punts). Construcciˇ de mapes d'isohipses

4. Interpretaciˇ de mapes geol˛gics complexos
Aprofundiment dels aspectes introdu´ts al bloc anterior mitjanšant el treball sobre mapes de major complexitat amb intersecciˇ d'estructures

5. Introducciˇ a la cartografia de camp Construcciˇ de mapes geol˛gics a partir de dades obtingudes al camp. Trašat de contactes sobre el mapa topogrÓfic. Presa de dades al camp. Construcciˇ de talls geol˛gics a partir de dades de camp. Comparaciˇ dels mapes elaborats amb d'altres de publicats en sŔries comercials

6. Introducciˇ a la cartografia digital Tractament informÓtic de dades cartogrÓfiques i geol˛giques. Tipus d'arxius i programari utilitzats

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

No hi ha docència presencial d'aquesta assignatura. S'oferiran una sèrie d'exercicis pràctics que podran ser resolts mitjançant les consultes bibliogràfiques i els dubtes que pugui resoldre el professorat en consultes personals.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

No hi ha avaluació continuada.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Els alumnes obtindran la nota a partir d’un únic examen final, consistent en la realització, a partir d'un mapa geològic, de (1) un esquema geològic, (2) un/diversos tall/s geològic/s i (3) una història geològica; i d'un problema geomètric (càlcul d'un cabussament o dibuix d'una traça a partir de tres punts coneguts, completar contactes sobre el mapa, etc)