Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Paleozoologia

Codi de l'assignatura: 131047

Curs acadŔmic: 2010-2011

Coordinaciˇ: Rosa Domenech Arnal

Departament: Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i GeociŔncies Marines

crŔdits: 9

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’assignatura es planteja:
a) la revisió de diferents aspectes paleobiològics dels metazous, amb especial incidència en els de major actualitat;
b) la introducció d’algunes eines bàsiques de treball amb el registre fòssil;
c) l’anàlisi de les relacions entre la paleozoologia i les diverses branques de la geologia i la biologia, remarcant les dades tafonòmiques, paleoambientals, sedimentològiques, estratigràfiques i evolutives que els aporta.

 

Referits a habilitats, destreses

Al final del curs l’alumnat ha de ser capaç de:
a) identificar els principals taxons del registre fòssil de metazous en les formes de conservació més habituals;
b) conèixer i aplicar tècniques bàsiques de preparació de fòssils;
c) adquirir destresa en la presa de dades numèriques (mesures d’esquelets, etc.) i en el seu tractament estadístic;
d) desenvolupar-se en el món de la bibliografia paleontològica i familiaritzar-se en l’ús de les eines informàtiques referides al registre fòssil;
e) resumir i exposar informació especialitzada en paleontologia.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Teoria

1.1. Les faunes del Precambrià

1.2. Les faunes evolutives. Origen dels cordats

1.3. El creixement esquelŔtic dels invertebrats. El creixement esquelŔtic dels vertebrats

1.4. Els invertebrats bioconstructors del registre f˛ssil

1.5. Anàlisi morfològica funcional. Els bivalves: paleoecologia. Paleoambients

1.6. Registre fòssil dels invertebrats sense esquelet dur.

1.7. Els trilobits

1.8. Poblacions i comunitats fòssils. Exemples amb invertebrats i vertebrats

1.9. Els equinoderms

1.10. Registre fòssil dels tàxons nedadors (invertebrats i vertebrats)

1.11. La terrestrització (invertebrats i vertebrats)

1.12. Els dinosaures

1.13. Els vertebrats voladors

1.14. Origen, evoluciˇ i principals grups de mamÝfers al registre f˛ssil

1.15. Evoluciˇ humana. El registre f˛ssil dels homÝnids

2. PrÓctiques de laboratori

2.1. Generalitats. Treball de laboratori i treball de gabinet en paleozoologia

2.2. Creixement esquelŔtic: gaster˛podes i cefal˛podes

2.3. Bioconstructors: coralls i rudistes

2.4. Morfologia funcional: bivalves i briozous

2.5. Trilobits i altres artr˛podes marins

2.6. Poblacions f˛ssils. Braqui˛podes

2.7. Invertebrats sense esquelet rÝgid

2.8. Els equinoderms

2.9. Condrictis i osteïctis

2.10. Registre f˛ssil de faunes continentals (invertebrats i vertebrats)

2.11. Els mamÝfers

3. PrÓctiques de camp

*  Sortida de camp de 4 dies. S'estudien jaciments mesozoics (continentals) i terciaris (marins).

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es desenvolupa en classes de teoria, de pràctiques de laboratori i pràctiques de camp pel que fa a la presencialitat.

Les classes teòriques es porten a terme mitjançant presentació en PowerPoint i discussió a classe amb participació activa de l’alumnat, el qual disposa prèviament d’un resum gràfic de cada presentació.

Les pràctiques es desenvolupen en relació amb els temes teòrics i es basen en material fòssil sobre el qual cal fer observacions i exercicis establerts.

Les pràctiques de camp comporten la presa de dades (taxonòmiques, tafonòmiques, etc.) per petits grups en els diferents jaciments visitats, amb el guiatge del professorat, i la discussió subseqüent de resultats i la interpretació paleoecològica/paleoambiental.

A més, durant el curs es plantegen diversos exercicis a l’alumnat, que ha d'entregar segons un calendari acordat.

