Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Processos i Productes Sedimentaris Marins

Codi de l'assignatura: 561780

Curs acadèmic: 2010-2011

Coordinació: Miquel Canals Artigas

Departament: Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines

crèdits: 5

 

 

Professorat

 

Miquel Canals (miquelcanals@ub.edu)
Ben de Mol (bendemol@ub.edu)

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoria

 

25

 

-  Tutorització per grups

 

5

 

-  Pràctiques de laboratori

 

12

 

-  Sortida de camp

 

8

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat:

Mòdul 4. Geologia marina avançada
Mòdul 5. Oceanografia física (assignatures: Fluxos d’Aigua i Circulació Oceànica)
Mòdul 10. Geofísica marina

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els principals processos determinants dels ambients sedimentaris marins (costaners, de plataforma i profunds, en diferents latituds) i els productes resultants (dipòsits i formes del relleu).
— Abordar l’estudi dels processos i els productes sedimentaris en els àmbits dels riscos, dels recursos geològics i del coneixement de l’evolució climàtica de la Terra.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Processos i productes sedimentaris marins

1.1. Fonts i tipus de sediments marins. El concepte font-dipòsit (source to sink). Impacte de les activitats antròpiques

1.2. Tipus de marges continentals des del punt de vista sedimentari

1.3. Distribució dels diferents tipus de sediments. Taxes de sedimentació. Control climàtic i tectònic sobre els tipus de sediments i les taxes de sedimentació

1.4. Ambients sedimentaris costaners

1.5. Plataformes continentals

1.5.1. Trets morfològics i sedimentaris generals
1.5.2. Plataformes carbonatades
1.5.3. Plataformes terrígenes i mixtes

1.6. Talussos i glacis continentals

1.6.1. Trets morfològics i sedimentaris generals
1.6.2. Canons, canals i altres tipus de valls submarins
1.6.3. Ventalls submarins i altres tipus de dipòsits associats en valls submarines
1.6.4. Processos de desestabilització sedimentària
1.6.5. Comunitats de coralls profunds i sedimentació carbonatada profunda

1.7. Marges glacials: característiques específiques

1.8. Planes abissals: trets morfològics i sedimentaris generals. Sedimentació pelàgica i fluxos

1.9. Circulació profunda i sedimentació: sistemes contourítics

1.10. Ambients sedimentaris marins extremòfils (conques anòxiques, salmorres, fuites i d’altres)

1.11. Processos i productes sedimentaris marins i estratigrafia sísmica: importància dels canvis relatius del nivell del mar i de les condicions ambientals

1.12. Evolució recent dels sistemes sedimentaris marins

1.13. Ambients i sistemes sedimentaris de les costes i els marges continentals espanyols i de la Mediterrània

1.14. Processos sedimentaris marins i riscos geològics: conceptes fonamentals

1.15. Dipòsits sedimentaris marins i recursos geològics: conceptes fonamentals

1.16. Registre sedimentari marí de l’evolució climàtica de la Terra: conceptes fonamentals

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Exàmens (parcials i final).
— Seguiment de les pràctiques.
— Treball final.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Anderson, J.B., 1999. Antarctic Marine Geology; Cambridge Univ. Press, 289 p.

Blondel, P. y Murton, B.J., 1997. Handbook of seafloor sonar imagery; Wiley-Praxis Series in Remote Sensing, John Wiley & Sons, 314 p.

Boyd, R.L., Dalrymple, R.W. y Zaitlin, B.A., 1992. Classification of clastic coastal depositional environments; Sed. Geol., 80: 139-150.

Bradley, R. S., 1999. Paleoclimatology. Reconstructing climates of the Quaternary; Int. Geophys. Ser. 64, Harcourt Acad. Press, 613 p.

Clark, J.D. y Pickering, K.T., 1996. Submarine channels. Processes and architecture; Vallis Press, 231 p.

Davies, T.A., Bell, T., Cooper, A.K., Josenhans, H., Polyak, L., Solheim, A., Stoker, M.S. i Stravers, J.A. (eds.), 1997. Glaciated continental margins: an atlas of acoustic images; Chapman & Hall, 315 p.

Eisma, D., 1993. Suspended matter in the aquatic environment; Springer-Verlag, 315 p.

Emery, D. y Myers, K. (eds.), 1996. Sequence Stratigraphy; Blackwell Science, 297 p.

Fischer, G. y Wefer, G. (eds.), 1999. Use of proxies in Paleoceanography. Examples from the South Atlantic; Springer-Verlag, 735 p.

Freiwald, A. y Roberts, J.M. (eds.), 2005. Cold-Water Corals and Ecosystems; Springer-Verlag, 1243 p

Gradstein, F.M., Sandvik, K.O. i Milton, N.J. (eds.), 1998. Sequence Stratigraphy – Concepts and applications, Elsevier, p. 31-116.

Hueneke, H. y Mulder, T., 2008. Deep-Sea Sediments; Elsevier, ISBN: 978-0-444-53000-4.

Kennett, J.P., 1982. Marine Geology; Prentice-Hall, Inc., 813 p.

Komar, P.D. (ed.), 1983b. CRC handbook of coastal processes and erosion; CRC Press, 305 p

Leeder, M.R., 1982. Sedimentology - Process and Product; Chapman & Hall, 344 p.

Mienert, J. y Weaver, P. (eds.), 2003. European Margin Sediment Dynamics • Side-Scan Sonar and Seismic Images, Springer, 256 p.

Milliman, J.D., Rutkowski, C. y Meybeck, M., 1995. River discharge to the sea. A global river index (GLORI); LOICZ Core Project Office, Texel, Holanda, 125 p.

Open University, 1989. Ocean Chemistry and Deep-Sea Sediments, 134 p.

Reading, H.G.(ed.), 1996. Sedimentary Environments (3rd ed.), Blackwell, 688p

Reijmer, J.J.G. y Immenhauser, A., 2006. Sedimentology in the 21st Century; Elsevier, 542 p. (sedimentación carbonatada).

Robert, C., 2008. Oceans and Sediments; Elsevier, ISBN: 978-0-444-51817-0

Seibold, E. y Berger, W.H., 1993. The sea floor. An introduction to Marine Geology; Springer-Verlag, 356 p.

Shanmugam, G., 2006. Deep-Water Processes and Facies Models: Implications for Sandstone Petroleum Reservoirs; Elsevier.

Stoker, M. S., Evans, D. y Cramp, A. (eds.), 1998. Geological processes on continental margins: sedimentation, mass-wasting and stability; Geol. Soc. Sp. Publ. 129, p. 317-337.

Summerhayes, C.P. y Thorpe, S.A. (eds.), 1996,. Oceanography. An illustrated guide; Manson Publ. Ltd., 352 p.

Tucker, M.E. y Wright, V.P., 1990. Carbonate Sedimentology; Blackwell, 1990.

Viana, A. R. y Rebesco, M. (eds.), 2007. Economic and Palaeoceanographic Significance of Contourite Deposits; Geological Society Special Publication 276.

Weaver, P.P.E., Wynn, R.B., Kenyon, N.H. y Evans, J., 2000. Continental margin sedimentation, with special reference to the north-east Atlantic margin; Sedimentology, 47 (suppl. 1): 239-256.

Wille, P., 2005. Sound Images of the Ocean in Research and Monitoring, Springer, 471 p.

Revista

Annual Review of Earth and Planetary Sciences

Computers & Geosciences

Continental Shelf Research

Deep-Sea Research I i II

Earth and Planetary Science Letters

Earth-Science Reviews

Estuarine Coastal and Shelf Science

Geological Society of America Bulletin

Geology

Geo-Marine Letters

Geomorphology

Geophysical Research Letters

Global and Planetary Change

Holocene

Journal of Geophysical Research

Journal of Sedimentary Research

Marine Geology

Marine Geophysical Researches

Marine and Petroleum Geology

Oceanography

Paleoceanography

Quaternary Science Reviews

Sedimentary Geology

Sedimentology