Finalment, es fa per parelles un treball de curs que consisteix a analitzar un article científic publicat recentment sobre algun aspecte de la paleozoologia i que presenten en forma de cartell a final de curs. Amb preferència, el lema dels articles és monogràfic per propiciar la familiarització de tot el grup amb la temàtica.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació dels aprenentatges es farà de manera continuada durant el curs. Així, la qualificació final de l’assignatura vindrà donada per:

a) Exercicis i qüestionaris d’avaluació fets durant el curs (45 %): en coordinació amb les classes de pràctiques, es plantejaran a l’alumnat diversos exercicis que presentaran segons un calendari preestablert; igualment, al llarg del curs hauran de respondre dos qüestionaris relacionats amb aspectes estudiats a teoria i a pràctiques de laboratori.

b) Treball en equip (35 %): els cartells fets durant el curs s’exhibeixen de manera que tots els estudiants tinguin l’oportunitat d’avaluar-los i de preparar un mínim de cinc preguntes. Durant una sessió de discussió (dues hores), els estudiants es plantegen les preguntes entre si i s’estableix una taula rodona.
 
c) Memòries de les sortides de camp (20 %): per parelles o individualment, els estudiants han d’elaborar un informe de les pràctiques de camp, segons un model comú.

L’assistència a classe i les sortides de camp, com també la presentació del treball, són condicions indispensables per obtenir qualificació.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’alumnat que sol·liciti l’avaluació única ho haurà de fer durant les tres primeres setmanes del curs i efectuarà un únic examen amb el qual es qualificaran els coneixements adquirits a través de les diverses activitats docents del curs. Aquest examen constituirà un 70 % de la nota. El 30 % restant serà avaluat a partir de l’informe de la sortida de camp que és obligatòria.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BENTON, M.J. Paleontologia y evolución de los vertebrados. Lleida : Perfils, 1995.  Enlla├ž

BOARDMAN, R.S. (senior ed.); CHEETHAM, A.H.; ROWELL, A.J. (eds.) Fossil invertebrates. Palo Alto: Blackwell Scientific, 1987.  Enlla├ž

BOUCOT, A.J. [et al.] Evolutionary paleobiology of behavior and coevolution. Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1990.  Enlla├ž

BRIGGS, D.E.G.; CROWTHER, P.R. (eds.) Palaeobiology: a synthesis. Reissue with corrections. Oxford [etc.] : Blackwell Scientific, 1990.  Enlla├ž

BRIGGS, D.E.G.; CROWTHER, P.R. (eds.) Palaeobiology II. Oxford [etc.] : Blackwell Science, cop. 2001.  Enlla├ž

CARROLL, R.L. Vertebrate paleontology and evolution. New York : Freeman, cop. 1988.  Enlla├ž

CLARKSON, E.N.K. Invertebrate palaeontology and evolution. 4th ed. Oxford [etc.] : Blackwell Science, 1998.  Enlla├ž

COLBERT, E.H.; MORALES, M. Evolution of the vertebrates: a history of the backboned animals through time. 4th ed. New York [etc.] : Wiley-Liss, cop. 1991.  Enlla├ž

DOMÈNECH, R.; MARTINELL, J. Introducción a los fósiles. Barcelona : Masson, 1996.  Enlla├ž

FEDONKIN, M.A. [et al.] The rise of animals. Evolution and diversification of the kingdom Animalia. Baltimore (Md.) : Johns Hopkins University Press, 2007.  Enlla├ž

GREEN, O.R. A manual of practical laboratory and field techniques in palaeobiology. Dordrecht : Kluwer Academic, cop. 2001.  Enlla├ž

MARTINEZ CHACON, M. L.; RIVAS, P. (eds.) Paleontología de invertebrados. Oviedo : Sociedad Española de Paleontología : Instituto Geológico y Minero de España : Universidad de Oviedo : Universidad de Granada 2009.  Enlla├ž

McCALL, P.L.; TEVESZ, M.J.S. (eds.) Animal-sediment relations: the biogenic alteration of sediments. New York [etc.] : Plenum Press, cop. 1982.  Enlla├ž

RHOADS, D.C.; LUTZ, R.A. (eds.) Skeletal growth of aquatic organisms: biological records of environmental change.  New York [etc.] : Plenum Press, cop. 1980.  Enlla├ž

ROMER, A.S. Vertebrate paleontology. 3rd ed. Chicago : University of Chicago Press, [1966].  Enlla├ž